settings icon
share icon
Kérdés

Ki a teista? Kit nevezünk teistának?

Válasz


A legátfogóbb értelemben véve teistának nevezzük azt a személyt, aki legalább egy isten vagy istenség létezésében hisz. A teizmus az ateizmussal helyezkedik szembe, mely tagadja bármiféle isten létezését, és az agnoszticizmussal rokon (az a meggyőződés, mely szerint Isten vagy istenek létezése nem igazolható, így bizonytalan). A teizmus a következő világnézetek bármelyikét magába foglalhatja:

Monoteizmus: A monoteista egy olyan személy, aki egyetlen Istenben hisz. A judaizmus, a kereszténység és az iszlám egyaránt monoteista vallás, bár mindegyikük más-más istenképet hirdet és képvisel.

Politeizmus: A politeista egynél több istenben hisz. A görög-római kultúra isteneiben hívő emberek politeisták voltak. Ma azokat, akik elfogadják a szellemvilág számos istenét és istennőjét, politeistáknak tekinthetjük.

Deizmus: A deisták egy olyan Istenben (vagy néha istenekben) hisznek, aki bár megteremtette a világegyetemet, de már nem működik aktívan abban.

Panteizmus / panenteizmus: A panteisták abban hisznek, hogy Isten minden, és hogy minden Isten. A panenteizmus azt az elképzelést is magában foglal(hat)ja, hogy egy isten-, vagy különböző istenek teremtették az anyagi világegyetemet.

Autoteizmus: Autoteista az, aki azt állítja magáról, hogy ő személyesen Isten, de legalább is egy megvilágosodott személy.

A Szentírás tanítása szerint egy Isten van, Aki maga teremtette az eget és a földet (1.Mózes 1:1). Ezt a tanítást a Biblia nem megvitatásra való témaként veti fel, hanem alapvetésként kezeli. Sőt, a Zsoltárok könyvének 14:1 igehelyén ez áll: “...Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten...” Az Ószövetség további ihletett könyvei is egyértelműen az egyistenhitről tanítanak: “Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” (5.Mózes 6:4). Az 5.Mózes 4:39 pedig így egészíti ki: “Tudd meg azért e mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten, fent a mennyben, és alant e földön, és nincsen több!”.

Az Újszövetség szerint Isten Szentháromság Istenként létezik, amely az Atya Istenből, a Fiú Istenből és a Szent Lélek Istenből áll (Máté 28:19 - "nevében", egyes szám). Jézus megkeresztelésekor a Szentháromság Isten mindhárom személye említésre kerül, amikor az Atya Isten hangja szól az égből Jézushoz, és a Lélek galambként száll rá (Máté 3:16-17).

A keresztény egy bizonyos típusú teista - egy olyan egyistenhívő ember, aki elfogadja a Szentháromság bibliai tanát, és Jézusban mint a feltámadt Úrban hisz (Rómabeliekhez 10:9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki a teista? Kit nevezünk teistának?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries