Đức Chúa Trời / Kinh Thánh có phân biệt giới tính không?


Câu hỏi: Đức Chúa Trời / Kinh Thánh có phân biệt giới tính không?

Trả lời:
Phân biệt giới tính là một giới tính, thường từ nam giới, có tính thống trị đối với giới tính khác, thường là nữ. Kinh Thánh chứa đựng nhiều tài liệu tham khảo cho phụ nữ, hướng đến tư duy hiện đại của chúng ta, tiếng nói phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng khi Kinh Thánh mô tả một hành động, nó không nhất thiết có nghĩa rằng Kinh Thánh tán thành hành động đó. Kinh Thánh mô tả người nam xem nhẹ người nữ hơn so với của cải tài sản trong cách cư xử, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời đồng ý với các hành động đó. Kinh Thánh chú ý sâu xa vào sự thay đổi linh hồn của chúng ta hơn so với xã hội chúng ta. Đức Chúa Trời biết rằng tấm lòng thay đổi sẽ dẫn đến hành vi thay đổi.

Trong thời đại Cựu Ước, hầu như tất cả các nền văn hóa trên toàn thế giới là hình thái gia trưởng. Tình trạng đó của lịch sử rất rõ ràng, không chỉ trong Kinh Thánh mà cũng trong các luật lệ cai trị hầu hết các xã hội đó. Bởi hệ thống giá trị hiện đại và quan điểm của con người trần tục, được gọi là "phân biệt giới tính." Đức Chúa Trời phong cho các trật tự trong xã hội, không phải con người, và Ngài là tác giả của những nguyên tắc thành lập quyền hành. Tuy nhiên, giống như mọi thứ khác, con người sa ngã đã phá hỏng trật tự này. Điều đó đã dẫn đến sự bất bình đẳng về vị thế của người nam và người nữ trong suốt lịch sử. Việc loại ra và phân biệt đối xử mà chúng ta thấy trong thế giới của chúng ta không có gì mới. Nó là kết quả của sự sa ngã của con người và sự ra đời của tội lỗi. Do đó, chúng ta có thể nói một cách đúng đắn rằng thuật ngữ và việc thực hành "phân biệt giới tính" là một kết quả của tội lỗi. Mặc khải tiến bộ của Kinh Thánh dẫn chúng ta đến việc chữa cho bệnh phân biệt giới tính và tất cả các hoạt động tội lỗi của nhân loại thực sự.

Để tìm và duy trì một sự quân bình thuộc linh giữa Đức Chúa Trời - phong chức những vị trí của quyền hành, chúng ta phải nhìn vào Thánh Kinh. Tân Ước là sự ứng nghiệm của Cựu ước, và trong đó chúng ta tìm thấy những nguyên tắc nói cho chúng ta những đường lối đúng thẩm quyền và việc chữa lành cho tội lỗi, căn bệnh của tất cả nhân loại, và bao gồm sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính.

Thập tự của Chúa Giê Su rất bình đẳng. Giăng 3:16 nói, "Bất cứ ai tin," đó là một tuyên bố bao gồm tất cả mọi thành phần mà không chừa ai ra trên nền tảng của vị trí xã hội, năng lực tinh thần, hay giới tính. Chúng ta cũng tìm thấy một đoạn trong thư Ga-la-ti nói về cơ hội bình đẳng dành cho sự cứu rỗi của chúng ta: “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3:26-28). Tại thập tự giá không có sự phân biệt giới tính.

Kinh Thánh không có sự phân biệt giới tính trong việc miêu tả chính xác những kết quả của tội lỗi ở cả nam và nữ. Kinh Thánh ghi lại tất cả các loại tội: chế độ nô lệ và nô lệ, sự thất bại của các anh hùng vĩ đại nhất của nó. Tuy nhiên, nó cũng cho chúng ta câu trả lời và cách chữa trị cho những người tội lỗi chống lại Đức Chúa Trời và thành lập một trật tự của Ngài - mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời. Cựu Ước hướng đến sự hy sinh cao cả, và mỗi lần một sự hy sinh cho tội lỗi được thực hiện nó dạy dỗ về sự cần thiết cho việc hòa giải với Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, "Chiên Con cất tội lỗi của thế gian" đã được sinh ra, đã chết, được chôn, sống lại, và sau đó thăng thiên lên đến nơi Ngài trên thiên đàng, và ở nơi đó Ngài cầu thay cho chúng ta. Thông qua niềm tin nơi Ngài mà việc chữa lành cho tội lỗi được tìm ra trong đó bao gồm tội phân biệt giới tính.

Lời cáo buộc về sự phân biệt giới tính trong Kinh Thánh dựa trên sự thiếu hiểu biết về Kinh Thánh. Khi người nam và nữ ở mọi lứa tuổi đã được Đức Chúa Trời - tấn phong nơi chốn và sống phù hợp với "những điều nói về Chúa" tiếp theo nơi đó có một sự quân bình kỳ diệu giữa các giới tính. Sự quân bình đó là những gì Đức Chúa Trời đã bắt đầu với, và đó là những gì Ngài sẽ kết thúc bằng. Có một số quá mức, chú trọng đến các loại khác nhau của tội lỗi mà không đi sâu vào gốc rễ của nó. Chỉ khi nào có sự hòa giải cá nhân với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê Su Christ chúng ta mới thấy bình đẳng thật sự. "Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ trả tự do cho các ngươi" (Giăng 8:32).

Điều quan trọng cần để hiểu rằng Kinh Thánh mô tả vai trò khác nhau giữa người nam và người nữ không phải là thiết lập sự phân biệt giới tính. Kinh Thánh làm điều này rất rõ ràng, Đức Chúa Trời mong nam giới thực hiện vai trò lãnh đạo trong Hội Thánh và tại nhà. Điều này có làm cho phụ nữ thấp kém hơn không? Hoàn toàn không. Những phụ nữ này có nghĩa là kém thông minh, ít có khả năng, hoặc bị xem như là yếu kém hơn trong mắt của Đức Chúa Trời hay không? Tuyệt đối không! Những gì có nghĩa là do cấu trúc và quyền hành trong thế giới tội lỗi nhơ bẩn của chúng ta. Đức Chúa Trời đã thiết lập vai trò của quyền hạn cho sự thoải mái của chúng ta. Sự phân biệt giới tính là sự lạm dụng của những vai trò này, không phải là sự hiện hữu của những vai trò này.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Đức Chúa Trời / Kinh Thánh có phân biệt giới tính không?