settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az amillenizmus?

Válasz


Az amillenizmus azt a nézetet jelenti, amely tagadja, hogy Krisztus 1000 éves uralmára ténylegesen sor kerülne. E nézet hívei az amillenisták. Az amillenizmus elején álló „a” szócska fosztóképző, vagyis az „amillenizmus” jelentése: „nincs millennium”. Ez különbözik mind a legszélesebb körben elfogadott, úgynevezett premillenizmustól (attól a nézettől, mely szerint Krisztus második eljövetele megelőzi majd Krisztus ezeréves uralmát, és az ezeréves uralom szó szerint értendő), mind pedig a kevésbé elfogadott úgynevezett posztmillenizmustól (attól az elképzeléstől, mely szerint Krisztus azt követően tér majd vissza, hogy a keresztyének – tehát nem maga Krisztus – megalapították a földön Krisztus királyságát).

Az amillenisták nem tagadják teljes mértékben a milleniumot, de szó szerinti értelmezésében, vagyis abban nem hisznek, hogy Krisztus a szó szoros értelmében 1000 évig uralkodna majd a földön. Ehelyett úgy gondolják, hogy Krisztus most is ott ül Dávid trónján, és az egyház jelenlegi korszaka az a királyság, amelyben Krisztus uralkodik. Ahhoz nem fér kétség, hogy Krisztus most is trónon ül, de ez még nem jelenti azt, hogy azon a trónon foglalna helyet, amelyet Dávid trónjának nevez a Biblia. Krisztus nyilvánvalóan most is uralkodik, hiszen Ő Isten. Ám ez az uralom nem úgy tekintendő, mintha máris elérkezett volna az ezeréves királyság.

El kell jönnie egy szó szerinti, fizikális királyságnak a földre ahhoz, hogy Isten valóra válthassa Izráelnek tett ígéreteit és Dáviddal kötött szövetségét (2Sámuel 7:8-16, 23:5; Zsoltárok 89:3-4). Aki ezt megkérdőjelezi, az kétségbe vonja Isten szándékát és/vagy képességét arra, hogy megtartsa ígéreteit, ami számos teológiai problémát vetne fel. Ha például Isten megszegné Izráelnek tett ígéreteit, miután kijelentette, hogy azok „örökre” szólnak, hogyan lehetnénk biztosak bármiben is, amit ígért – például abban, hogy ígérete szerint üdvözíti azokat, akik hisznek az Úr Jézusban? Erre a dilemmára az az egyetlen megoldás, ha hiszünk a szavának és megértjük, hogy ígéretei szó szerint be fognak teljesedni.

Több egyértelmű utalást is találunk a Bibliában arra, hogy a millennium egy szó szerinti értelemben vett, tényleges földi királyság lesz. Ilyenek például a következők:

1) Krisztus királysága megalapítása előtt lábával érinti majd az Olajfák hegyét (Zakariás 14:4, 9);
2) A királyság alatt a Messiás igazságot és ítéletet szolgáltat majd a földön (Jeremiás 23:5-8);
3) A királyság „az ég alatt” valósul majd meg (Dániel 7:13-14, 27);
4) A próféták arról jövendöltek, hogy a földön drámai változások mennek majd végbe a királyság alatt (Cselekedetek 3:21; Ézsaiás 35:1-2, 11:6-9, 29:18, 65:20-22; Ezékiel 47:1-12; Ámósz 9:11-15); továbbá
5) A Jelenések könyvének kronológiája arra enged következtetni, hogy a földi királyság meg fogja előzni a világtörténelem lezárását (Jelenések 20).

Az amillenisták szemlélete abból ered, hogy más módszert alkalmaznak a beteljesületlen próféciák magyarázatára, és megint másikat a nem prófétikus igerészek és a beteljesedett próféciák értelmezésére. A nem prófétikus bibliarészeket és a beteljesedett próféciákat szó szerint vagy rendesen értelmezik, a még beteljesületlen próféciákat ellenben elszellemiesítik, vagy nem szó szerint magyarázzák. Az amillenizmus hívei szerint a beteljesületlen próféciákat „szellemi” módon kell és helyes olvasni és értelmezni. Ezt a megközelítést nevezzük kettős hermeneutikának. (A hermeneutika az írásmagyarázat alapelveinek a tudományát jelenti.) Az amillenisták feltételezése szerint a beteljesületlen próféciák többsége vagy mindegyike szimbolikus, képletes vagy átvitt értelemben íródott. Ezért az amillenisták más jelentést tulajdonítanak az ilyen bibliarészeknek ahelyett, hogy egyszerűen, a szövegkörnyezetnek megfelelő módon értelmeznék az érintett igéket.

A beteljesületlen próféciák ilyen értelmezésével az a probléma, hogy a magyarázatok végtelen sorára ad lehetőséget. Ha nem a „rendes” jelentést tulajdonítjuk a különböző bibliai részeknek, nem tudunk egyetlen jelentésben megegyezni. Márpedig Isten, aki a teljes Biblia igazi szerzője, egy bizonyos dologra gondolt, amikor írásra késztette az emberi szerzőket. Amíg egy-egy bibliai rész többféleképpen alkalmazható a hétköznapi életben, jelentése csupán egy van, még pedig az, amelyet Isten eredetileg neki szánt. Ezenkívül az a tény, hogy a beteljesült próféciák szó szerint teljesedtek be, a legjobb érv amellett, hogy a beteljesületlen próféciák is szó szerint fognak beteljesedni. A Krisztus első eljövetelére vonatkozó próféciák mind szó szerint váltak valóra, okkal várhatjuk tehát, hogy a Krisztus második eljöveteléről szóló jövendölések is szó szerint teljesüljenek. Éppen ezért el kell vetnünk a beteljesületlen próféciák allegorikus magyarázatát, és szó szerint vagy rendesen kell értelmeznünk azokat. Az amillenizmus ott vét hibát, hogy nem alkalmaz következetes hermeneutikát, vagyis másként értelmezi a beteljesült és a még beteljesületlen próféciákat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az amillenizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries