settings icon
share icon
Câu hỏi

Có sự sống đời đời (sự sống vĩnh cửu) không?

Trả lời


Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Thượng Đế: “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế.” (Rô-Ma 3:23). Tất cả chúng ta đều đã làm những điều không hài lòng Thượng Đế, và những điều này khiến chúng ta đáng phải chịu hình phạt. Do tất cả tội lỗi của chúng ta chủ yếu là chống lại Thượng Đế, Đấng hằng sống, nên chỉ một án phạt đời đời là đủ. “Tiền công của tội là sự chết, nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê-Xu Christ Cứu Chúa chúng ta.” (Rô-Ma 6:23)

Tuy nhiên, Chúa Giê-Xu Christ, Đấng vô tội (I Phi-e-rơ 2:22), Con của Thượng Đế hằng sống đã trở thành người (Giăng 1:1,14) và chết thay cho hình phạt của chúng ta. “Thượng Đế tỏ lòng yêu thương của Ngài cho chúng ta trong điều này; Trong lúc chúng ta còn là những tội nhân, Đấng Christ đã chết vì chúng ta” (Rô-Ma 5:8). Chúa Giê-Xu Christ đã chết trên cây thập tự (Giăng 19:31-42) nhận lấy án phạt mà đáng ra chúng ta phải chịu (II Cô-rinh-tô 5: 21) Ba ngày sau, Chúa Giê-Xu đã sống lại từ cõi chết (I Cô-rinh-tô 15:1-4) chứng minh Ngài thắng hơn sự chết và tội lỗi. “Trong lòng thương cao cả của Chúa, Ngài đã cho chúng ta sự sanh lại vào trong hi vọng sống qua sự sống lại của Chúa Giê-Xu Christ khỏi sự chết.” (I Phi-e-rơ 1:3)

Bởi đức tin, chúng ta phải quay lưng với tội lỗi và đến với Đấng Christ để được cứu rỗi (Công vụ 3:19). Nếu chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa, tin vào sự chết trên cây thập tự của Ngài đã trả giá cho tội của chúng ta, chúng ta sẽ được tha thứ và được hứa ban cho sự sống đời đời (hay sự sống vĩnh cửu) trong Thiên đàng. “Vì Thượng Đế yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) “Nếu bạn xưng bằng miệng: “Giê-Xu là Chúa” và “lòng bạn tin Thượng Đế đã làm cho Ngài sống lại từ trong sự chết, bạn sẽ được cứu.” (Rô-Ma 10:9). Tin vào công tác hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá là con đường duy nhất và thật sự đưa đến sự sống vĩnh cửu. “Vì nhờ ân điển mà bạn được cứu, không phải do công của bạn, nhưng qua đức tin, nó là món quà của Thượng Đế, không phải bởi việc làm để không ai khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn muốn nhận Chúa Giê-Xu Christ làm Cứu Chúa của bạn, lời cầu nguyện này là cách diễn tả đơn sơ niềm tin của bạn với Thượng Đế và cám ơn Ngài đã ban cho bạn sự cứu rỗi. “ Lạy Chúa, con biết con là kẻ có tội vì đã chống nghịch Ngài và đáng phải bị hình phạt. Nhưng Chúa Giê-Xu đã nhận lấy án phạt thay cho con và,nhờ đó, bởi đức tin, h con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi và đặt lòng tin của con vào Ngài để được cứu rỗi. Cám ơn Chúa về sự tha thứ và ân điển diệu kỳ của Ngài, chính là món quà của sự sống vĩnh cửu! A-men! (Xin nhớ cho, việc nói lời cầu nguyện này hay bất kỳ lời cầu nguyện nào khác đều sẽ không cứu được bạn. Chỉ có tin vào Đấng Christ mới cứu được bạn khỏi tội lỗi mà thôi).

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ qua những gì bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay, tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ.”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có sự sống đời đời (sự sống vĩnh cửu) không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries