settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Đức Chúa Trời đã tạo ra tội lỗi?

Trả lời


Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày, và ban đầu vũ trụ không có tội lỗi—mọi thứ Ngài tạo ra đều “thật rất tốt lành” (Sáng thế ký 1:31). Tội lỗi xâm nhập vào vũ trụ do hành động nổi loạn chống lại Chúa chứ không phải do Đức Chúa Trời tạo ra tội lỗi.

Chúng ta cần định nghĩa “tội lỗi”. I Giăng 3:4 nói: “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.” Vì vậy, tội lỗi là bất kỳ sự vi phạm luật thánh nào của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:23 nói: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Theo câu này, tội lỗi là bất cứ điều gì (lời nói, suy nghĩ, hành động và động cơ) không xứng đáng với sự vinh hiển và toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều phạm tội. Rô-ma 3:23 cũng dạy rằng chúng ta phải biết bản tính của Đức Chúa Trời trước khi có thể định nghĩa chính xác tội lỗi, bởi vì sự vinh hiển của Ngài là tiêu chuẩn để chúng ta đo lường nó (Thi Thiên 119:160; Giăng 17:17). Nếu không có một tiêu chuẩn hoàn hảo thì không có cách nào để xác định liệu một điều gì đó có phải là không hoàn hảo hay không. Nếu không có tiêu chuẩn tuyệt đối về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì mọi lời nói hoặc hành động sẽ bị đánh giá theo tiêu chuẩn sai lầm và hay thay đổi của những người bất toàn. Mọi quy tắc, luật pháp và nguyên lý đạo đức sẽ trở thành vấn đề quan điểm. Và quan điểm của con người cũng đa dạng và dễ thay đổi như thời tiết.

Nếu một người thợ xây, xây dựng trên một nền móng không vuông vức, anh ta sẽ gặp rủi ro về tính toàn vẹn của toàn bộ công trình. Tòa nhà không tốt hơn khi nó được xây cao lên; nó trở nên yếu và lệch hướng hơn. Tuy nhiên, khi điểm khởi đầu hoàn hảo thì phần còn lại của cấu trúc sẽ vững chắc. Nền tảng đạo đức cũng hoạt động theo cách tương tự. Không có luật đạo đức của Chúa, chúng ta không có cách nào để phân biệt đúng sai. Tội lỗi đang rời xa điều đúng. Chúng ta càng rời xa tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời thì tội lỗi càng trở nên tồi tệ hơn.

Đức Chúa Trời đã tạo ra con người và các thiên sứ với ý chí tự do, và nếu một sinh vật có ý chí tự do thì ít nhất có khả năng người đó sẽ lựa chọn sai lầm. Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, và vì Ngài không bị ràng buộc nên con người cũng được tạo dựng không bị ràng buộc (Sáng thế ký 1:27). Ý chí tự do liên quan đến khả năng lựa chọn, và sau khi Đức Chúa Trời truyền đạt tiêu chuẩn đạo đức, Ngài đã ban cho con người một sự lựa chọn thực sự (Sáng thế ký 2:16–17). A-đam đã chọn sự bất tuân. Đức Chúa Trời không cám dỗ, ép buộc hay dụ dỗ A-đam bất tuân. Gia-cơ 1:13 nói: “Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai”. Đức Chúa Trời ban cho A-đam quyền được tự do lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn đó bằng những hậu quả thích đáng (Rô-ma 5:12).

Đức Chúa Trời đã tạo cơ hội để phạm tội, nhưng Ngài không tạo ra hay xúi giục tội lỗi. Có cơ hội là tốt; không có nó, con người sẽ chẳng hơn gì robot chút nào. Đức Chúa Trời ra lệnh, nài xin và khuyến khích chúng ta bước theo Ngài (Xuất Ê-díp-tô ký 19:5; Phục truyền luật lệ ký 12:28; 1 Sa-mu-ên 15:22). Ngài hứa ban phước lành, tình bằng hữu và sự bảo vệ khi chúng ta vâng lời (Giê-rê-mi 7:23; Thi Thiên 115:11; Lu-ca 11:28). Nhưng Ngài không xiềng xích hay trói buộc chúng ta. Đức Chúa Trời không dựng hàng rào quanh cây cấm trong Vườn Địa Đàng. A-đam và Ê-va có quyền tự do lựa chọn vâng lời hay bất tuân. Khi họ chọn tội lỗi, họ cũng chọn những hậu quả đi kèm với nó (Sáng Thế Ký 3:16–24).

Điều này đã đúng với mọi con người kể từ đó. Cơ hội phạm tội vốn có trong quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có thể chọn tìm kiếm Chúa, điều này sẽ dẫn đến sự sống công bình (Giê-rê-mi 29:13; 2 Ti-mô-thê 2:19). Hoặc chúng ta có thể chọn đi theo khuynh hướng riêng của mình, khiến chúng ta xa rời Chúa (Châm ngôn 16:5). Kinh Thánh nói rõ rằng dù chúng ta chọn con đường nào thì hậu quả cũng sẽ theo sau. Chúng ta gặt những gì chúng ta gieo (Ga-la-ti 6:7). Một số hậu quả là vĩnh viễn. Ma-thi-ơ 25:46 nói rằng những ai không theo Chúa Giê-su “sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời”.

Đức Chúa Trời phán xét những công việc của con người (Truyền đạo 12:14) và các nước trên thế gian (Mi-chê 5:15), họ đã dùng ý chí tự do của mình để nổi loạn chống lại Ngài. Đức Chúa Trời đã không và không hề tạo ra tội lỗi, Ngài cũng không thích trừng phạt những ai chọn phạm tội (Ê-xê-chi-ên 33:11). Mong muốn của Ngài là tất cả đều ăn năn và trải nghiệm phước lành và niềm vui sự sống vĩnh cửu với Ngài (2 Phi-e-rơ 3:9).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Đức Chúa Trời đã tạo ra tội lỗi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries