settings icon
share icon
Câu hỏi

Vì sao Đức Chúa Trời lại cho phép những dị tật bẩm sinh xảy ra?

Trả lời


Câu trả lời căn bản nhất cho câu hỏi khó này đó là khi A-đam và Ê-va phạm tội (Sáng Thế Ký 3), họ đã đem ác khiên, bệnh tật và cái chết vào trong thế gian. Tội lỗi đã gieo rắc tai họa cho dòng dõi loài người kể từ đó. Những dị tật bẩm sinh xảy ra là bởi cớ tội lỗi … không phải tội lỗi của cha mẹ hay của chính đứa bé đã phạm, nhưng vì cớ bản chất của tội lỗi. Phần khó của câu hỏi này là tại sao Đức Chúa Trời để cho con người phải sinh ra với những dị tật hay dị dạng bẩm sinh nghiêm trọng. Vì sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn những dị tật bẩm sinh này xảy ra?

Sách Gióp đối diện với việc không hiểu vì sao Đức Chúa Trời cho phép một vài sự việc cụ thể xảy ra. Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan làm mọi điều nó muốn đối với Gióp, trừ việc lấy mạng sống ông. Phản ứng của Gióp là gì? “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài” (Gióp 13:15). “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va” (Gióp 1:21). Gióp không hiểu được vì sao Chúa lại cho phép nhiều điều xảy ra, nhưng ông biết rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và vì thế cứ tiếp tục tin cậy nơi Ngài. Cho đến cuối cùng, đó cũng nên là phản ứng của chúng ta. Đức Chúa Trời là tốt lành, công bình, yêu thương và nhân từ. Thường có những chuyện xảy đến cho chúng ta mà chúng ta không thể hiểu được. Thay vì nghi ngờ sự tốt lành của Chúa, phản ứng của chúng ta nên là tin cậy Ngài. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (Châm Ngôn 3:5-6).

Cho đến tận cùng, câu trả lời cho câu hỏi này nên là, “Tôi không biết.” Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấu đạt được Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài. Sẽ là sai khi chúng ta chất vấn Đức Chúa Trời vì Ngài để cho việc này việc kia xảy đến. Chúng ta đơn giản cần phải tin cậy rằng Ngài là Đấng yêu thương, tốt lành và nhân từ - như chính Gióp đã tin cậy – kể cả khi mọi bằng chứng dường như dẫn đến kết luận ngược lại. Bệnh tật và ốm đau là hậu quả của tội lỗi. Đức Chúa Trời đã cung ứng một “cách chữa” cho căn bệnh tội lỗi bằng cách sai Chúa Giê-su Christ đến để chết thay cho chúng ta (Rô-ma 5:8). Một khi về đến thiên đàng, chúng ta sẽ được tự do khỏi những ốm đau, bệnh tật và cái chết. Cho đến ngày ấy, chúng ta sẽ còn phải đối diện với tội lỗi cùng tác động và hậu quả của nó. Dầu vậy, chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài có thể và chắc chắn sẽ dùng những dị tật bẩm sinh hay những bi kịch khác để làm ích cho chúng ta và vinh hiển danh Ngài. Giăng 9:2-3 tuyên bố, “Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Vì sao Đức Chúa Trời lại cho phép những dị tật bẩm sinh xảy ra?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries