settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a mózesi szövetség?

Válasz


A mózesi szövetség egy feltételes szövetség, amelyet Isten kötött Izrael népével a Sínai-hegyen (2Mózes 19-24). Olykor sínai szövetségnek is hívják, de leggyakrabban mózesi szövetségnek, mivel akkoriban Mózes volt Izrael Isten által választott vezetője. A szövetség felépítése nagyon hasonlít a korabeli, ókori szövetségekhez, mivel egy szuverén király (Isten) és népe illetve alattvalói (Izrael) között jön létre. Isten emlékeztette népét azon kötelezettségére, hogy engedelmeskedjen törvényének (2Mózes 19:5); és azáltal, hogy a nép kijelentette: „Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott", elfogadta a szövetséget (2Mózes 19:8). A szövetségnek az lenne a célja, hogy Izrael, Isten népeként, minden más néptől elkülönüljön. A szövetség ugyanolyan hatállyal bírt, mint az Ábrahámmal kötött, feltétel nélküli szövetség, hiszen ez is egy vérszerződés volt. A mózesi szövetség nagy jelentőséggel bír mind Isten megváltó munkája, mind Izrael népének történelme terén, akik által Isten szuverén módon megáldja a világot írott és élő Igéje, Jézus Krisztus révén egyaránt.

A mózesi szövetség középpontjában az áll, hogy Isten a Sínai-hegyen odaadja a törvényt Mózesnek. Amikor próbáljuk megérteni a Biblia különböző szövetségei közti kapcsolatokat, fontos megérteni, hogy a mózesi szövetség jelentős mértékben eltér az ábrahámi és későbbi biblia szövetségektől, mivel ez feltételes, és Isten megígért áldásai annak a függvényei, hogy Izrael engedelmeskedik-e a mózesi törvénynek. Ha Izrael engedelmeskedik, Isten megáldja őket, de ha nem engedelmeskednek, Isten megbünteti őket. Ennek a feltételes szövetségnek az áldásait és átkait az 5Mózes 28 részletezi. A Bibliában található többi szövetség egyoldalú szövetség, amelyekben Isten megígéri és kötelezi magát, hogy ígéretéhez híven járjon el, függetlenül attól, hogy az ígéret kedvezményezettjei mit tesznek. Ezzel szemben a mózesi szövetség egy kétoldalú egyezmény, amely mindkét fél kötelezettségeit felsorolja.

A mózesi szövetség azért különösen fontos, mert Isten ebben ígéri meg, hogy Izrael „papok birodalma és szent nép" lesz (2Mózes 19:6, Károli). Izrael feladata az volt, hogy Isten világossága legyen a körülöttük levő sötét világ számára. Egy megkülönböztetett, elhívott nép kellett legyenek, hogy körülöttük mindenki tudja, hogy ők Jahvét imádják, a szövetséget megtartó Istent. A szövetség azért is jelentős, mert Izrael itt kapta meg a mózesi törvényt, amely tanítómesterként szolgált, előremutatva Krisztus eljövetelére (Galata 3:24-25). A mózesi törvény felfedte az emberek bűnösségét és a Megváltó szükségességét, és a mózesi törvényről mondta maga Krisztus, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse. Ez egy fontos pont, mivel némelyekben zűrzavar támad amiatt, hogy azt gondolják, az Ószövetségben a Törvény megtartása által üdvözültek az emberek, míg a Biblia világosan tanítja, hogy az üdvösség mindig is egyedül hit által volt elnyerhető, és a hit általi üdvösség, amit Isten az ábrahámi szövetség részeként elérhetővé tett Ábrahámnak, még mindig érvényes (Galata 3:16-18).

Ugyanígy a mózesi szövetség áldozati rendszere sem vette el igazán a bűnöket (Zsidók 10:1-4), pusztán előrevetítette azt, hogy Krisztus fogja elhordozni a bűnt – a tökéletes főpap, aki egyben a tökéletes áldozat is (Zsidók 9:11-28). Ezért maga a mózesi szövetség, minden részletes törvényével együtt, képtelen volt megváltani a népet. Nem az van, hogy magával a Törvénnyel bármi baj lenne, hiszen a Törvény tökéletes, és a szent Istentől származik, de a törvénynek nincs ereje, hogy új életet adjon, és az emberek képtelenek voltak tökéletesen engedelmeskedni a Törvénynek (Galata 3:21).

A mózesi szövetségre a régi (ó) szövetségként is szoktak utalni (2Korinthus 3:14, Zsidók 8:6, 13), és helyét az új szövetség vette át Krisztusban (Lukács 22:20; 1Korinthus 11:25; 2Korinthus 3:6; Zsidók 8:8, 13; 9:15; 12:24). Az új szövetség Krisztusban sokkal jobb, mint a régi, mózesi szövetség, amelyet helyettesít, mivel eleget tesz az ígéret beteljesedésének, amely a Jeremiás 31:31-34-ben található, és amelyet a Zsidók 8 idéz.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a mózesi szövetség?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries