Đề xuất những câu hỏi Kinh Thánh của bạn


Để đề xuất câu hỏi Kinh Thánh của bạn, vui lòng đăng nhập địa chỉ e-mail của bạn và câu hỏi theo mẫu bên dưới, sau đó nhắp vào nút “Đề xuất câu hỏi của bạn”. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong vòng từ 2 đến 7 ngày.
Vui lòng nhắp một lần duy nhất vào nút “Đề xuất câu hỏi của bạn”. Đôi khi có thể mất một vài phút để câu hỏi được đăng lên.

Nếu bạn gặp bất kì vấn đề nào về việc đề xuất những câu hỏi Kinh Thánh của bạn bằng cách sử dụng hình thức này thì bạn có thể gửi chúng qua e-mail để viet@gotquestions.orgTrở lại trang chủ tiếng Việt Nam

Đề xuất những câu hỏi Kinh Thánh của bạn