settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có thể phạm tội không?

Trả lời


Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải xem xét Đức Chúa Trời là ai. Tuy nhiên, tâm trí con người không thể hiểu đầy đủ Ngài là ai nếu không có những mặc khải đặc biệt mà Ngài đã ban cho chúng ta. Một con đường được mặc khải là qua sự sáng tạo của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 19:1-6). Sự phức tạp, thiết kế và trật tự của sự sáng tạo khiến chúng ta thừa nhận rằng có một Đấng tuyệt vời đã tạo ra nó và duy trì nó.

Một con đường khác là thông qua Lời được viết ra của Đức Chúa Trời. Từ những phần Kinh Thánh, chúng ta có thể xác định được những thuộc tính hoặc phẩm chất vốn có của Đức Chúa Trời, từ đó cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về đặc tính của Ngài. Một nhà thần học nói rằng các thuộc tính của Ngài là “sự hoàn hảo của Ngài”. Một số trong số đó là: Sự vĩnh cửu của Ngài (Thi Thiên 90:2); Tính bất biến hoặc phẩm chất không thay đổi của Ngài (Gia-cơ 1:17); tình yêu của Ngài (1 Giăng 4:8); Sự toàn năng của Ngài, hay Đấng toàn năng (Khải huyền 1:8); Sự toàn tại của Ngài, hay sự hiện diện mọi lúc mọi nơi (Thi Thiên 139:7-11); Sự thánh khiết, sự trong sạch tuyệt đối và sự tách biệt khỏi điều ác của Ngài (Ha-ba-cúc 1:13); Sự công chính hay công lý của Ngài (Thi thiên 11:7); và lẽ thật của Ngài (Tít 1:2).

Đây là một bức tranh tổng thể về Đức Chúa Trời, Đấng bày tỏ chính Ngài trong ba thân vị, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và những thuộc tính hay sự hoàn hảo đều đúng đối với mỗi thân vị trong Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh khiết, công chính và chân thật, và Ngài không thể làm gì trái với chính Ngài nên chúng ta đi đến kết luận rằng Đức Chúa Trời không thể phạm tội. Vì sự thánh khiết, công bình và những sự hoàn hảo khác của Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời, nên nếu Đức Chúa Trời phạm tội, Ngài sẽ không còn là Đức Chúa Trời nữa. Thực tế rằng Đức Chúa Trời là “thánh, thánh, thánh” ngăn cản Ngài làm bất cứ điều gì không thánh thiện, tức là tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta không thể kết thúc mà không nhận ra sự thật đáng kinh ngạc rằng Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta có liên quan đến tội lỗi của nhân loại. Ngài đã sai Con Một của Ngài đến trần gian này để chịu chết để trả giá cho tội lỗi. “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:18). “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh” (1 Phi-e-rơ 2:24). "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy" (Rô-ma 3:23- 25).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có thể phạm tội không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries