settings icon
share icon
Kérdés

Mi az ábrahámi szövetség?

Válasz


A szövetség egy két fél közti egyezmény. Alapvetően két fajtája létezik: feltételes és feltétel nélküli. A feltételekhez kötött vagy kétoldalú (bilaterális) szövetség egy olyan egyezmény, mely mindkét felet kötelezi a feltételek betartására. Mindkét fél beleegyezik, hogy bizonyos feltételeknek eleget tesz. Ha bármelyik fél elmulasztja a kötelességét, a szövetség felbomlik, és a továbbiakban egyik félnek sem kell teljesítenie a szövetség feltételeit. A feltétel nélküli vagy egyoldalú (unilaterális) szövetség szintén egy két fél közti egyezmény, de csak az egyik félnek vannak kötelezettségei, a másik féllel szemben viszont nem támaszt követelményeket.

Az ábrahámi szövetség egy feltétel nélküli szövetség. Isten egy olyan ígéretet tett Ábrahámnak, amely Ábrahámot semmire sem kötelezte. Az 1Mózes 15:18-21 leírja az ábrahámi szövetség egy részét, konkrétan azt a részt, amely az Ábrahámnak és utódainak ígért föld dimenzióit taglalja.

A konkrét ábrahámi szövetség az 1Mózes 12:1-3-ban található. Az 1Mózes 15-ben feljegyzett ceremónia a szövetség feltétel nélküli jellegét mutatja be. Az egyetlen alkalom, amikor mindkét félnek át kellett menniük az állatok között az volt, amikor a szövetség feltételeinek megtartása mindkét felet terhelte. Annak fontosságát illetően, hogy Isten egyedül ment át a kettévágott állatok között, érdemes megjegyezni, hogy egy füstölgő kemence és tüzes fáklya haladt át, amely Istent jelképezte, nem Ábrahámot. Azt hinnénk, hogy egy ilyen eseményen mindkét félnek részt kellene vennie, de jelen esetben Isten egyéni akciója kétség kívül azt fejezte ki, hogy a szövetség gyakorlatilag Isten ígérete volt. Ő kötelezte magát a szövetség megtartására. Ábrahámra álmot bocsátott, hogy ne tudjon átkelni az állatok részei között. A szövetség teljesítése egyedül Istent terheli.

Később Isten a körülmetélés rítusát rendelte el Ábrahámnak, ami az ábrahámi szövetség konkrét jele volt (1Mózes 17:9-14). Ábrahám vonalában minden férfit és fiúgyermeket körül kellett metélni, így egész életük során magukon viselték a jelét annak, hogy ők Isten fizikai áldásának részét képezik a világ számára. Ha Ábrahám valamely utódja elutasította a körülmetélkedést, azzal kivonta magát Isten szövetsége alól. Ez megmagyarázza, hogy miért volt dühös Isten Mózesre, amikor az nem metélte körül a fiát a 2Mózes 4:24-26-ban.

Isten úgy döntött, hogy kiválaszt egy különleges népet magának, és ez által a különleges nép által hoz áldást a nemzetekre. Az ábrahámi szövetség óriási jelentőséggel bír Isten országának a megértésében, és az ószövetségi teológia alapját képezi. Az ábrahámi szövetséget az 1Mózes 12:1-3 írja le, mely szerint (1) Ez egy feltétel nélküli szövetség. Semmilyen feltétel nem kötődik hozzá (nincsenek „ha"-val kezdődő mondatok, amelyeknek az ember eleget kellene tegyen). (2) Ezen kívül ez egy szó szerinti szövetség, amelynek az ígéretét szó szerint kell értelmezni. A megígért földet annak kell tekintenünk, amit a szó maga jelent, nem pedig a menny jelképének. (3) Ugyanakkor ez egy örökké tartó szövetség. Isten Izraelnek tett ígérete örök.

Az ábrahámi szövetségnek három fő eleme van:

1. A földre vonatkozó ígéret (1Mózes 12:1): Isten a káldeai Úrból hívta el egy olyan földre, amelyet neki szánt (1Mózes 12:1). Az ígéret az 1Mózes 13:14-18-ban is megismétlődik; és a föld dimenziói az 1Mózes 15:18-21-ben találhatók (kizárva annak lehetőségét, hogy a mennyre vonatkozna). Az ábrahámi szövetség földre vonatkozó szakasza az 5Mózes 30:1-10-ben egészül ki, amely a földre vonatkozó szövetséget tartalmazza, az ún. palesztinai szövetséget.

2. Az utódokra vonatkozó ígéret (1Mózes 12:2): Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi. Ábrahám, aki 75 éves volt, és nem volt gyermeke (1Mózes 12:4), azt az ígéretet kapta, hogy sok utódja lesz. Ezt az ígéretet az 1Mózes 17:6 is megerősíti, ahol Isten azt ígéri, hogy az idős pátriárkától nemzetek és királyok fognak származni. Ez az ígéret (mely a 2Sámuel 7:12-16-ban található dávidi szövetségben bővül ki) a Dávid trónjával valósul meg, amelyből a Messiás fog uralkodni a héber nép felett.

3. Az áldásra és megváltásra vonatkozó ígéret (1Mózes 12:3): Isten azt ígérte, hogy a föld családjait Ábrahám révén fogja megáldani. Ezt az új szövetség is megerősíti (Jeremiás 31:31-34; vö. Zsidók 8:6-13), és Izrael lelki áldásaival és megváltásával függ össze. A Jeremiás 31:34 előrebocsátja a bűnök bocsánatát. Az itt található szövetség feltétel nélküli és örök jellegéről Izsák is ígéretet kap (1Mózes 21:12, 26:3-4). A „veled leszek", „neked adom", „megtartom" kifejezések a szövetség feltétel nélküli voltát sugallják. Isten a szövetséget később Jákóbnak is megerősíti (1Mózes 28:14-15). Érdemes megjegyezni, hogy Isten a pátriárkák bűnei közepette ismételte meg ezeket az ígéreteket, ami tovább hangsúlyozza az ábrahámi szövetség feltétel nélküli jellegét.

Isten szó szerint teljesíti be az ábrahámi szövetséget, és a történelem során már részben be is teljesítette. Isten megáldotta Ábrahámot a földdel (1Mózes 13:14-17), amit évszázadokkal később Ábrahám fiai birtokba is vettek. „Így adta oda az Úr Izráelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették, és letelepedtek benne" (Józsué 21:43). Isten lelkileg is megáldotta Ábrahámot (1Mózes 13:8, 18; 14:22–23; 21:22); és számos utódot adott neki (1Mózes 22:17; 49:3–28). Az ábrahámi szövetség egy fontos része viszont a jövőben fog beteljesedni a Messiás uralmával:

1. A jövőben Izrael mint nép a teljes földterületet birtokolni fogja. Számos ószövetségi szakasz előrevetíti, hogy Isten a jövőben megáldja Izraelt, és birtokába adja azt a földet, amelyet Ábrahámnak ígért. Ezékiel előrelátja azt a napot, amikor Izrael visszakerül a földjére (Ezékiel 20:33–37, 40–42; 36:1—37:28).

2. Izrael mint nép elfogadja Jézust Messiásként, megbocsátást nyer és helyreáll a kapcsolata Istennel (Róma 11:25-27).

3. Izrael megtér és elfogadja Isten bocsánatát (Zakariás 12:10-14). Az ábrahámi szövetség végső soron a Messiás visszatértével fog beteljesedni, amikor megszabadítja és megáldja Izrael népét. Az 1Mózes 12:1-3-ban Isten azt ígérte, hogy Izrael népén keresztül fogja megáldani a világ népeit. A végső áldás a bűnök megbocsátását és a Messiás dicsőséges földi országlását fogja hozni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az ábrahámi szövetség?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries