settings icon
share icon
Kérdés

Mi az arminianizmus és biblikus-e?

Válasz


Az arminianizmus egy olyan hitrendszer, amely az Isten szuverenitása és az ember szabad akarata közti kapcsolatra keresi a választ, különös tekintettel az üdvösség kérdésére. Az arminianizmus a nevét Jakob Arminius (1560-1609) holland teológusról kapta. Míg a kálvinizmus Isten szuverenitását hangsúlyozza, addig az arminianizmus az ember felelősségét. Ha a kálvinizmushoz hasonlóan az arminianizmust is lebontanánk öt pontra, így nézne ki:

1. Részleges romlottság: az emberiség megromlott, de még mindig képes keresni Istent. Bukott lények vagyunk, és a bűn megfertőzött, de nem annyira, hogy Isten megelőző kegyelmének segítségével ne tudnánk Isten mellett dönteni vagy elfogadni az üdvösséget. E kegyelem alapján az emberi akarat szabad és van hatalma arra, hogy engedjen a Lélek befolyásának. Megjegyzés: sok arminianiánus elutasítja a részleges romlottság tanát, és olyan nézetet vall, amely nagyon közel áll a teljes romlottság kálvinista tanához. 2. Feltételes kiválasztás: Isten csak azokat „választja ki", akikről tudja, hogy a hitet fogják választani. Senkiről sincs eleve pokolra vagy mennyországra rendelve. 3. Korlátlan engesztelés: Jézus mindenkiért meghalt, még azokért is, akik nincsenek kiválasztva és nem fognak hinni. Jézus halála az egész emberiségért történt, és bárki üdvözülhet, aki benne hisz. 4. Ellenállható kegyelem: Isten üdvösségre hívó szavának ellen lehet szegülni, el lehet utasítani. Ha úgy döntünk, akkor elutasíthatjuk Isten üdvösségre való hívását. 5. Feltételes üdvösség: ha a keresztyének aktívan elutasítják a Szentlélek vezetését, elveszíthetik az üdvösségüket. Az üdvösségnek az a feltétele, hogy a hívők megtartják azt. Megjegyzés: sok arminiánus tagadja a „feltételes üdvösség" tanát, és az „örök biztonság" tanát vallja.

Az arminianizmus egyetlen pontja, amelyet a négy pontos kálvinisták biblikusnak tartanak az a hármas, mégpedig a korlátlan engesztelés. Az 1János 2:2 ezt mondja: „mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is." A 2Péter 2:1 szerint Jézus még a pusztulásra ítélt hamis prófétákat is megváltotta: „De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra." Jézus üdvössége bárki és mindenki számára elérhető, aki hinni fog benne. Jézus nemcsak azokért halt meg, akik üdvözülnek.

A négy pontos kálvinizmus (amely a Got Questions hivatalos álláspontja is) az arminianizmus másik négy pontját többé-kevésbé bibliátlannak tartja. A Róma 3:10-18 erősen a teljes romlottság mellett érvel. A feltételes, azaz az emberek tetteinek eleve ismerete alapján történő kiválasztás tana alábecsüli Isten szuverenitását (Róma 8:28-30). Az ellenállható kegyelem alábecsüli Isten hatalmát és elszántságát. A feltételes üdvösség szerint az üdvösség a tettekért való jutalom, nem pedig egy kegyelmi ajándék (Efezus 2:8-10). Mindkét rendszernek vannak hiányosságai, de a kálvinizmus messze biblikusabb alapokra épül, mint az arminianizmus. Azonban egyik rendszer sem tudja pontosan megmagyarázni az Isten szuverenitása és az ember szabad akarata közti kapcsolatot, mivel a véges emberi agy számára lehetetlen felfogni olyasmit, amit teljesen csak Isten érthet.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az arminianizmus és biblikus-e?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries