settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Ba Ngôi là Đức Chúa Trời trong Ba Thân Vị (Ba Ngôi) nghĩa là gì?

Trả lời


Khi chúng ta nói Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là các “Ngôi vị” (Thân vị), chúng ta không có ý nói rằng đó là con người hoặc giống nhân loại về mọi mặt. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta, từ thân vị (ngôi) thường được sử dụng, nên có thể hiểu được rằng có một số nhầm lẫn xung quanh việc đề cập đến ba “Ngôi vị” (Thân vị) của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Khi nói về Đức Chúa Trời, chúng ta dùng từ Ngôi vị (Thân vị) để cho thấy rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh mỗi ngôi vị đều có nhân vị hoặc nhân cách. Nghĩa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh mỗi ngôi vị đều có trí tuệ, cảm xúc và ý chí. Bất kỳ sinh vật nào có lý trí, tình cảm và ý chí đều có thể được coi là một con người; do đó, con người là những con người, nhưng các thiên sứ và Đấng thiêng liêng cũng vậy. Định nghĩa về con người không thể bao gồm thể chất vì lý do đơn giản là con người không ngừng là con người sau khi chết. Cơ thể của một người chết bị bỏ lại để phân hủy, nhưng con người thật của anh ta - nhân cách của anh ta - vẫn sống ở thiên đường hoặc địa ngục.

Khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời hiện hữu trong ba Ngôi (ba Thân Vị), chúng ta muốn nói rằng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời bao gồm ba trung tâm riêng biệt là trí tuệ, cảm xúc và ý chí. Mỗi Ngôi trong Ba Ngôi đều có một vai trò riêng biệt trong việc sáng tạo và cứu rỗi nhân loại. Đức Thánh Linh là duy nhất và không phải là Chúa Cha hay Chúa Con (Ngài xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, Giăng 15:26). Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cũng là duy nhất (khi Chúa Giê-su cầu nguyện với Đức Chúa Cha, Ngài không cầu nguyện với chính mình, Lu-ca 23:34). Mỗi thân vị đều là Đức Chúa Trời, nhưng mỗi thân vị là một “Ngôi” riêng biệt. Sử dụng từ thân vị là một trong những cách duy nhất mà ngôn ngữ con người có thể mô tả khái niệm này.

Cả ba Thân Vị trong Ba Ngôi đều hợp thành một Đức Chúa Trời duy nhất, hợp nhất hoàn hảo. Các Ngôi đều có cùng bản chất và đặc tính, và tất cả đều là Đức Chúa Trời, nhưng mỗi Ngôi trong Ba Ngôi đều khác biệt và duy nhất. Sự kiện Đức Chúa Trời hiện hữu trong Ba Ngôi là quan trọng vì nhiều lý do. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Nhưng, trong quá khứ vĩnh hằng, trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên bất kỳ sinh vật nào khác, liệu Ngài có thực sự là tình yêu không? Nghĩa là, tình yêu có thể tồn tại ở nơi không có ai để yêu không? Bởi vì Đức Chúa Trời hiện hữu trong Ba Ngôi đồng đẳng, đồng vĩnh cửu, nên tình yêu cũng hiện hữu. Tình yêu vĩnh cửu đã được thể hiện một cách vĩnh viễn giữa các Ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh luôn yêu thương nhau nên tình yêu là vĩnh cửu.

Một khi chúng ta gạt bỏ quan niệm cho rằng một “thân vị” chỉ có thể là một “con người xác thịt”, chúng ta có thể dễ dàng hiểu hơn làm thế nào có thể nói một cách chính xác rằng Đức Chúa Trời hiện diện trong ba “Ngôi”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Ba Ngôi là Đức Chúa Trời trong Ba Thân Vị (Ba Ngôi) nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries