settings icon
share icon
Kérdés

Melyek a munkára vonatkozó bibliai tanok?

Válasz


Isten munkára teremtette az embert. Az első utasítás, amit Isten Ádámnak adott, az volt, hogy dolgozzon és gondozza az Édenkertet (1.Mózes 2:15). A munka kifejezése az évszázadok során azonban sajnos egyre inkább negatív jelentéssel töltődött fel. Mára már gyakran úgy tekintünk a munkára, mint egy nehéz vagy kellemetlen tevékenységre, amit egyszerűen muszáj elvégeznünk. A munka azonban lényegében véve nem jelent többet egy fizikai vagy szellemi tevékenységnél, amit egy adott cél vagy eredmény elérése érdekében végez az ember. Ebben az értelemben véve a kanalat szájhoz emelni is munka. Egy dal vagy vers megalkotása, melyben szívünk belső élete jut kifejezésre, is munka, hiszen ilyen tevékenység is tekintehtő egy eredmény elérésének. A nyugati kultúrában a munka szót leginkább magával a foglalkozással-, más esetben pedig a megélhetés szükséges javak előteremtésének eszközével azonosítják. Mikor például azt mondjuk, hogy valaki “munkába ment”, akkor azzal azt fejezzük ki, hogy “egy adott munkahelyen dolgozik, és a napot a rábízott feladatok elvégzésével fogja tölteni”.

A munka tehát már azelőtt is adott volt, mielőtt a bűn belépett volna a világba. Így mint olyan, Isten tökéletes teremtésének része. A munka nem a bűnbeesés egyik átkos következménye volt; a bűnbeesés csupán megnehezítette a munkát (1.Mózes 3:17-19). Az Éden kertjének gondozása kellemes és jutalmazó elfoglaltságnak volt tervezve Ádám számára. Minden bizonnyal szerette volna ápolni azt, és képes lett volna kiteljesedni célorientált feladataiban. Isten úgy teremtette az embert, hogy örömét lelje a munkában, miközben Teremtője szintén örömmel szemlélheti őt, épp úgy, mint ahogyan a szülők is elragadtatva nézik, amint gyermekeik egy új képességet sajátítanak el vagy amint egy művészeti projektet hoznak létre.

A munka segít betölteni az ember rendeltetés iránti vágyát. Az állatokkal ellentétben, amiket az ösztönök és a fizikai szükségletek mozgatnak, az embert magasabb rendű motiváció hajtja. A testi túlélési szükségleteinek betöltésén túlmenően arra is vágyunk, hogy életünknek értelme legyen. Kell egy ok, amiért reggelente felkelünk. Tudnunk kell, hogy miért vagyunk itt, és hogy mi az értelme az életünknek. A munka úgy lett megtervezve, hogy részlegesen betöltse e szükségleteket.

A munka az az eszköz (módszer), amelyen keresztül alapvető szükségleteinket kielégítjük, és amin keresztül másokat is segíthetünk, akik esetleg nem tudnak dolgozni (Efézusbeliekhez 4:28). A lustaságot, vagyis a közönséges munkakerülést a Szentírás elítéli (Példabeszédek 13:4; 21:25). El kell fogadnunk az Isten által ránk testált munkát, és hálát kell adnunk Neki azért, hogy képesek lehetünk gondoskodni önmagunkról és családunkról. A Kolossébeliekhez 3:23 igeverse ma is így szól hozzánk: "Bármit is tesztek, szívből tegyétek a munkátokat, inkább az Úrnak, mint embereknek". Isten az Ószövetségben éppen azért vezette be a tizedet, hogy emlékeztesse az embereket arra, hogy Ő az, Aki megáldja kezük munkáját (3.Mózes 27:30; 4.Mózes 18:28-29).

Azokat, akik elhanyagolták a saját családjuk feletti gondviselést, az ősegyház elítélte (1.Timóteus 5:8). Pál apostol utasítást adott arra, hogy ha valaki nem hajlandó dolgozni, az ne is egyen (2.Thesszalonikabeliekhez 3:10). Arra is emlékeztette a gyülekezeteket, hogy bár joga lett volna kizárólag az irányukba végzett szolgálatából megélni, ő maga is sátorkészítőként dolgozott, hogy eltartsa magát és ne legyen senki terhére (Apostolok Cselekedetei 18:3; 20:34; 1.Thesszalonikabeliekhez 2:9).

Jézus is dolgozott. Bár érthető lett volna, ha Isten Fiaként minden idejét a Szentírásról beszélgetve a templomban tölti, Jézus azonban élete első harminc évében mégis ácsként dolgozott földi apja, József keze alatt (Márk 6:3; Lukács 2:51-52).

A munkáról szóló bibliai tanok összessége azt mondja ki, hogy Isten a munkát az ember földi elfoglaltságának szánta. Ez egy eszköz, amin keresztül fenntartjuk az életünket, de egyben Isten világát is a munka által tárjuk fel. Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve (1.Mózes 1:27), Isten pedig egy munkálkodó, dolgozó személy (Zsoltárok 19:2; János 5:19). Az Ő munkássága kreatív, céltudatos és alapos; számára örömteli, és számunkra is hasznos (Zsoltárok 92:5). Egy napon, az új égben és az új földön, a munka a bűnbeesés előtti romlatlan állapotába lesz visszaállítva - ami számunkra beteljesedés lesz, a teljes teremtett világ számára pedig áldás.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek a munkára vonatkozó bibliai tanok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries