settings icon
share icon
Câu hỏi

Có điều gì Đức Chúa Trời không thể làm được không?

Trả lời


Vào một đêm quang đãng, hãy nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Sáng thế ký 1 ghi lại rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra tất cả chúng! Hãy tưởng tượng năng lượng chỉ trong một ngôi sao! Nhưng vấn đề không chỉ là về năng lượng thô. Trí thông minh và sự thiết kế được gói gọn trong vũ trụ của chúng ta từ sợi DNA nhỏ nhất đến hạt hạ nguyên tử nhỏ nhất. Quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Giê-hô-va phán với Áp-ra-ham trong Sáng thế ký 18:14: “Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?” Đó là lý do tại sao Đức Giê-hô-va phán với Môi-se khi Môi-se hỏi làm sao Đức Chúa Trời có thể cung cấp thịt cho hàng triệu người Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng: “Tay của Đức Giê-hô-va đã vắn lại sao?” (Dân số 11:23). Đó là lý do tại sao Giô-na-than nói với người mang khí giới của mình rằng Đức Giê-hô-va không cần nhiều quân lính để giành chiến thắng (1 Sa-mu-ên 14:6).

Giê-rê-mi 32:17 nói, "Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả." Ngay cả trong lĩnh vực tâm linh, những người dường như ở xa nhất khỏi sự cứu rỗi cũng không phải là Ngài không thể chạm tới (Mác 10:25-27). Và quyền năng của Ngài lớn lao đến đâu thì tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài cũng lớn đến mức Ngài sẵn sàng sai Con Một của Ngài chết trên thập tự giá ở Đồi Cal-va-ry để gánh chịu hình phạt cho nhân loại tội lỗi. Ngài làm điều này để Ngài, một cách hoàn toàn công bằng, có thể tha thứ cho những ai từ bỏ sự tự lực và tội lỗi để trông cậy nơi Đấng Christ và công việc đã hoàn thành của Ngài. Giăng 3:16, một câu quen thuộc, nói lên tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Tình yêu này không chỉ dành cho những người “tốt” (không có ai cả), mà còn dành cho chúng ta...một dân tộc sa ngã, tội lỗi, không đáng yêu, phản nghịch (Rô-ma 3:10-23)...và Ngài vẫn chọn để gột rửa cho chúng ta bằng tình yêu của Ngài (Rô-ma 5:6-10) khi chúng ta không xứng đáng với điều đó.

Điều duy nhất Đức Chúa Trời không thể làm là hành động trái ngược với thuộc tính và bản chất của chính Ngài. Chẳng hạn, Tít 1:2 nói rằng Ngài không thể nói dối. Vì Ngài là thánh (Ê-sai 6:3; 1 Phi-e-rơ 1:16) nên Ngài không thể phạm tội. Bởi vì Ngài là công chính nên Ngài không thể bỏ qua tội lỗi. Bởi vì Đấng Christ đã trả hình phạt cho tội lỗi nên bây giờ Ngài có thể tha thứ cho những ai quay về với Đấng Christ (Ê-sai 53:1-12; Rô-ma 3:26).

Đức Chúa Trời của chúng ta quả thật là một Đức Chúa Trời đáng kính sợ... không thay đổi, đời đời, quyền năng vô hạn, uy nghi, hiểu biết, khôn ngoan, yêu thương, nhân từ và thánh khiết. Nhưng chúng ta rất giống dân Y-sơ-ra-ên, ngay cả sau khi chứng kiến Đức Chúa Trời nhiều lần bày tỏ quyền năng và tình yêu của Ngài, vẫn nghi ngờ cả tình yêu và quyền năng của Ngài khi họ đối mặt với mỗi thử thách mới trong cuộc đời mình (ví dụ: Dân số ký 13-14). Xin Chúa giúp chúng ta tôn vinh Ngài bằng sự đầu phục và tin cậy vào Ngài vượt qua cơn “khủng hoảng” tiếp theo mà chúng ta phải đối mặt, vì Ngài là “nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân” (Thi Thiên 46:1).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có điều gì Đức Chúa Trời không thể làm được không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries