settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời lại đề cập đến chính Ngài ở số nhiều trong Sáng thế ký 1:26 và 3:22?

Trả lời


Sáng thế ký 1:26 nói rằng: “Đức Chúa Trời phán: ‘Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất,⚓ cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.’” Sáng thế ký 3:22 nêu rõ: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ: ‘Nầy, loài người đã trở nên một bậc như Chúng Ta’”. Có những đoạn khác trong Cựu Ước trong đó Đức Chúa Trời đề cập đến chính Ngài bằng cách sử dụng cấu trúc số nhiều. Cũng rất thú vị khi lưu ý rằng Ê-lô-him, một trong những danh hiệu chính của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (xuất hiện hơn 2.500 lần), là dạng số nhiều.

Một số người đã dùng những câu này để đưa ra giả thuyết rằng có nhiều hơn một Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta có thể loại trừ thuyết đa thần (niềm tin vào nhiều vị thần), bởi vì điều đó sẽ mâu thuẫn với vô số câu Kinh Thánh khác cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một và chỉ có một Chúa. Ba lần chỉ trong Ê-sai 45, Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, Ngoài Ta, không có Đức Chúa Trời nào khác” (câu 5, 6, 18).

Khả năng thứ 2 cho lời giải thích việc Đức Chúa Trời đề cập đến chính Ngài ở số nhiều là Đức Chúa Trời bao gồm cả các thiên sứ trong lời tuyên bố của Ngài. Khi nói “chúng ta” và “của chúng ta”, Đức Chúa Trời đang nói đến toàn thể cơ binh trên trời, kể cả chính Ngài. Tuy nhiên, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng các thiên sứ có cùng “hình ảnh” hoặc “giống” với Đức Chúa Trời (xem Sáng Thế Ký 1:26). Mô tả đó chỉ được trao cho nhân loại.

Vì Kinh Thánh và đặc biệt là Tân Ước trình bày Đức Chúa Trời là Ba Ngôi (ba Thân vị nhưng chỉ một Đức Chúa Trời), Sáng thế ký 1:26 và 3:22 chỉ có thể trình bày một cuộc trò chuyện giữa Ba Ngôi. Đức Chúa Cha đang có một cuộc “đối thoại” với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cựu Ước gợi ý về tính đa nguyên của Đức Chúa Trời, và Tân Ước làm rõ tính đa nguyên này bằng giáo lý Ba Ngôi. Rõ ràng, chúng ta không thể hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của điều này, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta đủ thông tin để biết rằng Ngài tồn tại trong Ba Ngôi—Cha, Con và Thánh Linh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời lại đề cập đến chính Ngài ở số nhiều trong Sáng thế ký 1:26 và 3:22?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries