settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chính ta như thế nào?

Trả lời


Cụm từ nơi nương náu khiến bạn nghĩ đến điều gì? Có thể là một tòa nhà hùng vĩ với những ổ khóa trên cửa, có thể là một pháo đài có tường dày, hoặc có lẽ thứ gì đó đơn giản như mái che để bạn khô ráo trong cơn mưa bão. Dù là hình ảnh nào đi nữa, chúng đều nói lên rằng nơi nương náu là nơi an toàn. Khi Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta, nói lên rằng Chúa là nơi an toàn cho chúng ta khi cần được bảo vệ khỏi điều gì đó.

Nhận biết Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta giúp chúng ta tin cậy Chúa một cách tự do hơn. Chúng ta không cần phải sợ điều gì hay bất cứ ai đe dọa chúng ta, về mặt tình thần hay thể xác. Không có tình huống nào chúng ta sẽ phải đối mặt mà nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúa, vì vậy nơi tốt nhất luôn luôn là bên cạnh Đức Chúa Trời. “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi trú náu cao” (Châm Ngôn 18:10).

Câu hỏi đặt ra là “Tôi làm thế nào để Chúa thành nơi nương náu cho tôi?” Thật dễ để hình dung một nơi ẩn náu vật lý có thể bảo vệ chúng ta khỏi một số nguy hiểm, nhưng bằng cách nào chúng ta khiến Đức Chúa Trời - Đấng chúng ta không nhìn thấy được – thành nơi nương náu cho chúng ta?

Đa-vít là một ví dụ tuyệt vời về một người nhận biết Chúa là nơi nương náu của ông. Ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời, Đa-vít phải chạy trốn khỏi những người thực sự muốn giết ông, nhưng ông luôn tìm thấy sự an toàn trong Chúa. “Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta.” (Thi thiên 62:7-8). Một cách đơn giản để Chúa trở thành nơi nương náu cho chúng ta là cầu xin Ngài. Đa-vít nói rằng “Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài”; đó là những gì mà Đa-vít đã luôn làm. Ông đã dốc đổ tấm lòng cho Chúa về tất cả những gì đang xảy ra trong đời sống của ông và xin Chúa can thiệp vào.

Đối lập với đức tin của Đa-vít, những lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên vào thời Ê-sai đã cố tìm kiếm sự an toàn khác ngoài Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai 28:15, Chúa khiển trách họ bởi “Vì chúng tôi lấy sự gian dối làm nơi nương náu,Lấy sự lừa đảo làm nơi trú ẩn”. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va phán thế nầy:“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá,Là đá thử nghiệm, đá góc nhà, đá quý,Làm nền tảng vững chắcĐể ai tin sẽ không hành động vội vã.Ta sẽ lấy sự công minh làm dây đo,Và sự công chính làm chuẩn mực;Mưa đá sẽ quét sạch nơi nương náu của kẻ gian dối,Nước sẽ tràn ngập chỗ trú ẩn.” (Ê-sai 28:16-18). Chúng ta có thể bị cám dỗ tìm kiếm sự an toàn khác mà không phải Chúa, nhưng những điều đó chỉ có thể mang lại sự an toàn giả dối. Đức Chúa Trời là nơi nương náu thật duy nhất mà chúng ta có thể tìm được.

Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Ngài không bao giờ dẫn chúng ta đến sự khó khăn hay nguy hiểm. Chúa Giê-xu đã dẫn các môn đồ lên thuyền, và biết rõ rằng một cơn bão khủng khiếp đang ập đến; các môn đồ đã hoảng sợ, nhưng Chúa Giê-su, nơi nương náu của họ, đã làm lặng cơn bão (Ma-thi-ơ 8:23-27). Khi ở trong ý muốn của Chúa, chúng ta có thể tự tin đối mặt với cả những tình huống nguy hiểm nhất, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Vô số lần, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào những trận chiến chống lại những đội quân hùng mạnh hơn họ rất nhiều, tuy nhiên khi họ tin cậy Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài, họ luôn chiến thắng (xem Giô-suê đoạn 6 và 8 để biết một số ví dụ). Chúa Giê-su đã phán với chúng ta: “Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

Bất kể hoàn cảnh của chúng ta là gì, nơi an toàn nhất luôn là trung tâm của ý muốn Chúa. Ngài hứa sẽ là nơi nương tựa của chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:5-6).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chính ta như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries