කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේව දැක තිබේද?


ප්‍රශ්නය: කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේව දැක තිබේද?

පිළිතුර:
බයිබලය අපට පවසනවා කිසිවෙකු දෙවියන් වහන්සේව දැක නැති බවට (යොහන් 1:18) යේසුස් වහන්සේට අමතරව. නික්මයාම 33:20 ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා, “මාගේ මුහුණ දකින්ට නුඹට නුපුළුවන. මක්නිසාද මනුෂ්‍යයා මා දැක ජීවත් නොවන්නේයයි කීසේක.” මෙම පද තවත් පද වලට ගැටේ මන්ද ඒවායේ සමහර අය දෙවියන් වහන්සේව “දුටුබව” පවසයි. උදාහරණයකට, නික්මයාම 33:19-23 හී මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේට කථා කිරීම ගැන පවසයි “මුහුණට මුහුණ.” මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේ සමග කථා කරන්නේ කෙසේද? “මුහුණට මුහුණ” කිසිවෙකුට උන් වහන්සේගේ මුහුණ දැක ජීවත්වීමට බැරි නම්? මේ හේතුව තුළ නියත වශයෙන්ම “මුහුණට මුහුණ” යන කොටසෙහි අදහස නම් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට ඉතා සමීපව සිටීමයි. මෝසෙස් හා දෙවියන් වහන්සේ එකිනෙකාට කථා කළේ හරියට සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් කථා කරන ලෙසටය.

උත්පත්ති 32:20, යාකොබ් දුටුවා දෙවියන් වහන්සේ දූතයෙකුගේ ස්වරූපය ගෙන එනවා, නමුත් ඔහු දෙවියන් වහන්සේව දුටුවේ නැත. සැම්සොන්ගේ දෙමව්පියන් බිය උනා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව දුටු බවට තේරුම් ගත්විට (විනිශ්චයකාරයා 13:22) නමුත් ඔවුන් උන් වහන්සේව දුටුවේ දේවදූතයෙකුගේ පිළිබ්ඹුවීමෙන්. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේය මාංශවත්වූ (යොහන් 1:1, 14) ඉතින් මිනිසුන් උන් වහන්සේව දුටුවිට, ඔවුන් ඔවුන් දුටුවේ දෙවියන් වහන්සේවය. ඔව්, දෙවියන් වහන්සේව “දැකිය” හැකිය. එමෙන්ම බොහෝ මිනිසුන් උන් වහන්සේව දැක ඇත. එම අවස්ථාවේදීම, දෙවියන් වහන්සේගේ මුළු මහිමය සමග දැක නැත. අපගේ වැටුනාවූ ස්වභාවය සමග දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන් අපට එළිදරව්, වුවහොත් අප විනාශ වේ. එමනිසා, උන් වහන්සේව අපට “දැකිය” හැකි අයුරින් උන් වහන්සේ අපට එළිදරව් වේ. ඒ කෙසේ වෙතත්, උන් වහන්සේගේ සියලු මහිමය හා ශුද්ධකම ඇතුව දැකීමට වඩා මෙය වෙනස්වේ. මිනිසුන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් දර්ශණ ලබා ඇත, දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය, හා උන් වහන්සේගේ පිළිබ්ඹුවීම, නමුත් කිසිවකු උන් වහන්සේගේ මුළු මහිමයෙන් හා ශුද්ධකමින් දැක නැත (නික්මයාම 33:20).

English
නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේව දැක තිබේද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න