settings icon
share icon
Kérdés

Mi az új szövetség?

Válasz


Az új szövetség (vagy az Újszövetség) Isten azon ígérete az emberiségnek, mely szerint hajlandó megbocsátani a bűnt és helyrehozni a kapcsolatot mindazokkal, akiknek a szíve feléje fordul. Az új szövetség közbenjárója Jézus Krisztus, és kereszthalála képezi az ígéret alapját (Lukács 22:20). Az új szövetséget már akkor megjövendölték, amikor a régi még érvényben volt: Mózes, Jeremiás és Ezékiel próféta mind utalnak az új szövetségre.

A régi szövetség, amelyet Isten a népével kötött, a mózesi törvény szigorú megtartását követelte. Mivel a bűn zsoldja a halál (Róma 6:23), a Törvény megkövetelte, hogy Izrael naponként áldozatot mutasson be engesztelésül a bűnökért. De Mózes, aki által létrehozta a régi szövetséget, már előre látta az újat. Egyik utolsó beszédében, amelyet Izrael népéhez intézett, előretekint arra az időre, amikor Izrael „értelmes szívet" kap (5Mózes 29:4, Egyszerű).

Mózes előrevetíti, hogy Izrael nem fogja megtartani a régi szövetséget (5Mózes 29:22-28), de előrelátja a helyreállítás korát is (5Mózes 30:1-5). Mózes azt mondta: „Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz" (6.v.). Az új szövetség a szív teljes megváltozásával jár, hogy Isten népe természeténél fogva kedves legyen előtte.

Jeremiás próféta szintén előrejelezte az új szövetséget. „Eljön az az idő — így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.... Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje — így szól az Úr -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek" (Jeremiás 31:31, 33). Jézus Krisztus azért jött, hogy betöltse a mózesi törvényt (Máté 5:17), és új szövetséget hozzon létre Isten és a népe között. A régi szövetséget kőbe vésték, de az új a szívbe lesz vésve. Az új szövetségnek csak a Krisztusba vetett hit által lehetünk részesei, aki vérét ontotta, hogy elvegye a világ bűneit (János 1:29). A Lukács 22:20 szerint az utolsó vacsorán Jézus fogta a poharat és ezt mondta: „E pohár az új szövetség az én vérem által".

Az Ezékiel 36:26-27 szintén említést tesz az új szövetségre: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek." Ezékiel itt számos aspektusát felsorolja az új szövetségnek: új szív, új lélek, a Szentlélek lakozása és valódi szentség. A Mózesi törvény ezekből semmit sem tudott megadni (ld. Róma 3:20).

Isten az új szövetséget eredetileg Izraelnek adta, és egy gyümölcsöző, áldott és békés létet ígér benne az Ígéret földjén. Az Ezékiel 36:28-30-ban Isten azt mondja: „Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.... Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek." Az 5Mózes 30:1-5 hasonló ígéreteket tartalmaz, amelyek Izraelre várnak az új szövetség alatt. Krisztus feltámadását követően a pogányok szintén az új szövetség áldásainak a kedvezményezettjei lettek (ApCsel 10, Efezus 2:13-14). Az új szövetség két helyszínen fog megvalósulni: a földön az ezeréves királyság alatt, illetve a mennyben, az egész örökkévalóságban.

Többé nem vagyunk a Törvény alatt, hanem kegyelem alatt (Róma 6:14-15). A régi szövetség elérte célját, és helyét átvette egy „jobb" szövetség (Zsidók 7:22). „Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett" (Zsidók 8:6).

Az új szövetség alatt immár lehetőségünk van elfogadni az üdvösség ingyenes ajándékát (Efezus 2:8-9). Nekünk az a dolgunk, hogy gyakoroljuk a hitünket Krisztusban – abban, aki betöltötte helyettünk a Törvényt, és a saját áldozatos halálával véget vetett a Törvény által előírt áldozatoknak. Az életadó Szentlélek által, aki a hívőkben lakozik (Róma 8:9-11), részesei vagyunk Krisztus örökségének, és egy állandó, töretlen kapcsolatot élvezhetünk Istennel (Zsidók 9:15).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az új szövetség?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries