settings icon
share icon
Kérdés

Izrael és az Egyház egy és ugyanaz? Még mindig van-e terve Istennek Izraellel?

Válasz


Ez az egyik legvitatottabb téma a mai egyházban, és jelentős kihatással van arra, hogy miként értelmezzük a Szentírást, különösen az utolsó időkre vonatkozó szakaszokat. De ami ennél is fontosabb: nagy jelentőséggel bír és befolyásolja azt, hogy miként értelmezzük magának Istennek a természetét és jellemét.

A Róma 11:16-36-ban találunk egy illusztrációt az olajfáról. A szakasz arról szól, hogy Izrael („a természetes" ágak) levágattak az olajfáról, és az Egyház (a „vad" hajtások) beoltattak az olajfába. Mivel mind Izrael, mint az Egyház ágakként jelenik meg, logikusnak tűnik, hogy egyik csoport sem a teljes fát képezi, úgymond, hanem a teljes fa Isten munkáját jelképezi az emberiség mint egész között. Ezért Istennek az Izraellel kapcsolatos terve és az Egyházzal kapcsolatos terve részét képezi az általában az emberrel kapcsolatos céljainak a megvalósításának. Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy bármelyik terv kis jelentőséggel bírna. Ahogy sok kommentátor megjegyezte, a Biblia többet beszél Istennek az Izraellel és az Egyházzal kapcsolatos terveiről, mint bármilyen más tervről.

Az 1Mózes 12-ben Isten megígéri Ábrahámnak, hogy egy nagy nép (zsidók) atyja lesz, a zsidóknak nagy földje lesz, a népet minden nép felett megáldja, és minden más nép Izrael révén nyer áldást. Ezért Isten már kezdettől fogva kijelentette, hogy Izrael lesz a választott nép a földön, de az áldás nem fog kizárólag rájuk korlátozódni. A Galata 3:14 elmondja, milyen természetű lesz az áldás, amely a többi nemzetre száll: „azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk." A világ minden népére Izrael által jött az áldás, akiből a világ Megváltója származott.

Isten üdvterve Jézus Krisztus, Dávid és Ábrahám leszármazottjának az elvégzett munkájára épül. De Krisztus kereszthalála az egész világ bűneire elég, nemcsak a zsidókéra! A Galata 3:6-8-ban ez áll: „Így van megírva: "Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el." Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az Írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: "Általad nyer áldást a föld minden népe."" Végül a Galata 3:29 ezt mondja: „Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök." Más szóval, Krisztusban a hívők ugyanúgy igaznak minősülnek a hitük által, ahogy Ábrahám (Galata 3:6-8). Ha Krisztusban vagyunk, részesei vagyunk Izrael áldásainak és minden nép részesül Krisztus megváltó munkájában. A hívők Ábrahám lelki leszármazottai. A hívők nem válnak fizikailag zsidókká, de ugyanolyan áldásokban és kiváltságokban részesülhetnek, mint a zsidók.

De ez nem mond ellent és nem érvényteleníti az Ószövetségben kapott kijelentést. Istennek az Ószövetségben tett ígéretei még mindig érvényesek, és Istennek az Izraellel mint választott néppel való kapcsolata rámutat Krisztusnak mint az egész világ Megváltójának a munkájára. A mózesi törvény továbbra is kötelező érvényű azokra a zsidókra, akik nem fogadták el Krisztust Messiásként. Jézus megtette, amit ők nem tudtak megtenni: a törvény minden pontját betöltötte (Máté 5:17). Újszövetségi hívőkként többé nem vagyunk a törvény átka alatt (Galata 3:13), mivel Krisztus ezt az átkot magára vállalta a kereszten. A törvénynek két célja volt: felfedni a bűnt és az ember tehetetlenségét, amivel bármit is tehetne a bűn ellen (önerejéből), illetve rámutatni Krisztusra, aki betölti a törvényt. Kereszthalála teljes mértékben eleget tett Isten tökéletességre vonatkozó követelményének.

Isten feltétel nélküli ígéreteit nem érvényteleníti az ember hűtlensége. Semmit nem tehetünk, ami meglepné Istent, és Istennek nem kell ahhoz igazítani a tervét, ahogy mi viselkedünk. Nem, Isten szuverén minden – a múlt, a jelen és a jövő – felett, és amit elrendelt Izraellel és az Egyházzal kapcsolatban, be fog következni, függetlenül a körülményektől. A Róma 3:3-4-ben Pál elmagyarázza, hogy Izrael hitetlensége nem semmisíti meg a nekik tett ígéretet: „Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla! Sőt azt kell mondanunk: igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok, amint meg van írva: "Igaznak kell bizonyulnod beszédeidben, és győznöd kell, amikor perelnek veled.""

Az Izraelnek tett ígéretek továbbra is be fognak teljesedni a jövőben. Bizonyosak lehetünk afelől, hogy minden, amit Isten mondott – az Ő jelleméből és következetességéből adódóan – igaz és bekövetkezik. Az Egyház nem helyettesíti Izraelt, és nem jelképesen fognak beteljesedni az ó szövetség ígéretei. A Szövetség olvasása során fontos, hogy elkülönítsük Izraelt és az Egyházat egymástól.

EnglishVissza a magyar oldalra

Izrael és az Egyház egy és ugyanaz? Még mindig van-e terve Istennek Izraellel?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries