settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a neo-ortodoxia?

Válasz


A neo-ortodoxia egy vallásos mozgalom, amely az 1. világháború után jött létre, válaszként a liberális protestantizmus megbukott elveire. Elsősorban Karl Barth és Emil Brunner svájci teológusok nevéhez köthető. Némelyek azért hívják neo-ortodoxiának, mert az elavult református teológia megújulásának tekintették. A neo-ortodoxia abban tér el a „régi" ortodoxiától, hogy másként tekint Isten igéjére és a bűnre.

Az ortodox nézet szerint a Biblia Isten kinyilatkoztatott igéje, amit Isten ihletett. Az (akár verbális, akár mechanikus) inspiráció alatt azt értjük, hogy a Szentlélek teljes mértékben felügyelte a bibliai szerzőket vagy úgy, hogy szó szerint lediktált mindent, vagy eszközként használta a személyt az írás folyamatában. Az ihletettség eme tana arra a logikus következtetésre vezet, hogy az eredeti kéziratok nem tartalmaztak tévedéseket és ellentmondásokat. A Biblia Isten teljes és elégséges kinyilatkoztatása. A 2Timóteus 3:16-17 és a 2Péter 1:20-21 két olyan igevers, amely ezt a nézetet támasztja alá.

A neo-ortodoxia Isten igéjét Jézussal azonosítja (János 1:1), és azt mondja, hogy a Biblia pusztán az Ige cselekedeteinek az emberi értelmezése. Így a Bibliát nem Isten ihlette, és mivel egy emberi irományról van szó, vannak részei, amelyek nem biztos, hogy szó szerint igazak. Isten szólt a „megváltás történelme" során, és szól ma is, amikor az emberek „találkoznak" Jézussal, de maga a Biblia nem egy objektív igazság.

A neo-ortodoxia azt tanítja, hogy a Biblia a kinyilatkoztatás eszköze, míg az ortodoxia azt, hogy az maga a kinyilatkoztatás. Ez azt jelenti, hogy a neo-ortodox teológus számára a kinyilatkoztatás az adott személy tapasztalatától (vagy személyes értelmezésétől) függ. A Biblia csak akkor „válik" Isten igéjévé, amikor Isten arra használja annak szavait, hogy elvezessen valakit Krisztushoz. A Biblia részletei nem olyan fontosak, mint valakinek az életet megváltoztató találkozása Jézussal. Ily módon az igazság egy misztikus megtapasztalássá válik, és nincs konkrétan megfogalmazva a Bibliában.

A neo-ortodoxia szerint a bűn azt jelenti, hogy nem vagyunk hajlandóak embertársainkkal jól bánni. A bűn eredménye az elembertelenedés, ami a megbocsátás, a kedvesség hiányával, magányossággal és kismillió társadalmi betegséggel jár együtt. Üdvözülni azok üdvözülnek, akik egy szubjektív találkozásban részesültek Krisztussal, és nincs szükség egy sor tantétel elfogadására. A neo-ortodoxia nagy hangsúlyt fektet a szociális munkára és a mások iránti etikus kötelességünkre, a szeretetre.

A neo-ortodoxia hatással volt az Egyesült Államok kevésbé konzervatív református és evangélikus felekezeteire és néhány más egyházra. Habár az eredeti cél, amellyel egy biblikusabb alternatívát kívántak létrehozni a liberalizmus helyett, dicsérendő, a neo-ortodox tanítás több veszélyt is magában rejt. Amíg az igazságot az én tapasztalataim határozzák meg, addig fennáll a relativizmus veszélye. Amely tanítás a Biblia egészét egy tévedéseket tartalmazó, emberi alkotásnak tekinti, az a biblikus keresztyénség alapjait rengeti meg.

Addig nem lehet életet megváltoztató „találkozásunk" Jézussal, amíg nem hisszük el a Biblia egyes tanításait. „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" (Róma 10:17). Hitünk tárgya a Krisztus halála és feltámadása (1Korinthus 15:3-4).

A Lukács 24-ben a tanítványok „találkoztak" Jézussal. Kezdetben azonban félreértették a dolgot: „megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak" (37.v.). Csak miután Jézus megmondta az igazat (hogy testileg feltámadt), akkor jöttek rá a valódi helyzetre. Más szóval, valóban szükségünk van a Jézussal való találkozásra, de arra is, hogy ezt a találkozást az Isten igéjének igazsága alapján vizsgáljuk meg. Különben a tapasztalat félrevezethet.

A Júdás 1:3-ban ez áll: „a mi dolgunk az, hogy küzdjünk „a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott". A hit a Biblia, Isten írott igéje révén bízatott ránk. Nem veszélyeztethetjük az igazságot, amelyet Isten az Ő igéjében tévedésmentesen és teljes egészében kijelentett.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a neo-ortodoxia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries