settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?

Trả lời


Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không thể chứng minh hay phủ nhận. Kinh Thánh nói cho chúng ta phải chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời bằng niềm tin. “Vả không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Nếu Đức Chúa Trời muốn, Ngài có thể hiện ra để chứng minh cho toàn thể thế giới biết sự hiện hữu của Ngài. Nếu như thế chúng ta không cần đức tin nữa. “Đức Chúa Giê Xu phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có bằng chứng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tuyên bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời.” (Thi Thiên 19:1-4) Nhìn xem những ngôi sao, hiểu biết về sự vĩ đại của vũ trụ, quan sát những điều kỳ diệu của thiên nhiên, nhìn xem vẻ đẹp của buổi chiều tà – Tất cả những điều đó cho thấy Đức Chúa Trời Đấng sáng tạo. Nếu những điều này chưa đủ, cũng còn có những bằng chứng về Đức Chúa Trời trong tấm lòng chúng ta. Truyền đạo 3:11 cho chúng ta biết: “…Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người…” Người ta nhận biết rằng trong nơi sâu kín của con người có những điều vượt xa đời sống và thế giới này. Về mặt tri thức, chúng ta có thể từ chối sự nhận biết về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong và bên ngoài chúng ta là điều hiển nhiên. Bất chấp những điều này, Kinh Thánh cảnh báo chúng ta sẽ có người từ chối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 14:1).Đại đa số mọi người xuyên suốt lịch sử, trong mọi nền văn hóa, trong các nền văn minh, trên năm châu bốn biển tin vào sự hiện hữu của nhiều vị thần linh. Đó là nguyên do những niềm tin này.

Bên cạnh những lập luận trên phương diện Kinh Thánh về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì còn có những lập luận trên phương diện lý tính (logic). Đầu tiên là lập luận về bản thể học. Hình thức phổ biến nhất của lập luận bản thể học là sử dụng khái niệm Đức Chúa Trời để chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nó bắt đầu bằng định nghĩa về Đức Chúa Trời như: “một hữu thể mà không thể hình ra một hữu thể khác vĩ đại hơn.” Tiếp theo đó là lập luận rằng hiện hữu thì vĩ đại hơn là không hiện hữu, do đó một hữu thể vĩ đại nhất có thể hình dung được phải hiện hữu. Nếu Đức Chúa Trời không hiện hữu thì Đức Chúa Trời không phải là một hữu thể vĩ đại nhất có thể hình dung được – Điều này mâu thuẩn với định nghĩa về Đức Chúa Trời.

Thứ hai là lập luận về cứu cánh luận (hay còn gọi là mục đích luận). Mục đích luận cho rằng vì vũ trụ hiện ra như một bản thiết kế tuyệt vời nên phải có một Đấng Thiết Kế. Ví dụ: Nếu trái đất chỉ cần gần hoặc xa hơn mặt trời một chút thì nó không có khả năng hỗ trợ sự sống như hiện nay. Nếu những nguyên tố trong khí quyển của chúng ta khác biệt vài phần trăm, thì hầu như toàn sự sống sẽ không thể tồn tại. Xác xuất để hình thành nên từng phân tử Prô–tê-in một cách ngẫu nhiên là 1 phần 10 lũy thừa 243 (có nghĩa là có 243 số không theo sau số 1). Một tế bào đơn là sự kết hợp của hàng triệu phân tử Prô-tê-in.

Lập luận lý tính thứ ba về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là lập luận về vũ trụ học. Mọi hệ quả đều có nguyên nhân. Vũ trụ này và mọi điều ở trong nó là hệ quả. Phải có nguyên nhân nào đó khiến tất cả trở nên hiện hữu. Nếu suy xét đến cuối cùng, thì phải có một nguyên nhân “không có nguyên nhân” để khiến tất cả mọi sự trở nên hiện hữu. Chính nguyên nhân “không có nguyên nhân” đó là Đức Chúa Trời.

Lập luận thứ tư được biết là lập luận về đạo đức. Xuyên suốt lịch sử mọi nền văn hóa đều có những hình thức luật lệ. Mọi người có ý thức đúng và sai. Những kẻ giết người, nói dối, trộm cắp, vô đạo đức hầu hết đều bị từ chối khắp mọi nơi. Ý thức đúng và sai này bắt từ đâu nếu không phải từ Đức Chúa Trời thánh khiết.

Bất chấp điều này, con người sẽ từ chối những kiến thức rõ ràng và không thể chối cãi về Đức Chúa Trời và thay vào đó tin vào những lời nói dối. Như lời Kinh Thánh nói với chúng ta trong Rô-ma 1:25 “Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời. A-men”. Kinh Thánh cũng cho biết rằng con người không có lý lẽ gì để không tin vào Đức Chúa Trời. “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rô-ma 1:20)

Có người nói họ không tin vào Đức Chúa Trời bởi vì “Không khoa học” hoặc vì “không có bằng chứng”. Lý do thật sự nếu một người công nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì họ cũng phải thừa nhận rằng họ chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời và cần được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. (Rô-ma 3:23; 6:23). Nếu Đức Chúa Trời hiện hữu, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hành động của chúng ta với Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không hiện hữu, thì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà không cần lo lắng về sự phán xét của Ngài đối với chúng ta. Đó là lý do khiến những người từ chối sự hiện diện của Đức Chúa Trời bám viếu mạnh mẽ vào thuyết tiến hóa duy tự nhiên – bởi vì lý thuyết đó cho họ một sự lựa chọn khác với việc tin vào một Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, Đức Chúa Trời hiện hữu và suy cho cùng là tất cả mọi người đều biết rằng Ngài hiện hữu. Thực tế rõ ràng là những người nỗ lực một cách tích cực để bác bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nhưng thực ra lại lập luận chứng minh sự hiện hữu của Ngài.

Chúng ta biết Đức Chúa Trời hiện hữu như thế nào? Là người Cơ Đốc, chúng ta biết Đức Chúa Trời hiện hữu qua việc nói chuyện với Ngài mỗi ngày. Tôi không nghe rành rành Ngài nói với chúng ta, nhưng chúng ta cảm nhận được Ngài đang hiện diện, cảm thấy sự hướng dẫn của Ngài, biết tình yêu của Ngài, và khao khát ân điển của Ngài. Có những điều này đã xảy ra trong đời sống của chúng ta mà không có cách giải thích nào khác thỏa đáng hơn là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi đời sống chúng ta một cách kỳ diệu và đã thay đổi đời sống chúng ta nên chúng ta không thể từ chối được nhưng nhận thức và bày tỏ và ngợi khen sự hiện hữu của Ngài. Không một lập luận trên đây có thể thuyết phục một người đã từ chối để họ nhận ra điều hiển nhiên đó. Vì cuối cùng, thì sự hiện hữu của Đức Chúa Trời phải được chấp nhận bằng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:6). Đức tin vào Đức Chúa Trời không phải là một bước nhảy vọt mù quáng vào trong bóng tối, nó là một bước an toàn vào nơi sáng láng, nơi mà đa số mọi người đang đứng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries