Teológiai kérdések


Mi a rendszeres teológia?

Milyen a keresztyén világnézet?

Mi a predesztináció (az eleve elrendelés tana)? Vajon a predesztináció tana biblikus?

Kálvinizmus vagy arminianizmus? Melyik nézet a helyes?

Mi a premillenializmus?

Mi a diszpenzácionalizmus és bibliai-e?

Hogyan definiálhatjuk a teológiát?

Mit jelent az amillenizmus?

Milyen különböző elméletek léteznek az engeszteléssel kapcsolatban?

Mit jelent a keresztyén apologetika?

Mit jelent a keresztyén etika?

Mit jelent és mennyire biblikus a szövetségi teológia?

Mit jelent az isteni gondviselés?

Mit értünk általános kinyilatkoztatás és speciális kinyilatkoztatás alatt?

Mit jelent a posztmillenizmus?

Mit nevezünk református teológiának?

Mit jelent a helyettesítő teológia?

Mit jelent a trinitarizmus? Biblikus-e a Szentháromságba vetett hit?


Teológiai kérdések