settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a posztmillenizmus?

Válasz


A posztmillenizmus a Jelenések könyve 20. részének egyik értelmezési módja, amely Krisztus második eljövetelét a „millennium” vagyis azon aranykor utánra teszi, amikor a keresztyének uralkodnak majd a földön. Ez a megjelölés a végidőkkel kapcsolatos több hasonló nézetet is felölel, és ellentétben áll a premillenizmussal (azzal a nézettel, mely szerint Krisztus második eljövetele megelőzi Krisztus ezeréves királyságát, és szó szerint 1000 évig tartó uralom lesz) és némiképp az amillenizmussal is (mely szerint nem lesz tényleges ezeréves királyság).

A posztmillenista nézet szerint Krisztus visszatér egy bizonyos idő, de nem feltétlenül egy szó szerint 1000 éves időszak elteltével. Azok, akik ezt a szemléletet vallják magukénak, nem „rendesen”, azaz szó szerint értelmezik a még beteljesülésre váró próféciákat. Úgy hiszik, hogy a Jelenések 20:4-6-ot nem kell szó szerint venni, hanem az „1000 év” egyszerűen „hosszú időt” jelent. Azonkívül a „poszt” előtag arra az elgondolásra utal, mely szerint Krisztus azt követően tér majd vissza, hogy a keresztyének (tehát nem maga Krisztus) megalapították a királyságot a földön.

A posztmillenisták abban hisznek, hogy ez a világ egyre jobb és jobb lesz – noha ennek éppen az ellenkezője látszik –, és végül az egész világ keresztyénné lesz. Ha ez megtörtént, Krisztus visszatér a földre. Csakhogy a Szentírás közel sem ilyen képet tár elénk a végidőkbeli világról. A Jelenések könyvében jól látható, hogy a világ borzalmas hely lesz abban az időben. A 2Timóteus 3:1-7-ben Pál is „nehéz idők”-nek nevezi az utolsó napokat.

A posztmillenizmus hívei nem szó szerint értelmezik a beteljesületlen próféciákat, hanem ehelyett saját értelmezésüket rendelik hozzá a szöveghez. Ezzel az a probléma, hogy amikor valaki a rendes jelentés helyett más jelentést tulajdonít egy szövegnek, akkor tulajdonképpen bármit „bele tud olvasni” egy-egy szóba, kifejezésbe vagy mondatba. Elvész tehát az értelmezés objektivitása. Amikor a szavak elveszítik eredeti jelentésüket, a kommunikáció megszakad. Márpedig Isten nem ezzel a céllal adta a nyelvet és a közlés képességét. Isten írott szaván keresztül kommunikál velünk, s ehhez objektív jelentésű szavakat használ, amelyek alkalmasak a gondolatok közlésére.

Akik „rendesen”, azaz szó szerint értelmezik a Szentírást, azok elvetik a posztmillenizmust, és minden igeverset szó szerint értelmeznek, a beteljesületlen próféciákat is beleértve. Több száz próféciát találunk a Bibliában, amely már beteljesedett. Vegyük például a Krisztusról szóló ószövetségi próféciákat, mondjuk azt, hogy szűztől született (Ézsaiás 7:14; Máté 1:23), vagy hogy meghalt a bűneinkért (Ézsaiás 53:4-9; 1Péter 2:24). Ezek a próféciák mind szó szerint teljesedtek be, s ez elég ok annak a feltételezéséhez, hogy Isten a jövőben is szó szerint váltja majd valóra szavát. A posztmillenizmus ott vét hibát, hogy szubjektíven értelmezi a bibliai próféciákat, és azt állítja, hogy nem maga Krisztus, hanem az egyház fogja megalapítani az ezeréves királyságot.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a posztmillenizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries