settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có tàn nhẫn?

Trả lời


Một số người vô thần và theo thuyết bất khả tri cho rằng vị Đức Chúa Trời được trình bày trong Kinh Thánh là độc ác. Bằng cách dán nhãn cho Chúa độc ác, họ đang thu hút sự nhạy cảm về đạo đức, con người của chúng ta. Từ độc ác được định nghĩa là "sự thờ ơ nhẫn tâm hoặc thích thú gây ra đau đớn và đau khổ". Câu hỏi trước mắt chúng ta bây giờ là: Đức Chúa Trời có độc ác? Để trả lời khẳng định, chúng ta phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến đau đớn và thống khổ, hoặc Ngài thực sự thích nhìn các tạo vật của Ngài đau khổ.

Những người vô thần/theo thuyết bất khả tri cho rằng có rất nhiều bằng chứng Đức Chúa Trời tàn nhẫn . Họ không chỉ tuyên bố biết về hành động của Đức Chúa Trời; họ cũng tuyên bố biết đầy đủ về bối cảnh mà Ngài thực hiện những hành động đó, cũng như động cơ của Ngài. Ngoài ra, họ còn tuyên bố biết rõ tâm trí của Chúa, gán cho Ngài những thái độ thờ ơ và/hoặc thú vui tàn bạo cần thiết để định nghĩa Ngài là tàn nhẫn. Thành thật mà nói, điều này nằm ngoài khả năng chứng minh của những người hoài nghi - họ không thể biết được tâm trí của Chúa. Đức Giê-hô-va phán: ‘Vì ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu’” (Ê-sai 55:8-9).

Không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Chúa Trời vừa cho phép, vừa gây ra đau đớn và thống khổ, nhưng lòng nhân lành của Chúa không thể bị nghi ngờ vì Ngài thực hiện một hành động có vẻ tàn ác đối với chúng ta. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định mình biết lý do của Ngài trong mọi hoàn cảnh, nhưng chúng ta biết một số lý do dẫn đến những hành động mà chúng ta có thể thấy là tàn nhẫn, đặc biệt nếu chúng ta không biết—hoặc không thèm tìm hiểu—các hoàn cảnh:

1. Đưa ra hình phạt công bằng: Nếu hình phạt công bằng thì có thể coi là tàn ác không? Điều mà các nhà phê bình thường không hiểu là tình yêu của Chúa không hề suy giảm khi Ngài trừng phạt con người. Đức Chúa Trời có thể phán xét một nhóm người xấu xa để tha cho những ai hết lòng vì Ngài. Để cho điều ác và việc làm sai trái không bị trừng phạt thực sự là điều tàn nhẫn và thể hiện sự nhẫn tâm đối với người vô tội. Khi Đức Chúa Trời khiến Biển Đỏ đóng lại, nhấn chìm toàn bộ đoàn quân của Pha-ra-ôn, Ngài đang trừng phạt sự nổi loạn của Pha-ra-ôn chống lại Ngài và bảo vệ dân sự được chọn của Ngài khỏi bị tàn sát và tiêu diệt (Xuất Ê-díp-tô Ký 14). Việc làm sai trái mà không bị trừng phạt chắc chắn sẽ dẫn đến việc làm sai trái ngày càng lớn hơn, không mang lại lợi ích cho ai và gây bất lợi cho lợi ích chung. Ngay cả khi Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù của Chúa, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, Ngài biết rằng để họ sống sẽ đảm bảo sự tồn tại của các thế hệ tương lai sùng bái các hình tượng tà ác—kể cả trong một số trường hợp hiến tế con trẻ trên bàn thờ của tà thần.

2. Để mang lại điều tốt đẹp hơn: Nỗi đau và sự đau khổ tạo ra điều tốt đẹp hơn đôi khi không thể được mang lại bằng cách nào khác. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng thử thách và khó khăn tạo ra những Cơ-đốc nhân mạnh mẽ hơn, tốt hơn, và chúng ta nên “vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2) khi đối diện với chúng. Đức Chúa Trời thực hiện những điều này vì lợi ích của chúng ta, để luyện lọc chúng ta như vàng trong lửa hoạn nạn. Sứ đồ Phao-lô coi sự đau khổ của chính mình — bị đánh đập, ném đá, đắm tàu, đói khát, lạnh lẽo, tù đày — như một phương tiện để đảm bảo rằng ông sẽ luôn ý thức được sự yếu đuối của chính mình, sẽ luôn nhớ rằng sức mạnh đang hoạt động trong ông là từ Đức Chúa Trời, chứ không phải của ông, và sẽ không bao giờ bị lừa dối khi dựa vào sức riêng của chính mình (2 Cô-rinh-tô 1:8-10; 4:7-12). Đối với những người không tin Chúa, sự công bằng của Đức Chúa Trời được minh chứng khi Ngài khiến họ phải trải qua đau đớn và thống khổ. Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với họ bằng cách liên tục cảnh báo họ về hậu quả của tội lỗi. Khi do sự nổi loạn của chính mình, họ tự chuốc lấy tai họa, đây chỉ là sự trừng phạt chứ không phải sự tàn ác. Việc Ngài để cho những kẻ nổi loạn tiếp tục vung nắm đấm vào Ngài miễn là Ngài làm vậy thể hiện lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Ngài chứ không phải sự tàn ác.

3. Tôn vinh chính Ngài: - Đức Chúa Trời được vinh hiển qua việc bày tỏ các thuộc tính của Ngài. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Ngài trông khá tốt lành đối với chúng ta khi tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài được thể hiện, nhưng vì mỗi thuộc tính đều thánh thiện và hoàn hảo nên ngay cả việc bộc lộ cơn thịnh nộ và giận dữ của Ngài cũng mang lại sự vinh hiển cho Ngài. Và đó là mục tiêu cuối cùng—sự vinh hiển của Ngài, không phải của chúng ta. Bộ não nhỏ bé, hữu hạn của chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được Ngài một cách đầy đủ, càng không thể đặt câu hỏi về Ngài.

Tất cả những điều này đều là những nguyên nhân xứng đáng, có giá trị và cao cả cho sự đau khổ. Ngược lại với tuyên bố của những người hoài nghi, có những lý do chính đáng cho việc Đức Chúa Trời cho phép sự ác và đau khổ xảy ra trên thế gian này. Chúng ta có đặc ân được biết một số lý do đó, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết tại sao Chúa lại để xảy ra điều ác và đau khổ. Tin cậy Chúa dù không biết lý do không phải là đức tin mù quáng. Đúng hơn, chúng ta tin cậy Ngài trong những điều chúng ta không hiểu vì chúng ta nhìn thấy sự thành tín của Ngài trong những hành động mà chúng ta hiểu.

Nếu đọc Kinh Thánh cẩn thận, thay vì thấy Đức Chúa Trời hành động tàn ác, chúng ta thấy Ngài hành động vì tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta. Ví dụ, sách Gióp thường được coi là một điển hình về hành động tàn bạo của Chúa đối với một người vô tội. Sách tuyên bố rằng Gióp vô tội trước những đau khổ xảy đến với ông, điều này có vẻ ủng hộ tuyên bố của người vô thần. Nhưng tuyên bố rằng điều đó chứng tỏ Chúa là tàn bạo phản bội thì sự hiểu biết là rất hời hợt về Sách Gióp.

Ở vùng Cận Đông vào thời các tộc trưởng, người ta có niềm tin phổ biến rằng Đức Chúa Trời luôn ban phước cho người công bình và giáng đau khổ cho kẻ bất chính. Sách Gióp là một cuộc bút chiến chống lại thần học đó. Câu chuyện cho thấy quan điểm của con người về sự công bằng của Đức Chúa Trời cần phải được sửa đổi. Chúng ta cần hiểu rằng Chúa không chỉ giới hạn việc sử dụng đau khổ như một phương tiện báo ứng. Ngài cũng dùng nó để kéo con người ra khỏi những thứ trần thế vốn rất dễ lôi kéo họ. Ngoài ra, Gióp còn đưa mọi người đến gần hơn để hiểu công tác chuộc tội của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Nếu nhân loại tiếp tục nghĩ rằng Chúa không thể để một người vô tội phải chịu đau khổ thì chúng ta sẽ bỏ lỡ kế hoạch cứu chuộc thế gian của Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã cho phép sự đau khổ của một Con Người hoàn toàn vô tội (Chúa Giê-su Christ) để mang lại sự cứu rỗi cho những người thuộc về Ngài. Vì vậy, Sách Gióp này cuối cùng đã trở thành một đóng góp vô giá cho lịch sử cứu chuộc.

Tóm lại, người hoài nghi phải chịu gánh nặng lớn để chứng minh khi cho rằng hành động của Chúa có đặc điểm là tàn ác. Trong bối cảnh đó, những đoạn Kinh Thánh có vẻ miêu tả Đức Chúa Trời độc ác thực ra không hề như vậy. Thực tế, với sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng mọi hành động của Chúa luôn được thúc đẩy và phù hợp với bản tính thánh khiết và hoàn hảo của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có tàn nhẫn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries