settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a trinitarizmus? Biblikus-e a Szentháromságba vetett hit?

Válasz


A trinitarizmus a háromegy Istenről szóló tanítást jelenti, aki három egymással egyenlő és egyformán örökkévaló személyben jelentette ki magát. A Szentháromság témájának részletes bibliai bemutatását lásd a Mit tanít a Biblia a Szentháromságról c. cikkünkben. Ez a cikk pusztán arra hivatott választ adni, hogy milyen szerepe van a trinitarizmusnak az üdvösség és a keresztyén élet vonatkozásában.

Gyakran elhangzik a kérdés, hogy vajon kell-e hinni a Szentháromságban ahhoz, hogy valaki megváltást nyerjen. A válasz részben igen, részben nem. Hogy meg kell-e értenie és el kell-e fogadnia az embernek a trinitarizmus minden aspektusát ahhoz, hogy üdvözüljön? Nem. És vannak-e a trinitarizmusnak olyan elemei, amelyek kulcsfontosságúak az üdvösség szempontjából? Igen. Krisztus istensége például központi eleme a megváltás tanának. Ha Jézus nem lenne Isten, halálával nem fizethette volna ki örökre a bűn büntetését. Egyedül Isten örök – nem volt kezdete, és nem lesz vége. Minden más teremtmény véges, az angyalokat is beleértve, vagyis Isten egy bizonyos időpontban teremtette őket. Csak egy örökkévaló Személy szerezhetett az egész örökkévalóságra szóló engesztelést az emberiség bűneiért. Ha Jézus nem lenne Isten, nem lehetne ő a Megváltó, a Messiás és Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit (János 1:29). Ha valaki nem a Bibliával egyező módon gondolkozik Jézus isteni természetéről, akkor a megváltással kapcsolatban is téves következtetésekre jut. Minden olyan „keresztyén” kultusz, amely tagadja Krisztus valóságos Isten voltát, azt is tanítja, hogy Krisztus halála mellet jó cselekedeteinkre is szükség van ahhoz, hogy üdvözüljünk. Krisztus igaz és teljes istenségébe vetett hit, ami a trinitarizmus egyik eleme, tagadja ezt a nézetet.

Ugyanakkor találkozhatunk olyan őszinte Krisztushívőkkel is, akik nem vallják teljes mértékben a Szentháromság tanát. A modalizmust elvetjük, de azt elfogadjuk, hogy egy illető akkor is üdvözülhet, ha úgy hiszi, hogy Isten nem három Személy, hanem csupán három „módon” nyilatkoztatta ki magát. A Szentháromság nagy titok, amelyet senki emberfia nem érthet meg teljességgel vagy tökéletesen. Ahhoz, hogy üdvösséget nyerjünk, Isten azt várja tőlünk, hogy bízzunk Jézus Krisztusban, a testté lett Istenben mint Megváltónkban. Nem írja elő tehát, hogy az egészséges bibliai teológia minden egyes tételét maximálisan a magunkévá tegyük. Így a Szentháromság tanának maradéktalan megértése és elfogadása sem feltétele az üdvösségnek.

Szilárdan hisszük, hogy a Szentháromság tana a Biblián alapul. Határozottan állítjuk, hogy a bibliai Szentháromság tan megértése és elfogadása rendkívül fontos ahhoz, hogy Istent, a megváltást és Istennek a hívőkben végzett munkáját megérthessük. Ugyanakkor voltak és vannak is olyan istenfélő emberek és őszinte Krisztuskövetők, akik nem értenek egyet a Szentháromság tanának valamely elemével. Fontos tudnunk, hogy nem tökéletes teológiánk üdvözít bennünket, hanem az, hogy bizalmunkat tökéletes Megváltónkba vetjük (János 3:16). Kell-e tehát hinnünk a Szentháromság tanának valamely elemében ahhoz, hogy üdvözüljünk? Igen. És egyet kell-e értenünk a Szentháromság tanának minden elemével ahhoz, hogy üdvözüljünk? Nem.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a trinitarizmus? Biblikus-e a Szentháromságba vetett hit?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries