settings icon
share icon

Teológiai kérdések

Mi a rendszeres teológia?

Milyen a keresztyén világnézet?

Mi a predesztináció (az eleve elrendelés tana)? Vajon a predesztináció tana biblikus?

Kálvinizmus vagy arminianizmus? Melyik nézet a helyes?

Mi a premillenializmus?

Mi a diszpenzácionalizmus és bibliai-e?

Hogyan definiálhatjuk a teológiát?

Mit jelent az amillenizmus?

Milyen különböző elméletek léteznek az engeszteléssel kapcsolatban?

Mit jelent a keresztyén apologetika?

Mit jelent a keresztyén etika?

Mit jelent és mennyire biblikus a szövetségi teológia?

Mit jelent az isteni gondviselés?

Mit értünk általános kinyilatkoztatás és speciális kinyilatkoztatás alatt?

Mit jelent a posztmillenizmus?

Mit nevezünk református teológiának?

Mit jelent a helyettesítő teológia?

Mit jelent a trinitarizmus? Biblikus-e a Szentháromságba vetett hit?

Mi az antinomianizmus?

Mi az arminianizmus és biblikus-e?

Milyen szövetségeket találunk a Bibliában?

Mi a fekete felszabadítási teológia?

Mi a kálvinizmus és biblikus-e? Mi a kálvinizmus öt pontja?

Mi a kompatibilizmus?

Milyen kozmológiai érvek szólnak Isten létezése mellett?

Kik alkotják az Isten választottait?

Mi a fatalizmus? Mi a determinizmus?

Mi a fundamentalizmus?

Mi a hiperkálvinizmus és biblikus-e?

Izrael és az Egyház egy és ugyanaz? Még mindig van-e terve Istennek Izraellel?

Mi a különbség Isten országa és a mennyország között?

Mi a felszabadítási teológia?

Monergizmus kontra szinergizmus – melyik a helyes?

Mi az erkölcsteológia?

Milyen nézeteket vallanak az unitárius pünkösdisták?

Milyen ontológiai érvek szólnak Isten létezése mellett?

Mit jelent a progresszív kinyilatkoztatás az üdvösség tekintetében?

Mi a hét diszpenzáció?

A Biblia helyzeti etikát tanít-e?

Milyen teleológiai érvek szólnak Isten létezése mellett?

Mi a teofánia? Mi a krisztofánia?

Mi az utilitarizmus?

Mi az ábrahámi szövetség?

Mi az a mózesi szövetség?

Mi az a dávidi szövetség?

Mi az új szövetség?

Miért fontosak az egészséges bibliai tanok?

Mikor nevezhető egy tan(ítás) teljesen bibliainak?

Mi az a keresztyén teológia?

Mi az az ószövetségi teológia?

Mi az az újszövetségi teológia?

Mi az a filozófiai teológia?

Mi az a gyakorlati teológia?

Mi az a kortárs teológia?

Mi az a biblikateológia?

Mi az az elbeszélő teológia?

Mi az a természetes teológia?

Mi az a dogmatika?

Mi az a kettős predestináció?

Mi az evangéliumi keresztyénség?

Mi az a történelmi premillenizmus?

Mi az a történelmi teológia?

Mi az az izraeológia?

Mi az Isten országa?

Mi az a neo-ortodoxia?

Mi az Ádámi szövetség?

Mit nevezünk az egyház korának? Az egyház kora hogyan illeszthető a Biblia történetének idősíkjára?

Mi az általános kegyelem?

Mit nevezünk feltételes kiválasztásnak?

Mi a kegyelemtan?

Mi az édeni szövetség?

Mit jelent a “megértését kereső hit” jeligéje?

A predesztináció szemben szabad akarat vitában a Biblia hogyan foglal állást?

Melyek a munkára vonatkozó bibliai tanok?

Ki a teista? Kit nevezünk teistának?

Melyek a korlátozott engesztelés tana ellen szóló legfőbb érvek?

Mit értünk hitvallás alatt?

Mi a kontextuális teológia?

Mit értünk kereszt-teológia/a kereszt teológiája alatt?

Mi az ingyen kegyelem? Mi az ingyen kegyelem teológiája?

Melyek a Szentháromság népszerű ábrázolásai?

Törvény vs. kegyelem - miért van annyi konfliktus a keresztények között ebben a kérdésben?

Mit értünk természetes kinyilatkoztatás alatt?

Mi az új szövetség teológia?

Mi a Noéi szövetség?

Mi az a doktrína?Vissza a magyar oldalra

Teológiai kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries