settings icon
share icon
Kérdés

Mi az antinomianizmus?

Válasz


Az antinomianizmus szó két görög szóból tevődik össze: anti (ellen) és nomosz (törvény). Az antinomianizmus jelentése tehát „a törvény ellen". A teológiában az antinomianizmus azt jelenti, hogy Isten nem várja el a keresztyénektől, hogy bármilyen erkölcsi törvénynek engedelmeskedjenek. Az antinomianizmus fog egy bibliai tanítást, és bibliátlan következtetést von le belőle. A biblikus tan az, hogy a keresztyéneknek nem kell betartani az ószövetségi törvényt ahhoz, hogy üdvözüljenek. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, betöltötte az ószövetségi törvényt (Róma 10:4, Galata 3:23-25, Efezus 2:15). A biblia-ellenes következtetés az, hogy Isten nem várja el a keresztyénektől, hogy bármilyen erkölcsi törvénynek engedelmeskedjenek.

Pál apostol a Róma 6:1-2-ben foglalkozott az antinomianizmus kérdésével: „Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?" Az „egyedül kegyelem által" tana elleni leggyakoribb kifogás az, hogy a bűnt pártolja. Azt gondolhatják emberek, hogy „Ha kegyelem által üdvözülök, és minden bűnöm bocsánatot nyert, akkor miért ne kövessek el annyi bűnt, amennyi jólesik?" Ez a fajta gondolkodás nem az igazi megtérés eredménye, hiszen az igazi megtérés következtében még jobban szeretnénk Istennek engedelmeskedni, nem pedig kevésbé. Isten – és amennyiben a Lelke újjászült minket, akkor mi is – arra vágyik, hogy törekedjünk a bűntelen életre. Mivel hálásak vagyunk kegyelméért és megbocsátásáért, neki tetszően akarunk élni. Isten Jézusban nekünk adta az üdvösség határtalanul kegyelmes ajándékát (János 3:16, Róma 5:8). A mi válaszunk az, hogy szeretetből, imádatból és az értünk hozott áldozata iránti hálából neki szenteljük az életünket (Róma 12:1-2). Az antinomianizmus azért bibliátlan, mert helytelenül értelmezi Isten kegyelmes tettének jelentését.

Másodszor azért bibliátlan, mert igenis van erkölcsi törvény, amelynek engedelmeskednünk kell. Az 1János 5:3-ban ez áll: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek." Mi az a parancsolat vagy törvény, amelynek engedelmeskednünk kell? A Krisztus törvénye: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták" (Máté 22:37-40). Nem, nem vagyunk az ószövetségi törvény alatt. Igen, a Krisztus törvénye alatt vagyunk. A Krisztus törvénye nem egy terjedelmes lista mindenféle jogszabállyal. Krisztus törvénye a szeretet törvénye. Ha teljes szívünkkel, lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szeretjük Istent, semmit nem teszünk, ami neki nem tetszene. Ha úgy szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, semmit nem teszünk, ami neki ártana. A Krisztus törvényének való engedelmesség nem feltétele az üdvösség elnyerésének. A Krisztus törvénye az, amit Isten a keresztyénektől elvár.

Az antinomianizmus ellentmond mindennek, amit a Biblia tanít. Isten azt várja tőlünk, hogy erkölcsösség, egyenesség és szeretet jellemezze az életünket. Jézus Krisztus felmentett minket az Ószövetség terhes parancsolatai alól, de ezzel nem szabad utat adott a bűnös életre, hanem felkínálta a kegyelmet. A Szentlélek segítségével törekednünk kell arra, hogy le tudjuk küzdeni a bűnt és igazul éljünk. Mivel Isten kegyelmesen felmentett minket az Ószövetség törvénye alól, életünket a Krisztus törvényének engedelmeskedve kell élnünk. Az 1János 2:3-6-ban ezt olvassuk: „És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt."

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az antinomianizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries