settings icon
share icon
Kérdés

Mi a fundamentalizmus?

Válasz


Fundamentalistának nevezünk bármilyen vallási megnyilvánulást, amely ragaszkodik az adott vallás alapvető tételeihez. Ebben a cikkben fundamentalizmus alatt azt az egyházon belüli mozgalmat értjük, amely a keresztyén hit alapvető tanításaihoz ragaszkodik. A modern időkben a fundamentalista szót gyakran derogatív értelemben használják.

A fundamentalista mozgalom a Princeton Teológiai Szemináriumra vezethető vissza, mivel hirdetői ebben az intézményben tanultak. Két tehetős egyházfi megbízott kilencvenhét konzervatív egyházi vezetőt a nyugati világ számos pontjáról, hogy 12 kötetben foglalják össze a keresztyén hit alapvető tételeit. Aztán kiadták ezeket az írásokat, és több mint 300.000 ingyenes példányt osztottak szét lelkészek és más egyházi vezetők között. A könyvek „The Fundamentals" címet viselték, és kétkötetes formában ma is kapható.

A fundamentalizmust a 19. század végén, 20. század elején a konzervatív keresztyének (John Nelson Darby, Dwight L. Moody, B. B. Warfield, Billy Sunday és mások) szilárdították meg, akik aggódtak amiatt, hogy az erkölcsi értékeket a modernizmus (az a hit, miszerint az ember – és nem Isten – hozza létre, teszi jobbá és alakítja át a környezetét a tudományos ismeretek, technológia és kísérletek segítségével) megrontotta. Amellett, hogy a modernizmus hatásai ellen küzdött, az Egyháznak a német magas kritika mozgalmával is szembe kellett néznie, amely próbálta tagadni a Szentírás tévedhetetlenségét.

A fundamentalizmus a keresztyén hit öt tanára épül, noha a mozgalom többről szól, mint az ezekhez a tanokhoz való ragaszkodásról.

1. A Biblia szó szerint igaz. Ezzel kapcsolatban azt is hiszik, hogy a Biblia tévedhetetlen, azaz nincs benne hiba és ellentmondás.

2. Krisztus istensége és szűztől való születése. A fundamentalisták vallják, hogy Jézus szűz Máriától született, és a Szentlélek által fogantatott, illetve Ő Isten Fia, aki teljesen ember és teljesen Isten.

3. Jézus Krisztus helyettes és engesztelő áldozata a kereszten A fundamentalizmus szerint az üdvösség csak Isten kegyelme és az ember Krisztus kereszthalálába vetett hite által szerezhető meg.

4. Jézus testi feltámadása A keresztre feszítés harmadnapján Jézus feltámadt a sírból, és most az Atya Isten jobbján ül.

5. Jézus csodái és az ezeréves királyság előtti, szó szerinti második eljövetele igaz

A fundamentalisták további tanai közt szerepel, hogy Mózes írta a Biblia első öt könyvét, és hogy az Egyház az utolsó időkben bekövetkező nyomorúság előtt elragadtatik. A legtöbb fundamentalista egyben diszpenzacionalista is.

A fundamentalista mozgalom gyakran harcias magatartást tanúsít az igazság védelmében, ami belső harcokhoz vezetett. Sok új felekezet és közösség jött létre amiatt, hogy a tanbeli tisztaság égisze alatt emberek elhagyták gyülekezeteiket. A fundamentalizmus egyik alapvető jellemzője az, hogy magát az igazság védelmezőjének tartja, és ezzel általában kizárja mások bibliaértelmezésének lehetőségét. A fundamentalizmus felemelkedésének idején a világ a liberalizmus, modernizmus és darwinizmus felé fordult, és az egyházat is hamis tanítók árasztották el. A fundamentalizmus a biblikus tanítás hanyatlása ellen alakult ki.

1925-ben a mozgalom súlyos csapást szenvedett a liberális sajtó révén, amely a legendás Scopes-ügyről tudósított. Noha a fundamentalisták megnyerték a pert, nyilvánosan kigúnyolták őket. Ez után a fundamentalizmus kezdett szétesni és új eszméket keresni. A legnagyobb hangú és legkiemelkedőbb csoport az Egyesült Államokban a „keresztyén jobb" volt. Ez a magát fundamentalistának valló csoport jobban bekapcsolódott a politikai mozgalmakba mint bármely más vallásos szervezet. A 90-es évekre a Christian Coalition és a Family Research Councilhoz hasonló csoportok befolyással bírtak a politikára és kulturális kérdésekre. Ma a fundamentalizmus számos evangéliumi közösségben tovább él, többek közt a Southern Baptist Conventionben. A fundamentalizmusnak összesen több mint 30 millió követője van.

Mint minden mozgalom, a fundamentalizmus is megtapasztalt sikereket és bukásokat egyaránt. A legnagyobb tévedés talán az volt, hogy megengedték, hogy a fundamentalizmus fogalmát a fundamentalizmus becsmérlői határozzák meg. Ennek eredményeként sokan radikálisoknak, „kígyóbűvölő" extremistáknak tartják a fundamentalistákat, akik államegyházat szeretnének létrehozni és mindenkire ráerőltetni a nézeteiket. Ez nagyon messze van az igazságtól. A fundamentalisták megpróbálják megóvni a Szentírás igazságát és megvédeni a keresztyén hitet, amely „egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott" (Júdás 1:3).

A mai egyház a posztmodern, világias kultúrától szenved, és szüksége van olyan emberekre, akik nem szégyellik Krisztus evangéliumát hirdetni. Az igazság nem változik, és fontos ragaszkodni a fundamentalista tanokhoz. Ezeken az alapköveken nyugszik a keresztyénség, és, ahogy Jézus is tanította, a sziklára épített ház minden viharban megáll (Máté 7:24-25).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a fundamentalizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries