settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a keresztyén apologetika?

Válasz


Az apológia szó görög eredetű, jelentése: „megvédeni”. A keresztyén apologetika következésképpen a keresztyén hit megvédését takarja. Sok a szkeptikus ember, aki kétségbe vonja Isten létét és/vagy támadja a Biblia Istenébe vetett hitet. Sok a kritikus, aki tagadja a Biblia ihletett voltát és megbízhatóságát. Sok a tévtanító, aki hamis tanokat terjeszt és cáfolja a keresztyén hit központi igazságait. A keresztyén apologetikának az a küldetése, hogy szembeszálljon ezekkel a mozgalmakkal és helyettük a keresztyénség Istenét, s a keresztyén igazságokat hirdesse.

A keresztyén apologetikával kapcsolatos legfontosabb igevers vélhetően az 1Péter 3:15-16a: „Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek…” Nem lehet tehát mentsége egyetlen keresztyénnek sem arra, hogy egyáltalán ne tudja megvédeni hitét. Minden keresztyén hívőnek meg kell tudnia indokolni, hogy miért hisz Krisztusban. Nem minden keresztyénnek kell ugyan szakértővé válnia az apologetika terén, de azt tudnia kell, hogy miben és miért hisz, hogyan ossza meg hitét másokkal és hogyan védje meg a hazugságokkal és támadásokkal szemben.

A keresztyén apologetika másik, gyakran figyelmen kívül hagyott oldala az 1Péter 3:16a: „Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek…” A keresztyén hit védelme sohasem történhet goromba, bántó vagy tiszteletlen módon. A keresztyén apologetika gyakorlása közben igyekezzünk erőteljesen érvelni, ám érveinket ugyanakkor Krisztusi szelídséggel előadni. Ha megnyerünk egy vitát, de viselkedésünkkel csak még távolabbra taszítjuk vitapartnerünket Krisztustól, akkor keresztyén apologetikánk elvétette igazi célját.

A keresztyén apologetikának két alapvető módszere van. Az elsőt klasszikus apologetika néven szokás emlegetni, s bizonyítékok és érvek felsorakoztatását jelenti a keresztyén üzenet igazsága mellett. A második, úgynevezett „előfeltevésekre építő” apologetika, melynek során a hitvédő a Krisztus-ellenes álláspont hátterében húzódó előfeltevésekkel (feltételezésekkel, meggyőződésekkel) száll szembe. A két apologetikai módszer pártolói gyakran vitatkoznak egymással arról, hogy melyikük módszere bizonyul eredményesebbnek, holott sokkal célravezetőbb lenne, ha – a helyzettől és a beszélgetőpartnertől függően – mindkét módszert alkalmaznák.

A keresztyén apologetika egyszerűen annyit tesz, hogy értelmes érvekkel támasztjuk alá a keresztyén hitet és igazságot azok számára, akik másként gondolkoznak róla. A keresztyén apologetika a keresztyén hívő élet szükséges velejárója. A Biblia megparancsolja számunkra, hogy legyünk felkészülve az evangélium hirdetésére és hitünk védelmére (Máté 8:18-20; 1Péter 3:15), és éppen ez a keresztyén apologetika lényege.

English



Vissza a magyar oldalra

Mit jelent a keresztyén apologetika?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries