settings icon
share icon
Câu hỏi

Điều gì là chìa khóa để thực sự biết Đức Chúa Trời?

Trả lời


Trong tất cả chúng ta luôn tồn tại một mong muốn mạnh mẽ để được biết và biết những người khác. Quan trọng hơn, tất cả mọi người đều mong muốn biết về Đấng Tạo Hóa của họ , ngay cả khi họ không phải là tín hữu của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta đang bị tấn công dồn dập bởi những quảng cáo mà hứa hẹn nhiều cách để thỏa mãn cơn thèm muốn của chúng ta để biết nhiều hơn, có nhiều hơn, nhiều hơn. Tuy nhiên, những lời hứa trống rỗng, đến từ thế gian sẽ không bao giờ đáp ứng như cách mà Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng. Chúa Giê-xu nói: " Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một (duy nhất) và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến." (Giăng 17:3 ) .

Vì vậy, "Điều gì là chìa khóa thực sự để biết Đức Chúa Trời?" Đầu tiên, nó cho chúng ta hiểu rằng con người, tự mình, không có khả năng để thực sự biết Đức Chúa Trời vì tội lỗi của con người. Kinh Thánh tỏ cho chúng ta biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 3) và chúng ta đều thất bại với tiêu chuẩn về sự thánh khiết cần có để tương giao với Đức Chúa Trời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23), và chúng ta sẽ bị hư mất đời đời (Giăng 8:24) nếu không có Đức Chúa Trời trừ khi chúng ta chấp nhận và nhận hưởng lời hứa về sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Vì vậy, để thực sự biết Đức Chúa Trời, chúng ta trước tiên phải tiếp nhận Ngài cho đời sống chúng ta. "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12). Không có gì là quan trọng hơn so với sự hiểu biết sự thật này khi nói đến việc biết Đức Chúa Trời . Chúa Giêsu cho chúng ta biết rõ Ngài là con đường duy nhất dẫn đến trời (Thiên Đàng) và dẫn đến sự hiểu biết cá nhân về Đức Chúa Cha: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."(Giăng 14: 6).

Không có yêu cầu nào để bắt đầu cuộc hành trình này ngoài việc chấp nhận và nhận hưởng những lời hứa đã nói ở trên. Chúa Giê-xu đã đến ban sự sống cho chúng ta bằng cách hi sinh chính bản thân mình để tội lỗi không ngăn cản chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Ngay khi chúng ta nhận được sự thật này, chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình tìm biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Một trong những thành phần quan trọng của cuộc hành trình là hiểu được Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và là sự mặc khải của Ngài về chính mình, lời hứa của Ngài, ý định của Ngài. Kinh Thánh cơ bản là một bức thư tình viết cho chúng ta từ một Đức Chúa Trời yêu thương người đã dựng nên chúng ta để biết Ngài cách mật thiết. Còn cách nào tốt hơn để học biết về Đấng Tạo Hóa chúng ta hơn là đắm mình vào trong Lời Chúa, đã tiết lộ cho chúng ta vì lý do này? Và điều quan trọng là tiếp tục quá trình này trong suốt cuộc hành trình. Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, " Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, "(2 Ti-mô- thê 3: 14 -16).

Cuối cùng , sự hiểu biết Đức Chúa Trời thật sự liên quan đến cam kết của chúng ta có vâng theo những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Sau tất cả, chúng ta được tạo ra để làm việc lành (Ê-phê-sô 2:10), để trở thành một phần trong kế hoạch đang tiếp diễn của Chúa để bày tỏ chính Ngài cho thế giới. Chúng ta mang lấy trách nhiệm sống bày tỏ đức tin được yêu cầu để nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta là muối và ánh sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5: 13-14 ), được thiết kế để mang hương vị (2 Cô-rinh-tô 2:15-16) của Đức Chúa Trời đến cho thế gian và để phục vụ như một ánh sáng chiếu giữa bóng tối. Chúng ta không những chỉ đọc và hiểu Lời Chúa, chúng ta phải áp dụng nó một cách vâng lời và trung tín (Hê-bơ-rơ 11). Chúa Giê-xu chính Ngài đặt tầm quan trọng lớn nhất vào tình yêu Đức Chúa Trời dành cho tất cả chúng ta và yêu thương người lân cận như chính mình (Ma-thi-ơ 22). Mạng lệnh này không giữ được nếu không có sự cam kết để đọc và áp dụng lẽ thật của Ngài được bày tỏ trong lời Chúa.

Đây là chìa khóa để biết Đức Chúa Trời thực sự. Tất nhiên, cuộc sống của chúng ta sẽ liên quan đến nhiều điều hơn, chẳng hạn như cam kết để cầu nguyện, sự tận tâm, tình anh em, và sự thờ phượng. Nhưng những điều đó chỉ có làm được khi có quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu và lời hứa của Ngài vào cuộc sống chúng ta và chấp nhận rằng chúng ta, tự bản thân mình, không thể thực sự biết Đức Chúa Trời. Cuộc sống chúng ta sau đó đầy ắp hình ảnh Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể trải nghiệm sự hiểu biết Ngài một cách mật thiết và cá nhân. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Điều gì là chìa khóa để thực sự biết Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries