settings icon
share icon
Kérdés

Milyen szövetségeket találunk a Bibliában?

Válasz


A Biblia hét különböző szövetséget említ, amelyből négyet (ábrahámi, az országra/földre vonatkozó, mózesi és dávidi szövetség) Isten Izrael népével kötött, és természetüknél fogva feltétel nélküliek. Eszerint függetlenül attól, hogy Izrael engedelmes vagy engedetlen Istennel szemben, Isten eleget tesz ezeknek az Izraellel kötött szövetségeknek. Az egyik szövetség, a mózesi, természeténél fogva feltételhez kötött. Magyarán, ez a szövetség vagy áldást vagy átkot von maga után attól függően, hogy Izrael engedelmes vagy engedetlen. Három szövetség (ádámi, nóéi, új) Isten és általában az emberiség között köttetett, és nem korlátozódik Izrael népére.

Az Ádámmal kötött szövetséget két részre lehet bontani: az édeni (ártatlanság kora-beli) szövetségre és az ádámi (kegyelmi) szövetségre (1Mózes 3:16-19). Az édeni szövetség az 1Mózes 1:26-30; 2:16-17-ben található. A szövetség azt tartalmazta, hogy mi az ember felelőssége a teremtéssel és Istennek a jó és rossz tudásának fájára vonatkozó irányelveivel kapcsolatban. Az ádámi szövetség magában foglalta az átkot, amely Ádám és Éva bűne miatt sújtotta az emberiséget, illetve azt a tervet, amellyel Isten gondoskodik a bűn megoldásáról (1Mózes 3:15).

A Nóéval kötött szövetség egy Isten és (konkrétan) Nóé és (általában) az emberiség közötti feltétel nélküli szövetség volt. Az özönvíz után Isten megígérte az embereknek, hogy többé nem pusztítja el özönvíz által az életet a földön (lásd 1Mózes 9). Isten a szivárványt adta a szövetség jeléül, amely által megígérte, hogy soha többé nem lepi el özönvíz a földet, és amely emlékezteti az embereket, hogy Isten megbüntetheti és meg is fogja büntetni a bűnt (2Péter 2:5).

Az Ábrahámmal kötött szövetség (1Mózes 12:1-3, 6-7; 13:14-17; 15; 17:1-14; 22:15-18). Ebben a szövetségben Isten sok mindent megígért Ábrahámnak. Személyesen megígérte, hogy nagy nevet ad Ábrahámnak (1Mózes 12:2), hogy Ábrahámnak számos fizikai leszármazottja lesz (1Mózes 13:16), és hogy sok népnek atyja lesz (1Mózes 17:4-5). Isten egy Izraelnek nevezett népre vonatkozó ígéretet is tett. Ami azt illeti, az 1Mózes könyvében több helyen is megtaláljuk az ábrahámi szövetség földrajzi határait (12:7; 13:14-15; 15:18-21). Az ábrahámi szövetség egy másik rendelkezése arra vonatkozik, hogy a világ családjai Ábrahám fizikai vonala révén nyernek áldást (1Mózes 12:3; 22:18). Ez az utalás a Messiásra vonatkozik, aki Ábrahám vonalából származik.

A földre vonatkozó szövetség (5Mózes 30:1-10). A földre/országra vonatkozó szövetség kihangsúlyozza az ábrahámi szövetség földre vonatkozó aspektusát. E szövetség feltételei közt szerepel, hogy ha a nép engedetlen lesz, Isten szétszéleszti őket az egész világon (5Mózes 30:3-4), de végül helyreállítja a népet (5.v.). Amikor a nép végre ismét egyben lesz, tökéletesen engedelmeskedni fog (8.v.), és Isten áldásokkal árasztja el (9.v.).

A Mózessel kötött szövetség (5Mózes 11, stb.). A mózesi szövetség feltételhez volt kötve, amely szerint az engedelmesség Isten közvetlen áldásait, míg az engedetlenség Isten közvetlen haragját vonta maga után Izrael népét illetően. A mózesi szövetség részét képezte a tízparancsolat is (2Mózes 20) és a törvény többi része, amely több mint 600 utasítást tartalmazott – kb. 300 felhívást és 300 tiltást. Az Ószövetség történelmi könyvei (Józsué – Eszter) azt részletezik, hogyan sikerült Izraelnek betartania a törvényt, illetve miként bukott el a törvény megtartásában. Az 5Mózes 11:26-28 az áldás/átok motívumot taglalja.

A Dáviddal kötött szövetség (2Sámuel 7:8-16). A dávidi szövetség az ábrahámi szövetség „magra" vonatkozó aspektusát hangsúlyozza ki. Ez a szakasz egy nagyon fontos ígéretet tartalmaz Dávid számára. Isten azt ígéri Dávidnak, hogy a vérvonala soha nem szakad meg, és uralma soha nem ér véglegesen véget (16.v.). Mint tudjuk, a Dávid trónján nem mindig ültek királyok. Eljön azonban az idő, amikor Dávid vonalából valaki ismét elfoglalja a trónt és királyként uralkodik. Ez a jövőbeli király Jézus (Lukács 1:32-33).

Az új szövetség (Jeremiás 31:31-34). Az új szövetség elsősorban Izrael népével és végső soron az egész emberiséggel köttetett. Az új szövetségben Isten megígéri, hogy megbocsátja a bűnt, és az emberek univerzálisan ismerni fogják az Urat. Jézus Krisztus azért jött, hogy betöltse a mózesi törvényt (Máté 5:17), és új szövetséget kössön Isten és a népe között. Most, hogy az új szövetség alatt vagyunk, zsidók és pogányok egyaránt mentesek a törvény büntetésétől. Immár lehetőségünk van elfogadni az üdvösség kegyelmi ajándékát (Efezus 2:8-9).

A bibliai szövetségek kapcsán felmerül néhány dolog, amelyben a keresztyének nem értenek egyet. Először is, néhányan azt hiszik, hogy az összes szövetség feltételhez kötött. Ha a szövetségek feltételhez kötöttek, Izrael csúnyán elbukott a megtartásukban. Mások azt hiszik, hogy a feltétel nélküli szövetségek teljes mértékben beteljesedésre várnak, és – függetlenül Izrael engedetlenségétől –, valamikor a jövőben be is fognak teljesedni. Másodszor, mi a kapcsolat Jézus Krisztus egyháza és a szövetségek között? Némelyek úgy vélik, hogy az egyház teljesíti be a szövetségeket, és Isten soha többé nem fog Izraellel foglalkozni. Ezt hívják helyettesítő (helyettesítési) teológiának, és kevés bibliai alapja van. Mások úgy vélik, hogy az egyház kezdetben vagy részlegesen tölti be ezeket a szövetségeket. Mivel az Izraelnek tett ígéretek egy része a jövőben teljesedik be, sokan azt hiszik, hogy az egyház valamilyen módon részesedik a szövetségekben. Mások úgy vélik, hogy az Izraellel kötött szövetségek kizárólag Izraelre vonatkoznak, és az egyház semmiképp sem részesedik ezekben a szövetségekben.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen szövetségeket találunk a Bibliában?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries