settings icon
share icon
Kérdés

A predesztináció szemben szabad akarat vitában a Biblia hogyan foglal állást?

Válasz


A predesztináció szemben a szabad akarat vitában sokan annyira erősen el vannak köteleződve az egyik nézet mellett, hogy annak gyakorlatilag még a lehetőségét is elutasítják, hogy a másik megközelítésben akár csak egy csipetnyi igazság is lehet. Azok, akik kizárólag Isten szuverenitását hangsúlyozzák annak meghatározásában, hogy ki üdvözül is ki nem, néha a fatalizmushoz hasonló álláspontra helyezkednek. Szemben azok, akik az emberiség szabad akaratát emelik előtérbe, közel kerülnek ahhoz, hogy Isten szuverenitását tagadják meg. Ha azonban a Biblia fényében igyekszünk tisztázni a fogalmakat, akkor a vita nem a predesztináció szemben a szabad akarat mentén húzódik, hanem inkább predesztináció és a nem teljesen szabad akarat mentén.

Az olyan igerészek, mint a Rómabeliekhez 8:29-30 és az Efézusbeliekhez 1:5-11 kifejezetten azt tanítják, hogy Isten egyeseket eleve elrendel az üdvösségre. A “predesztinálni” szó tükörfordítása: “a sorsot előre meghatározni”. Nem lehet megkerülni annak tényét, hogy Isten előre meghatározza, ki fog üdvözülni, és ki nem. Azon már persze lehet és érdemes vitázni, hogy Isten milyen alapon predesztinálja, hogy ki fog üdvözülni, maga a predesztináció viszont abszolút bibliai tanításnak nevezhető. Számos más újszövetségi szakasz szintén utal arra, hogy a hívők el lettek hívva, ki lettek választva az üdvösségre (Máté 24:22, 31; Márk 13:20, 27; Rómabeliekhez 8:33; 9:11; 11:5-7, 28; Efézusbeliekhez 1:11; Kolossébeliekhez 3:12; 1.Thesszalonikabeliekhez 1:4; 1.Timóteus 5:21; 2.Timóteus 2:10; Titus 1:1; 1.Péter 1:1-2; 2:9; 2.Péter 1:10).

A Biblia sehol sem tanítja, hogy az embernek szabad akarata volna, legalábbis nem abban az értelemben, ahogyan a szabad akarat kifejezést manapság sokan értik és használják. A szabad akarat általános értelmezése az, hogy a saját döntéseinket teljesen szabadon, minden külső befolyástól mentesen hozhatjuk meg. A szabad akarat ezen meghatározása azonban nem bibliai, és nem is felel meg a valóságnak. A Biblia azt tanítja, hogy Krisztus nélkül “...holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt” (Efézusbeliekhez 2:1). Ha márpedig szellemileg halottak voltunk/vagyunk, akkor az bizonyára kihatással van a döntéshozatalunkra is. A János 6:44 azt mondja, hogy ha Isten nem vonzana magához minket, akkor senki sem mehetne Krisztushoz üdvösségért. Ha azonban annak a döntése is lehetetlen Isten “beavatkozása” nélkül, hogy bízunk-e Krisztusban, vagy sem, akkor nem beszélhetünk teljes mértékben “szabad” akaratról.

Döntési képességünket számos tényező befolyásolja, úgy mint eredendően bűnös természetünk, neveltetésünk, értelmi képességünk, tanultság foka/képzettségünk, testi és mentális felépítésünk stb. Tehát nem, kijelenthetjük, hogy emberi lényként nincs igazán szabad akaratunk. Rendelkezünk persze akarattal. Képesek vagyunk felelős döntéseket hozni. Bibliai értelemben arra nézve is felelősségünk van, hogy válaszoljunk arra, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk, beleértve az Ő elhívását, valamint hogy higgyünk az evangéliumban (János 1:12; 3:16; Apostolok Cselekedetei 16:31; Rómabeliekhez 10:9-10; Jelenések 22:17). Mégis azt kell mondjuk, hogy az akaratunk nem igazán szabad.

Az eleve elrendelésről találunk bibliai tanítást. A szabad akaratról nem. Ha a kérdés a predesztináció vs. szabad akarat, akkor a bibliai helytállóság szempontjából a predesztináció tana döntő győzelmet arat. Ha a kérdés a predesztináció szemben akarat, vagy a predesztináció szemben felelősség, az már nem ennyire világos. Isten szuverén módon dönti el, hogy ki üdvözül, de valami módon ezzel párhuzamosan mi is felelősek vagyunk az üdvösséggel kapcsolatos döntéseinkért. A Bibliában Isten többször felszólít minket, hogy éljünk helyesen az akaratunkkal és bízzunk Krisztusban az üdvösségért. Meglehet, hogy nekünk embereknek érthetetlen hogyan érvényesülhet egyidejűleg e fenti két igazság, Isten szemszögéből nézve ezek azonban minden bizonnyal tökéletesen megférnek egymás mellett.

EnglishVissza a magyar oldalra

A predesztináció szemben szabad akarat vitában a Biblia hogyan foglal állást?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries