settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a keresztyén etika?

Válasz


A keresztyén etika lényegét jól összefoglalja a Kolossé 3:1-6: „Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten.”

Bár a Biblia nem csupán parancsok és tilalmak gyűjteménye, mégis részletes eligazítással szolgál életünkre nézve. Nincs is szükségünk más forrásra a Biblián kívül annak eldöntéséhez, hogy miként éljük keresztyén életünket. Ugyanakkor a Biblia nem szól egyértelműen minden lehetséges helyzetről, amellyel életünk során találkozhatunk. Felmerül tehát a kérdés, hogy akkor vajon hogyan nyújthat elegendő tájékozódási alapot minden etikai kérdés eldöntéséhez. Itt kap szerepet a keresztyén etika.

A tudományos definíció szerint az etika „erkölcsi alapelvek gyűjteménye és a morál kutatása”. A keresztyén etika ennélfogva a keresztyén hitünkből eredő, s cselekedeteink vezérfonalául szolgáló alapelveket öleli fel. Habár Isten Igéje nem feltétlenül fed le minden helyzetet, amellyel életünk során találkozhatunk, a benne foglalt alapelvek normaként szolgálnak számunkra, hogy ezek alapján viselkedjünk azokban a körülményekben, melyekre nézve nem kaptunk egyértelmű iránymutatást.

A Biblia például nem szól konkrétan a tiltott drogok használatáról, a Szentírásból megismert alapelvek mégis világossá teszik számunkra, hogy helytelen cselekedetről van szó. Először is, a Bibliában az áll, hogy testünk a Szent Szellem temploma, melyben Istent kell dicsőítenünk (1Korinthus 6:19-20). Tudjuk, hogy mit tesznek testünkkel a kábítószerek – károsítják különböző szerveinket –, az is nyilvánvaló tehát, hogy aki kábítószerekkel él, rombolja a Szent Szellem templomát, ezzel pedig nyilvánvalóan nem dicsőíti Istent. A Biblia azt is előírja számunkra, hogy engedelmeskedjünk az Istentől rendelt hatalmaknak (Róma 13:1). A kábítószerek használatát törvény tiltja, tehát az, aki kábítószert vesz magához, szembeszáll a hatóságokkal ahelyett, hogy engedelmeskedne nekik. Ez vajon azt jelenti, hogy ha legalizálnák a jelenleg tiltott drogokat, semmi gond nem lenne a használatukkal? Nem, hiszen az első elvet változatlanul sértené a kábítószer fogyasztása.

A Szentírásban foglalt alapelvek segítségével a keresztyének bármely helyzetben eldönthetik, hogy mi számít etikus magatartásnak és mi nem. Ez az esetek egy részében egyszerű, például ott, ahol a Kolossé levél keresztyén életvitelre vonatkozó szabályait alkalmazhatjuk (Kolossé 3), míg máskor kissé mélyebbre kell ásnunk. Ennek az a legjobb módja, hogy imádkozva tanulmányozzuk Isten Igéjét. A Szent Szellem minden hívőben ott lakozik, és egyik feladata éppen az, hogy megtanítsa nekünk, hogyan éljünk: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek” (János 14:26). „De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne” (1János 2:27). Amikor tehát a Szentírás fölött imádkozunk, a Szent Szellem vezet és tanít bennünket, rámutatva azokra az alapelvekre, amelyekre bármely elképzelhető helyzetben ráhagyatkozhatunk.

Noha Isten Igéje nem beszél minden létező élethelyzetről, tökéletesen elegendő iránytű a keresztyén élethez. A legtöbb kérdésben egyszerűen megláthatjuk, hogy mit mond a Biblia, és követhetjük a tanácsát. Azokban az etikai kérdésekben pedig, ahol nem szolgál konkrét útmutatással a Szentírás, az adott helyzetre vonatkozó alapelvek után kell kutatnunk, imádkozva Isten Igéje fölött, és megnyitva magunkat Szent Szelleme előtt. A Szent Szellem ekkor tanítani és vezetni fog bennünket a Biblián keresztül, hogy felismerjük azokat az alapelveket, melyeket követve keresztyénhez illő életet élhetünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a keresztyén etika?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries