settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa là ai? Chúa là gì? Chúa là người như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể biết Chúa?

Trả lời


Chúa là ai? – Sự thật
Sự thật về sự tồn tại của Chúa rất dễ thấy thông qua sự sáng tạo lẫn lương tâm của con người, là điều mà Kinh thánh gọi người vô thần là “kẻ ngu dại” (Thi thiên 14:1). Vì vậy, Kinh thánh không bao giờ cố gắng chứng minh sự tồn tại của Chúa; đúng hơn là nó thừa nhận sự tồn tại của Ngài từ buổi sáng thế (Sáng thế ký 1:1). Điều mà Kinh thánh bày tỏ là bản tính, tính cách và công việc của Chúa.

Chúa là ai? – Định nghĩa
Suy nghĩ đúng đắn về Chúa là một điều vô cùng quan trọng bởi vì một quan điểm sai lầm về Chúa là thờ hình tượng. Trong Thi thiên 50:21, Chúa quở trách người xấu với lời buộc tội: “Ngươi tưởng Ta giống như ngươi”. Trên hết, một định nghĩa sơ lược thích hợp về Chúa là “Đấng tối cao, Đấng sáng tạo và Đấng cai trị muôn loài, Đấng tự tồn tại hoàn toàn có quyền năng, nhân từ và khôn ngoan”.

Chúa là ai? – Bản tính của Ngài
Chúng ta biết những điều chắc chắn thật sự về Chúa vì một lý do: trong sự thương xót của Ngài, Ngài hạ cố bày tỏ một số phẩm chất của Ngài cho chúng ta. Chúa là thần do bản chất không thể thấy được của Ngài (Giăng 4:24). Chúa là Đấng duy nhất, nhưng Ngài tồn tại như là ba Ngôi – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:16-17). Chúa là Đấng vô hạn (I Ti-mô-thê 1:17), không ai sánh được như Ngài, II Sa-mu-ên 7:22), và không thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Chúa tồn tại ở khắp mọi nơi (Thi thiên 139:7-12), biết mọi điều (Ma-thi-ơ 11:21), và có đầy đủ quyền năng và thẩm quyền (Ê-phê-sô 1; Khải huyền 19:6).

Chúa là ai? – Tính cách của Ngài
Đây là một vài đặc điểm của Chúa được bày tỏ trong Kinh thánh: Chúa công bình (Công vụ 17:31), yêu thương (Ê-phê-sô 2:4-5), lẽ thật (Giăng 14:6), và thánh khiết (I Giăng 1:5). Chúa bày tỏ lòng thương xót (II Cô-rinh-tô 1:3), sự nhân từ (Rô-ma 9:15), và ân điển (Rô-ma 5:17). Chúa xét đoán tội lỗi (Thi thiên 5:5) nhưng cũng bày tỏ sự tha thứ (Thi thiên 130:4).

Chúa là ai? – Công việc của Ngài
Chúng ta không thể hiểu Chúa khi tách khỏi công việc của Ngài bởi vì điều Ngài làm bắt nguồn từ việc Ngài là ai. Đây là danh sách ngắn gọn về các công việc của Chúa trong quá khứ, hiện tại và tương lai: Chúa tạo dựng nên thế giới (Sáng thế ký 1:1; Ê-sai 42:5), Ngài tích cực duy trì thế giới (Cô-lô-se 1:17), Ngài đang thi hành kế hoạch đời đời của Ngài (Ê-phê-sô 1:11) liên quan đến sự cứu chuộc con người khỏi sự rủa sả của tội lỗi và sự chết (Ga-la-ti 3:13-14), Ngài kéo con người đến với Đấng Christ (Giăng 6:44), Ngài sửa phạt con cái Ngài (Hê-bơ-rơ 12:6), và Ngài sẽ đoán xét thế gian (Khải huyền 20:11-15).

Chúa là ai? – Mối thông công với Ngài
Trong Ngôi vị Con trai, Chúa trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Con trai của Chúa trở nên Con Người và vì vậy là “cầu nối” giữa Chúa và con người (Giăng 14:6; I Ti-mô-thê 2:5). Chỉ thông qua Con trai thì chúng ta mới có thể có được sự tha thứ tội lỗi (Ê-phê-sô 1:7), sự giảng hòa với Chúa (Giăng 15:15; Rô-ma 5:10), và sự cứu rỗi đời đời (II Ti-mô-thê 2:10). Trong Chúa Giê-xu Christ có “tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác” (Cô-lô-se 2:9). Vậy, để thật sự biết Chúa là ai thì tất cả điều chúng ta phải làm là nhìn xem Chúa Giê-xu. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa là ai? Chúa là gì? Chúa là người như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể biết Chúa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries