settings icon
share icon
Kérdés

Mi a premillenializmus?

Válasz


A premillenializmus az a nézet, mely szerint Krisztus visszajövetele az ezeréves királyság előtt fog megtörténni, és hogy az ezeréves királyság Krisztus valódi, szó szerinti ezer évig tartó uralkodása a földön. Ahhoz, hogy a Szentírás utolsó idők eseményeiről szóló igerészeit értelmezni tudjuk, két dolgot világosan meg kell értenünk: melyik a Szentírás értelmezésének megfelelő módszere és van-e különbség Izrael (zsidók) és a Gyülekezet (a Jézus Krisztusban hívők összessége) között.

Először, a Szentírás magyarázatának megfelelő módszere megköveteli azt, hogy a Szentírást összefüggéseiben értelmezzük. Ez azt jelenti, hogy az igeverseket olyan módon kell értelmezni, mely figyelembe veszi, hogy kinek íródott, kikről íródott, ki írta, és így tovább. Bármely igerész értelmezésénél elengedhetetlen a szerző, a célközönség és a történelmi háttér ismerete. A történelmi és kulturális háttér gyakran feltárja egy-egy igerész pontos jelentését. Fontos észben tartanunk, hogy a Szentírás is magyarázza a Szentírást. Azaz, gyakran egy igerész olyan témával foglalkozik, amely máshol is megtalálható a Bibliában. Fontos, hogy ezeket az igerészeket egymással összhangban magyarázzuk.

Végül, és ez a legfontosabb, az igerészeket mindig a maguk egyszerű, általános, szó szerinti jelentésükben kell venni, kivéve ha a szövegkörnyezet az igerész elvont természetére utal. A szó szerinti értelmezés nem zárja ki a beszédfordulatok használatát. Sokkal inkább arra biztatja az értelmezőt, hogy ne olvasson bele elvont jelentéseket egy igerészbe, kivéve ha a szövegkörnyezet szerint ez helyénvaló. Fontos, hogy soha ne keressünk annál „mélyebb, szellemibb” jelentést, mint ami megjelenik. Elszellemiesíteni egy igerészt veszélyes, mert a pontos magyarázat alapját átteszi a Szentírásból az olvasó elméjébe. Így nincs az értelmezésnek objektív mércéje, hanem, minden ember személyes benyomásai alapján dönthetné el, hogy mit jelent az adott igeszalasz. A 2 Péter 1:20-21 emlékeztet minket arra, hogy „az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”

Ezeket az alapelveket a bibliai magyarázatokra alkalmazva meg kell látnunk, hogy Izrael (Ábrahám testi leszármazottai) és a Gyülekezet (minden újszövetségi hívő) két különböző csoportot jelentenek. Fontos felismerni, hogy Izrael és a Gyülekezet különbözőek, hiszen ha ezt félreértjük, akkor a Szentírást is félremagyarázzuk. Különösen félreérthetők azok a részek melyek az Izraelnek tett (beteljesedett és be nem teljesedett) ígéretekről szólnak. Ezek az ígéretek nem alkalmazhatóak a Gyülekezetre. Emlékezzünk rá, hogy az adott rész szövegkörnyezete meghatározza, kinek szól, és a legpontosabb magyarázathoz vezet el.

Ezeket észben tartva megnézhetjük a Szentírás különböző részeit, amelyek a premillenialista nézőponthoz vezetnek. 1 Mózes 12:1–3: „És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.”

Isten három dolgot ígér itt Ábrahámnak: azt, hogy Ábrahámnak sok utódja lesz, hogy ez a nemzet elfoglal és birtokol majd egy földterületet, és hogy Ábrahám vérvonalából (zsidó nép) általános áldás fog szállni az egész emberiségre. Az 1 Mózes 15:9–17-ben Isten Ábrahámmal szövetséget köt. Ezáltal Isten magára veszi a szövetségre vonatkozó felelősséget. Tehát bármit tesz vagy nem tesz meg Ábrahám, nem tudja semmissé tenni Isten szövetségét. Ebben a részben a zsidók által majd elfoglalt terület határai is ki vannak jelölve. Az erre vonatkozó részleteket az 5 Mózes 34-ben találjuk. További erre vonatkozó részek az 5 Mózes 30:3–5 és az Ezékiel 20:42–44.

A 2 Sámuel 7:10–17-ben Isten Dávid Királynak tett ígéreteit láthatjuk. Itt Isten ígéretet tesz Dávidnak, hogy leszármazottai lesznek, és hogy ezek által a leszármazottak által fogja Isten örök királyságát megalapozni. Ez Krisztus ezeréves és örök uralkodására utal. Fontos megjegyeznünk, hogy ez az ígéret szó szerint be fog teljesedni, és hogy ez még nem történt meg. Néhányan úgy tartják, hogy Salamon királysága jelentette ennek a próféciának a szó szerinti beteljesedését, de ezzel a nézettel van egy probléma. A terület, mely fölött Salamon uralkodott ma nem tartozik Izraelhez, és Salamon nem uralkodik a mai Izrael fölött. Emlékezzünk arra, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy utódai örökké birtokolni fognak egy földet. A 2 Sámuel 7 is azt mondja, hogy Isten egy olyan királyt támaszt, aki örökké fog uralkodni. Salamon tehát nem lehet a Dávidnak tett ezen ígéret beteljesedése. Így hát ez az ígéret még nem teljesedett be.

Most, ezeket szem előtt tartva nézzük meg, hogy mit ír a Jelenések könyve 20:1–7. Az ezer év, amelyet többször is említ ez a rész, megegyezik Krisztus szó szerinti ezer évig tartó uralkodásával a Földön. Emlékezzünk rá, hogy a Dávidnak tett uralkodóról szóló ígéretnek szó szerint be kell teljesednie, és hogy ez még nem történt meg. A premillenializmus úgy tekint erre az igeszakaszra, mint ennek az ígéretnek a jövőbeli beteljesülésére Krisztussal a trónon. Isten feltétel nélküli szövetséget kötött Ábrahámmal és Dáviddal. Ezek közül a szövetségek közül egyik sem teljesedett még be egészen és tartósan. Krisztus szó szerinti, testi uralkodása az egyetlen módja annk, hogy ezek a szövetségek úgy teljesedjenek be, ahogyan Isten azt megígérte.

A Szentírás szó szerinti értelmezésének módszere összerendezi a kirakó darabjait. Az összes ószövetségi prófécia szó szerint beteljesedett Jézus eljövetelével. Ezért elvárhatjuk, hogy a Jézus visszajövetelére vonatkozó próféciák is ugyanígy szó szerint teljesedjenek be. A premillenializmus az egyetlen olyan rendszer, amely egyetért Isten szövetségeinek és az utolsó időkről szóló próféciák szó szerinti magyarázatával.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a premillenializmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries