settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi có thể nhận biết Đức Chúa Trời rõ hơn?

Trả lời


Mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. “Đức Chúa Trời đã tỏ ra” rằng Ngài có thật, vì “từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:19-20). Một số người cố gắng ngăn chặn sự nhận biết về Đức Chúa Trời; nhưng hầu hết đều cố gắng tìm hiểu thêm. Cơ Đốc nhân có ước muốn sâu sắc được hiểu biết Chúa nhiều hơn (Thi Thiên 25:4).

Trong Giăng 3, chúng ta đọc về một người rõ ràng muốn biết Đức Chúa Trời nhiều hơn và là người đã nghiên cứu nhiều về những điều thuộc về Chúa. Tên ông là Ni-cô-đem, là người Pha-ri-si, một người cai trị dân Do Thái. Ni-cô-đem này biết rằng Chúa Giê-su đến từ Đức Chúa Trời và ông thực sự tò mò muốn tìm hiểu thêm về Chúa Giê-su. Chúa Giê-su kiên nhẫn giải thích cho Ni-cô-đem biết ông phải được sinh lại như thế nào (Giăng 3:3-15). Để biết Chúa rõ hơn, Ni-cô-đem đã đến gặp đúng người—“Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình” (Cô-lô-se 2:9). Chúa Giê-su thực sự là Ngôi Lời Nhập Thể (Giăng 1:14). Chúa Giê-su mạc khải Đức Chúa Trời qua lời phán và việc làm của Ngài. Ngài thậm chí còn cho biết rằng không ai đến được với Cha mà không qua Ngài (Giăng 14:6). Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời là ai, hãy nhìn vào Chúa Giê-su.

Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu bằng đức tin. Bước đầu tiên để biết Đức Chúa Trời rõ hơn là biết Chúa Giê-su Christ, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến (Giăng 6:38). Một khi chúng ta được tái sinh nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thực sự bắt đầu tìm hiểu về Đức Chúa Trời, đặc tính và ý muốn của Ngài. “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa” (1 Cô-rinh-tô 2:10). Ngược lại, “người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:14). Có sự khác biệt giữa con người “xác thịt” và con người “thuộc linh”.

Rô-ma 10:17 nói, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” Không thể nhấn mạnh đủ, rằng việc nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, là điều tối quan trọng để hiểu rõ Đức Chúa Trời hơn. Chúng ta phải “ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào” (1 Phi-e-rơ 2:2-3). Lời Chúa phải là niềm “vui thích” của chúng ta (Thi Thiên 119:16, 24).

Những người đang tìm hiểu thêm về Đúc Chúa Trời cũng là những người tuân theo mạng lệnh để được tràn đầy Thánh Linh. Những tín đồ được tái sinh luôn có Đức Thánh Linh, nhưng Ê-phê-sô 5:15-21 dạy chúng ta hãy bước đi trong Thánh Linh và đầu phục ý muốn của Ngài.

Cầu nguyện cũng là một phần quan trọng để hiểu biết Chúa hơn. Khi cầu nguyện, chúng ta ca ngợi Chúa vì thuộc tính của Ngài và những gì Ngài đã làm. Chúng ta dành thời gian với Ngài, trông cậy vào quyền năng của Ngài và để cho Thánh Linh “lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26).

Ngoài ra, hãy xem xét việc một người có thể hiểu Chúa hơn bằng cách thông công với những tín hữu khác. Đời sống Cơ-Đốc nhân không có nghĩa là phải sống một mình. Chúng ta tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời qua việc rao giảng Lời Chúa và lời khuyên tin kính của những người bước đi với Ngài. Tận dụng tối đa kinh nghiệm ở hội thánh của bạn, tham gia, học Kinh Thánh theo nhóm nhỏ, đi làm chứng với các anh chị em cùng đức tin. Giống như một khúc gỗ đang cháy trong lò sưởi sẽ sớm tắt khi bị dời đi và đặt sang một bên, chúng ta sẽ đánh mất lòng nhiệt thành đối với Chúa nếu không thông công với những tín hữu khác. Nhưng, hãy đặt khúc gỗ trở lại vào lửa cùng với những khúc gỗ khác thì nó sẽ cháy sáng trở lại.

Tóm tắt cách nhận biết Đức Chúa Trời rõ hơn: 1) Tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của bạn. 2) Đọc Lời Ngài…là lời sống và linh nghiệm (Hê-bơ-rơ 4:12). 3) Hãy luôn tràn đầy Thánh Linh 4) Tìm kiếm Chúa qua lời cầu nguyện. 5) Thông công và sống cuộc đời của bạn với các thánh đồ (Hê-bơ-rơ 10:25).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi có thể nhận biết Đức Chúa Trời rõ hơn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries