දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න


දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමානද? දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමාන බවට සාක්ෂි තිබේද?

දෙවියන් වහන්සේගේ ලක්‍ෂණ මොනවාද? දෙවියන් වහන්සේ කෙබඳුද?

දෙවියන් වහන්සේ සැබෑද?දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ බව මම සහතිකව දැන ගන්නේ කෙසේද?

ත්‍රිත්වය සම්බන්ධයෙන් බයිබලය උගන්වන්නේ කුමක්ද?

දෙවිදුන්ව මැව්වේ කව්ද? දෙවිදුන් පැමිණියේ කොහෙන්ද?

දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි (දයාවයි)යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ යහපත් මනුෂ්‍යන්ට අයහපත් දේවල් සිදුවීමට ඉඩ හරින්නේ මන්ද?

දෙවියන් වහන්සේ පරණ ගිවිසුමට වඩා අළුත් ගිවිසුමේ වෙනස් ස්වභාවයක් පිළිඹු කරන්නේ ඇයි?

දෙවියන් වහන්සේ අයහපත / පාපය (නපුර) මැවූ සේක්ද?

අදටත් දෙවියන් වහන්සේ අපට කථා කරයිද?

දෙවියන් වහන්සේ තම මනස වෙනස් කරයිද?

දවියන් වහන්සේ සියල්ලන්ටම ප්‍රේම කරනවාද? නැති නම් කිතුනුවන්ට පමණක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ තවමත් හාස්කම් කරනවාද?

කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේව දැක තිබේද?

දේව බිය තිබීම යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රශ්න කිරීම වැරදිද?

දෙවියන් වහන්සේ ඇහුම්කන් දෙනවාද?

ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඊර්ෂ්‍යාවේ දෙවියන් වහන්සේ යැයි පවසන්නේ?

දෙවියන් වහන්සේ පිරිමියෙක් හෝ ගැහැණියෙක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ ස්වභාවික ව්‍යසනයන් වලට ඉඩ හරින්නේ මන්ද උදාහරණ: භුමිකම්පා, චන්ඩමාරුත හා සුනාමි?

දෙවියන් වහන්සේ / බයිබලය නොඉවසන පක්‍ෂපාතිද?

ඒක දේවවාදය සනාථ කර දැක්විය හැකිද?

දෙවියන් වහන්සේ හා කෝප වීම වරදක්ද?

දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රවර්තනය /පැවැත්ම පිළිබඳව තර්කයක් වේද?

දෙවියන් වහන්සේ හා කලකිරීම වරදක්ද?

පියාණන්වහන්සේ යන සංකල්පය මා තේරුම් ගත යුත්තේ කෙසේද?

දෙවියන් වහන්සේඟේ මහිමය යනු කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ සදාතනිකය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ සාධාරණද?

දෙවියන්වහන්සේ අපරිමිත යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේගේ පෙනුම කෙබඳු ආකාරද?

දෙවියන්වහන්සේ සර්වබලධාරි යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ සර්වව්‍යාපී යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ සර්වඥ යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?

අප පව් කළ විට දෙවියන් වහන්සේ අපට දඬුවම් කරනවාද?

දෙවියන් වහන්සේට ඇදහිල්ල අවශ්‍යවන්නේ කුමක් නිසාද?

අප පව් කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ අපව පරික්‍ෂාවටලක් කරනවාද?

දෙවියන්වහන්සෙගේ අභිප්‍රාය යනු කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ සුවිශුද්ධය සුවිශුද්ධය සුවිශුද්ධය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

සාතන් කැරළි ගසන බව දෙවියන් වහන්සේ දැන සිටි සේක් නම් ඔහුව නිර්මාණයකරනු ලැබුවේ මන්ද?

දෙවියන් වහන්සේව සැබෑ ලෙස දැන ගැනීම සඳහා ඇති මූඛ්‍ය දෙය කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේව හඳුන්වන විශේෂ නාමයන් හා ඒවායේ තේරුම් මොනාවා ද?

ඇදහිලිවන්තයන් රෝගී වීම සමහර විට දෙවියන්වහන්සේගේ අභිප්‍රායවේද?

දෙවියන් වහන්සේ කොහි සිටින සේක්ද? රිදුම් දෙන වේලාවල් වලදී එතුමා සිටින්නේ කොහිද?

දෙවියන් වහන්සේ කව්ද? දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ කුමක්ද? අප දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නේ කෙසේද?

දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස පිළිබඳ බයිබලීය සම්මතය කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න