settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống của chúng ta không?

Trả lời


Tất nhiên, Đức Chúa Trời quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì mọi thứ đều “nhỏ” so với Chúa! Lu-ca 12:7 nói: “Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.” Đức Chúa Trời dành thời gian để theo dõi xem chúng ta có bao nhiêu sợi tóc—đó là một Đức Chúa Trời của sự chi tiết!

Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Chúa quan tâm đến nhiều điều hơn là chỉ những điểm nổi bật trong cuộc đời chúng ta với tư cách là con cái Ngài. Ngài quan tâm đến mọi khía cạnh của con người chúng ta, bởi vì chúng ta là tạo vật của Ngài được tạo dựng theo hình ảnh Ngài (xem Sáng thế ký 1:27). Ngài quan tâm đến mọi tạo vật của Ngài, bao gồm thực vật, động vật và môi trường. Ma-thi-ơ 6:26 nói: “Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?" Nếu Đức Chúa Trời thậm chí còn đáp ứng nhu cầu của những loài chim không được tạo ra theo hình ảnh Ngài, những loài không có ý muốn chọn Ngài hay chối bỏ Ngài, thì Ngài sẽ quan tâm đến nhu cầu của chúng ta một cách chi tiết hơn đến dường nào? Nhờ sự quan tâm của Chúa, chúng ta có thể tin cậy Ngài: “Vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8).

Xuyên suốt chức vụ trên đất của Chúa Giê-su, chúng ta thấy rằng Ngài quan tâm đến những chi tiết cụ thể trong đời sống con người. Chúa Giê-su luôn quan tâm đến chất lượng hơn số lượng. Chúa Giê-su được sai đến để cứu những người hư mất và thu hẹp khoảng cách giữa con người với Đức Chúa Trời kể từ khi sa ngã, nhưng Ngài vẫn dành thời gian để đáp ứng nhu cầu trước mắt của những người mà Ngài gặp gỡ. Trong Ma-thi-ơ 14:18–21, chúng ta thấy một bức tranh rõ ràng về lòng thương xót của Chúa Giê-su đối với đám đông đang đói khát. Một bữa ăn trong cuộc đời của rất nhiều người chỉ là một chi tiết, tuy nhiên chúng ta có một câu chuyện đáng kinh ngạc về sự nghiêm túc của Ngài trong việc chu cấp một bữa ăn do trời ban, cho hơn 5.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Trẻ em là những “điều nhỏ bé” và dường như có thể cản trở những điều “quan trọng” hơn. Thực tế, có lần khi người ta đem con cái của họ đến với Chúa Giê-su, các môn đồ đã quở trách họ với ý định đuổi họ đi. “Đức Chúa Giê-su thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (Mác 10:14). Chúa Giê-su không quá “to lớn” hay quá bận rộn để chúc phước lành cho con trẻ.

Quả thật Đức Chúa Trời quan tâm đến “những điều nhỏ nhặt” trong cuộc sống của chúng ta vì Ngài quan tâm đến chúng ta. So với Ngài và sự vinh hiển của Ngài, toàn bộ cuộc sống của chúng ta được tạo thành từ những “điều nhỏ nhặt” đó. Thi Thiên 139:17–18 nói: “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa.”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống của chúng ta không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries