settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a filozófiai teológia?

Válasz


A filozófiai teológia a teológia azon ága, amelyben filozófiai módszereket használnak az isteni igazságok világosabb megértése céljából. Vita tárgyát képezi, hogy a teológiának és a filozófiának egyaránt kell-e szerepe legyen az igazság megszerzésében, vagy az isteni kinyilatkoztatás meg tud vagy meg kell tudjon állni önmagában is. A századok során több különböző elmélet született arról, hogy milyen mértékben kellene a filozófiai rendszereket teológiai fogalmakra alkalmazni. Némelyek szerint a kettőt teljesen szét kell választani, és az egyiknek semmi köze sem lehet a másikhoz. Mások azt állítják, hogy a filozófia és az értelem elengedhetetlen, ha az ember meg szeretné érteni az isteni kinyilatkoztatást. Még mások egy köztes megoldást választanak, mely szerint a filozófia hasznos eszköz ugyan, de nem szabad teljes mértékben arra hagyatkozni.

A filozófiai teológia a 18-19. században alakult ki, mikor is a pozitivista, modernista és felvilágosodott gondolkodók megtámadták a keresztyénséget. A teológusok szerették volna megmagyarázni és megvédeni hittételeiket, és arra gondoltak, hogy a filozófia módszereivel tudnák megvédeni az isteni kinyilatkoztatásokat. A teológia elemzésében és magyarázatában a filozófia használata nem volt új keletű. Aquinói Szent Tamás, Augusztinusz és más korai teológusok is használták Arisztotelész és Szókratész gondolatait az írásaikban azért, hogy a Bibliában megjelenő fogalmakat át tudják gondolni és meg tudják érteni. Sok modernkori apologéta ma is filozófiai érveléseket használ. A teleológiai és ontológiai istenérv szilárdan a filozófiai teológiában gyökerezik.

A Biblia azt mondja, hogy valaminek a tüzetes vizsgálata, vagy a rejtett isteni igazságok kutatása dicsőséges dolog (Példabeszédek 25:2). Isten megáldott minket az érvelés képességével, és semmi rossz nincs abban, ha a filozófiát tanulmányozzuk. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk. A filozófia tanulmányozása számos lelki veszélyt hordoz magában. Isten arra figyelmeztet, hogy forduljunk el „a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől" (1Timóteus 6:20). Az emberek gyártotta elméletek és az emberi spekulációk semmilyen értéket nem adhatnak hozzá Isten igéjéhez, amely „minden jó cselekedetre" fel tud készíteni (2Timóteus 3:16-17). Jób és három barátja emberi érveléssel próbálta megérteni Isten útját, de kudarcot vallottak. Végül Isten azt mondta nekik, hogy a kinyilatkoztatást „értelem nélküli szavakkal" homályosították el (Jób 38:2).

A filozófiai teológia egy olyan eszköz, amelyet lehet jól vagy rosszul használni. Az egész csak motiváció és prioritás kérdése: ha Isten útjait emberek gyártotta rendszerekre hagyatkozva akarjuk megérteni, akkor csalódni fogunk. Bábel tornya óta az ember folyton arra törekszik, hogy bebizonyítsa, képes felérni Istenhez. De ha az Isten megismerését célzó vágytól és szeretettől motiválva használjuk az értelmünket, hogy jobban megértsük az igét, akkor a tanulmányozás eredményes lesz. A filozófia nem maga az igazság, hanem az igazság eszköze. A filozófia lehet egy eszköz, amely segít az igazság megértésében. Isten ihletett, tévedhetetlen igéje felbecsülhetetlen értékű – ezzel szemben minden emberi filozófia csak másodlagos lehet. A Biblia mérlegeli a filozófiánkat, nem pedig fordítva (ld. Zsidók 4:12).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a filozófiai teológia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries