settings icon
share icon
Câu hỏi

Những điều quan trọng nhất cần hiểu về bản chất của Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời


Yếu tố quan trọng nhất trong bản chất của Đức Chúa Trời là sự thánh khiết của Ngài. Thánh có nghĩa là “được biệt riêng” và Đức Chúa Trời rõ ràng tách biệt khỏi sự sáng tạo của Ngài dựa trên bản chất và thuộc tính của Ngài. Sự thánh khiết là nền tảng của mọi khía cạnh khác trong bản tính của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 15:4 nói về Đức Chúa Trời: “Chỉ một mình Ngài là thánh”. Khải Huyền 4:8 mô tả bốn sinh vật ngày đêm ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, Trước Đã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Đến!” Chính sự thánh khiết của Đức Chúa Trời khiến Ngài trở thành “ngọn lửa thiêu đốt” sẽ phán xét mọi tội lỗi (Hê-bơ-rơ 12:29). Những lời ca ngợi đẹp đẽ tôn vinh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được tìm thấy xuyên suốt Kinh thánh, bao gồm Thi thiên 99:9; Thi Thiên 33:21; Thi Thiên 77:13; Thi Thiên 89:18; Thi Thiên 105:3; và những chỗ khác trong Kinh Thánh.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng Đức Chúa Trời là thần linh đời đời (Giăng 4:24). Ngài là Thiên Chúa duy nhất (Đnl 6:4), Đấng luôn tồn tại như ba Ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ngài không có thân xác vật chất (mặc dù Con đã nhập thể). Một học thuyết là sai lầm nếu nó phủ nhận Chúa Ba Ngôi, xem Đức Chúa Cha là con người, hoặc phủ nhận nhân tính và thần tính của Đấng Christ (xem 2 Giăng 1:7).

Về bản chất, Đức Chúa Trời có quyền tể trị. Ngài không bị ai phán xét và có quyền tuyệt đối trên toàn bộ vũ trụ và mọi thứ trong đó. Quyền tối thượng của Ngài được thể hiện qua nhiều cách, trong đó có sự toàn năng của Ngài. Mọi đường lối của Ngài đều đúng (Thi thiên 145:17), và việc nhân loại có tin đường lối của Chúa là “công bằng” hay không là không liên quan. Chúa là Đức Chúa Trời không bị hạn chế bởi thời gian hay địa điểm. Ngài có một kế hoạch, Ngài đã có nó từ cõi đời đời trong quá khứ, và mục đích của Ngài sẽ hoàn thành (Đa-ni-ên 4:37; Thi Thiên 115:3).

Một khía cạnh quan trọng khác về bản chất của Đức Chúa Trời là tính bất biến của Ngài. Ngài không thay đổi, vẫn là “Hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời” (Hê-bơ-rơ 13:8). Ngài tuyên bố thẳng thắn trong Ma-la-chi 3:6: “Ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi”. Vì bản chất không thay đổi của Ngài, chúng ta có thể trông cậy vào phước lành của Ngài: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào” (Gia-cơ 1:17).

Quyền tối thượng của Đấng Toàn Năng nói lên quyền của Ngài để làm bất cứ điều gì Ngài muốn, và sự toàn năng của Ngài nói lên khả năng của Ngài để làm như vậy. Ngài cũng biết mọi điều, từ quá khứ vĩnh cửu đến tương lai vĩnh cửu, mọi điều chúng ta suy nghĩ, làm và nói. Ngài có kiến thức cá nhân về từng người đã từng sống hoặc sẽ sống, biết họ một cách sâu sắc về mọi mặt. Thật khích lệ khi nghe những lời của Đức Chúa Trời trong Giê-rê-mi 1:4-5: “Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi.”

Chúng ta không được bỏ qua cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuất phát từ sự thánh khiết của Ngài. Ngài có cơn giận chính đáng chống lại tội lỗi (Thi Thiên 7:11), và vì sự phán xét sắp xảy ra của Đức Chúa Trời, nhân loại cần sứ điệp phúc âm về ân điển và sự cứu rỗi. Bản chất của Đức Chúa Trời là yêu thương (1 Giăng 4:16), và vì tình yêu dành cho thế gian, Ngài đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-su Christ, đến để cứu chuộc chúng ta (Giăng 3:16). Sẽ không có gì hơn là một sự hy sinh hoàn hảo.

Tình yêu không chỉ là một thuộc tính của Chúa; Ngài thực sự là bản chất của tình yêu. Điều này được nêu rõ trong 1 Giăng 4:8, “Ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương”. Tình yêu của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Vì Ngài bất biến nên tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Ngài thật hoàn hảo và thánh thiện.

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38–39).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những điều quan trọng nhất cần hiểu về bản chất của Đức Chúa Trời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries