Mi a hiperkálvinizmus és biblikus-e?


Kérdés: Mi a hiperkálvinizmus és biblikus-e?

Válasz:
Egyszerűen fogalmazva a hiperkálvinizmus az a tanítás, amely szerint Isten az Ő szuverén akaratából, az üdvösséget előmozdító eszközök (pl. evangelizáció, prédikálás, elveszettekért való imádság) teljes vagy szinte teljes kizárásával üdvözíti a választottakat. A hiperkálvinizmus, bibliaellenes méreteket öltve, túlhangsúlyozza Isten szuverenitását, és alábecsüli az ember felelősségét az üdvösség folyamatában.

A hiperkálvinizmus egyik nyilvánvaló szövevénye az, hogy elfojtja az elveszettek evangelizálását célzó vágyat. A legtöbb hiperkálvinista gyülekezetet vagy felekezetet fatalizmus, hidegség és a hit bizonyosságának hiánya jellemzi. Kevés hangsúly esik Istennek az elveszettek és a népe iránti szeretetére, és ehelyett bibliátlan méretű hangsúly kerül Isten szuverenitására, üdvözültek kiválasztására és az elveszettek iránti haragjára. A hiperkálvinista evangélium azt hirdeti, hogy Isten üdvözíti a választottakat és kárhoztatja az elveszetteket.

A Biblia világosan tanítja, hogy Isten szuverén az egész világegyetem felett (Dániel 4:34-35), beleértve az ember üdvösségét (Efezus 1:3-12). De az Isten szuverenitása mellett a Biblia azt is tanítja, hogy Isten szeretetből üdvözíti az elveszetteket (Efezus 1:4-5, János 3:16, 1János 4:9-10), és az üdvözítés eszköze az Isten igéjének a hirdetése (Róma 10:14-15). A Biblia azt is tanítja, hogy a keresztyéneknek szenvedélyesen és eltökélten kell hirdetniük az evangéliumot a hitetleneknek, és Krisztus követeiként „könyörögnünk" kell az embereknek, hogy béküljenek meg Istennel (2Korinthus 5:20-21).

A hiperkálvinizmus fog egy biblikus tanítást, Isten szuverenitását, és bibliaellenes szélsőségekig fokozza. Ezáltal a hiperkálvinizmus lebecsüli Isten szeretetét és az evangelizálás szükségességét.

English


Vissza a magyar oldalra
Mi a hiperkálvinizmus és biblikus-e?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől