settings icon
share icon
Kérdés

Melyek a Szentháromság népszerű ábrázolásai?

Válasz


A Szentháromság képi és fogalmi szemléltetésének kísérlete kétségtelenül nemes feladat, de végső soron egy hiábavalóságra ítélt törekvés. A teológusok évszázadokon keresztül törték a fejüket, hogy a Szentháromság Isten doktrínájának bibliailag hiteles, teljes mértékben kielégítő illusztrációját adhassák. Erőfeszítéseik azonban rendre zátonyra futottak, hiszen Isten transzcendens, vagyis egyes tulajdonságai egyszerűen megismerhetetlenek (Ézsaiás 55:8-9).

A Szentháromság az a teológiai kifejezés, amelyet Isten lényének jellemzésekor alkalmaznak, amely az Ő örökkévaló létezését három különböző személy egységeként írja le (Atya, Fiú és Szentlélek), Aki mégis egyetlen oszthatatlan Isten. A Szentháromság fogalmát nem csupán nehéz felfogni – nemes egyszerűséggel lehetetlen felfogni, mégpedig abból kifolyólag, hogy a mi világunkban nincs semmi hozzá fogható, nincs, ami viszonyítási alapul szolgálhatna. Az ember, vagyis az általunk ismert legmagasabbrendű és messze legösszetettebb teremtmény egyetlen személyként létezik, nem pedig “egységes többszörösként”.

Annak ellenére, hogy a mi világunkban semmi sem képes teljes mértékben visszatükrözni a Szentháromságot, a tanítók és teológusok az évek során számos - a természet és a matematika világából kölcsönzött - analógiával álltak elő, hogy segítsenek megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Íme néhány szöveges és képi illusztráció:

A Szentháromság egyik népszerű és egyszerű illusztrációja egy tojást foganatosít a szemléltetés eszközeként. Míg a tyúktojás héjból, sárgájából és tojásfehérjéből áll, mégiscsak egy tojás. A három rész egy egységes egészet alkot. Ennek, és a ehhez hasonló illusztrációknak azonban az a fő hibájuk, hogy azt sugallják, mintha Istent “részekre” lehetne osztani. Az Atya, a Fiú és a Lélek egylényegű, a tojáshéj, a sárgája és a fehérje vonatkozásában viszont ugyanez már nem mondható el.

Hasonló illusztrációs eszköz lehet egy alma: a gyümölcs héja, húsa és magja közösen alkotja az almát, mint ahogyan az Atya, a Fiú és a Szent Lélek egy Isten. Ennek az illusztrációnak azonban ugyanaz a gyenge pontja, mint a tojás illusztrációnak, nevezetesen hogy az alma egyes alkotói egymástól külön véve nem egyenlőek és nem is egyek a teljes almával. Ezzel szemben a Szentháromság minden egyes személye - egymástól függetlenül is - teljességgel Isten.

A mondák szerint egy másik illusztráció Szent Patrik nevéhez kötődik. Amikor Patrik az ősi Írország népét evangelizálta, egy azon a tájon igen elterjedt növény segítségével igyekezett szemléltetni a Szentháromságot: a lóherefélék családjába tartozó, egyetlen száron három apró, zöld levéllel rendelkező lóherével. A legenda szerint utazásai során Patrik egyszer néhány ír törzsfőnökkel találkozott egy réten. A törzsfők értetlenül álltak a Szentháromság tanával szemben, ezért Patrik lehajolt, és leszakított egy lóherét. “Három levél” - mutatta - “de mégis egy növény” – mondta, “ahogy a Szentháromság három személye is egy Isten”. Egy másik legenda nagyon hasonlít ehhez, azzal a különbséggel, hogy abban Patrik Connaught tartományban tanít, ahol Laoghaire király lányaihoz, Ethnehez és Fedelmhez beszél. Meglehet a lóhere analógia találóbb, mint a tojás és az alma analógiája, de ennek is gyenge pontja, hogy, úgymond, hibásan “részekre” “darabolhatja” Istent.

A Szentháromság egy másik gyakori szemléltetése az anyag különböző halmazállapotaihoz (szilárd, folyékony és gáz) kapcsolódik. Az illusztráció jellemzően a vizet használja példaként: a víz szilárd (jég), folyékony és gáz (vízgőz) formában is létezik. Lényegtelen, hogy a víz éppen milyen fizikai állapotban van, attól még víz marad. Kémiai összetétele ugyanaz – vagyis H20, függetlenül attól, hogy láthatatlan páraként lebeg a légkörben, hogy később folyékony csapadék formájában kicsapódva regulálja a hőmérsékletet, vagy hogy szilárd darabokban úszik az üdítődben, hogy annak a hőmérsékletét szabályozza. Persze ez a hasonlat is sántít, hiszen a megfagyó folyékony víz folyadékból szilárddá “változik át”, amikor pedig felforr, gőzzé “változik”. Isten azonban nem “váltogatja” a különböző “állapotait”. A folyékony víz szilárd jéggé vagy gázzá változhat, de az Atya Isten soha nem változik át Fiúvá vagy Szent Lélekké. Azon elképzelést, mi szerint Isten különböző időpontokban és különböző környezetben különböző formákban nyilvánul meg (mint ahogy a különböző halmazállapotoknak megfelelően a víz is szilárd, folyékony vagy gáznemű anyagként manifesztálódik), modalizmusnak nevezik. Eretnek tanításról lévén szó érdemes elkerülni.

Néhányan bizonyos geometriai mintákban vélték felfedezni a Szentháromság adekvát illusztrációit. Egy háromszögnek például három különálló oldala van, amelyek összekapcsolódva egy egységes alakzatot alkotnak. Egy másik ilyen minta az ún. triquetra, ami három egybeeső, egymásba fonódó ívből áll, amelyek egyfajta háromszöget alkotnak:

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek a Szentháromság népszerű ábrázolásai?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries