settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời đã làm gì trước khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ?

Trả lời


Tâm trí hữu hạn của chúng ta khó có thể hiểu được rằng trước khi vũ trụ được tạo ra, chỉ có Đức Chúa Trời tồn tại một mình. Chúng ta biết từ Giăng 1:1 rằng Chúa Giê-su cũng hiện hữu: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”. Đấng Christ đã kết hợp mật thiết với Đức Chúa Cha để được dự phần vinh quang của Ngài và được gọi một cách thích hợp là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã giải thích điều đó trong Giăng 17:5: “Bây giờ, xin Cha hãy tôn vinh Con bằng sự vinh hiển mà Con đã có với Cha trước khi có thế gian”.

Chúng ta cũng biết rằng Chúa Thánh Linh đã hiện diện trước khi chúng ta được tạo dựng. Sáng Thế Ký 1:2 mô tả Thánh Linh “vận hành trên mặt nước” của trái đất tối tăm và vô hình. Vì vậy, trước khi thế gian tồn tại, Đức Chúa Trời đã tồn tại trong Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ba Ngôi tồn tại trong sự hòa hợp hoàn hảo và hỗ trợ nhau. Đa-vít nói trong Thi Thiên 16:11 rằng “vui sướng vô cùng” khi đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là ở trong sự hiện diện của Chúa luôn mang theo một cảm giác tràn ngập niềm vui và sự thỏa mãn. Trước khi sáng tạo, Chúa cảm thấy niềm vui và sự thỏa mãn trọn vẹn khi Ngài nhìn thấy và giao tiếp với chính mình một cách hoàn hảo. Đức Chúa Trời đã và sẽ luôn cảm nghiệm được niềm vui trọn vẹn vì Ngài có sự hiểu biết trọn vẹn về chính Ngài.

Vì vậy, trước khi tạo dựng nên vũ trụ, Đức Chúa Trời đã trải nghiệm sự thỏa mãn tuyệt đối về chính Ngài. Chúa vui vẻ ngự một mình trong cõi vĩnh hằng với tư cách là Ba Ngôi. Ba ngôi này đã hiệp thông với nhau và yêu nhau từ muôn đời. Chúng ta biết ở một vài thời điểm, Ba ngôi đã thảo luận về sự cứu chuộc nhân loại (Ê-phê-sô 1:4-5; 2 Ti-mô-thê 1:9; Giăng 17:24), nhưng mọi thứ khác đều nằm trong sự bí ẩn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời đã làm gì trước khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries