settings icon
share icon
Kérdés

Kálvinizmus vagy arminianizmus? Melyik nézet a helyes?

Válasz


A kálvinizmus és arminianizmus olyan teológiai rendszerek, amelyek arra tesznek kísérletet, hogy megmagyarázzák Isten mindenhatóságának és az ember felelősségének kapcsolatát a megváltás esetében. A kálvinizmus elnevezés Kálvin János francia teológus nevéből ered, aki 1509 és 1564 között élt. Az arminianizmus elnevezés egy holland teológus, Jacobus Arminius nevéből származik, aki 1560-tól 1609-ig élt.

Mindkét rendszert öt pontban lehet összefoglalni. A kálvinizmus az ember teljes romlottságának elméletéhez ragaszkodik, míg az arminianizmus a részleges romlottság elméletét tartja. A teljes romlottság elmélete kimondja, hogy az emberi természet minden területe bűn által szennyezett, így az emberi lények képtelenek önszántukból Istenhez közeledni. A részleges romlottság elmélete szerint az emberi természet minden területe bűn által szennyezett, de nem annyira, hogy az emberek képtelenek lennének önszántukból hinni Istenben.

A kálvinizmus szerint a kiválasztás feltétel nélküli, míg az arminianizmus feltételes kiválasztásról beszél. A feltétel nélküli kiválasztás az a nézet, mely szerint Isten egyedül saját akarata alapján választ ki embereket az üdvösségre, nem pedig azért mert a személy méltó rá. A feltételes kiválasztás elmélete kimondja, hogy Isten azért választ ki bizonyos embereket az üdvösségre, mert előre tudja, hogy ki fog hinni Krisztusban, tehát azzal a feltétellel, hogy a személy Istent választja.

A kálvinizmus szerint az engesztelés korlátozott, míg az arminianizmus szerint korlátlan. Ez a legellentmondásosabb az öt pont közül. A korlátozott engesztelés szerint Jézus csak a kiválasztottakért halt meg. A korlátlan engesztelés az abba vetett hit, hogy Jézus mindenkiért meghalt, de a halála nem érvényes, amíg az ember Őt hit által be nem fogadja.

A kálvinizmus magába foglalja azt a hitet, mely szerint az Isten kegyelme ellenállhatatlan, míg az arminianizmus szerint az ember ellen tud állni Isten kegyelmének. Az ellenállhatatlan kegyelem elmélete kimondja, hogy amikor Isten egy embert megtérésre hív, akkor az adott személy elkerülhetetlenül meg fog térni. A kegyelemnek való ellenállás elmélete szerint Isten minden embert megtérésre hív, de sok ember ellenáll és elutasítja ezt a hívást.

A kálvinizmus a szentek állhatatosságát tartja, míg az arminianizmus a feltételes megváltásban hisz. A szentek állhatatossága arra az elképzelésre vonatkozik, mely szerint az, akit Isten kiválasztott, megmarad a hitében és nem fogja megtagadni Krisztust, vagy tartósan elfordulni Tőle. A feltételes megváltás szerint a Krisztusban hívő ember szabad akaratából dönthet úgy, hogy elfordul Krisztustól, ezáltal elveszítve a megváltást.

Tehát akkor kinek van igaza a „Kálvinizmus vagy arminianizmus?” vitában? Érdekes megemlíteni, hogy Krisztus testének sokféleségében a kálvinizmus és arminianizmus sajátos keverékei is léteznek. Vannak mind az öt pontban hívő kálvinisták és arminiánusok, de ugyanakkor vannak akik a kálvinizmusból három pontot fogadnak el és az arminianizmusból kettőt. Sok hívő a kétfajta nézet bizonyos keverékére jut el. Végül, meglátásunk szerint mindkét rendszer hibázik abban, hogy megpróbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Az emberi lények képtelenek a maga teljességében felfogni egy ehhez hasonló komplex fogalmat. Igen, Isten tökéletesen mindenható és mindent tud. Igen, Isten arra hívja az embereket, hogy valódi döntést hozzanak és a Krisztusba vetett hit által megváltást nyerjenek. Ez a két tény lehet, hogy számunkra ellentmondásosnak tűnik, de Isten elgondolásában tökéletes értelmük van.

EnglishVissza a magyar oldalra

Kálvinizmus vagy arminianizmus? Melyik nézet a helyes?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries