settings icon
share icon
Kérdés

Miért fontosak az egészséges bibliai tanok?

Válasz


Pál így inti Tituszt: „Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással" (Titusz 2:1). Egy ilyen megbízás nyilvánvalóvá teszi, hogy az egészséges tanítás fontos. De miért? Tényleg nem mindegy, hogy mit hiszünk?

Az egészséges tanítás azért fontos, mert a hitünk egy konkrét üzeneten alapul. Az egyház általános tanítása sok elemből áll, de a legfőbb üzenet konkrétan hangzik: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint és... ugyancsak az Írások szerint — feltámadt a harmadik napon" (1Korinthus 15:3-4). Ez az egyértelmű üzenet, és elsődleges jelentőségű. Ha ezt az üzenetet megváltoztatjuk, akkor a hit alapja Krisztusról valami egyébre helyeződik át. Örök sorsunk azon múlik, hogy hallottuk „az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát" (Efezus 1:13; ld. még 2Thesszalonika 2:13-14).

Az egészséges tanítás azért fontos, mert az evangélium egy szent felelősség, és nem változtathatjuk meg Isten üzenetét a világ számára. Feladatunk az üzenet átadása, nem pedig megváltoztatása. Júdás ennek a megbízatásnak a fontosságát hirdeti: „szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott" (Júdás 1:3; ld. még Filippi 1:27). Küzdeni azt jelenti, hogy lankadatlanul harcolunk valamiért, amiért mindent odaadunk, amink van. A Biblia arra figyelmeztet, hogy se hozzá ne adjunk, se el ne vegyünk Isten igéjéből (Jelenések 22:18-19). Ahelyett, hogy megmásítanánk az apostoli tanítást, elfogadjuk azt, amit továbbadtak nekünk, és „az egészséges beszéd példájának [tekintjük]... a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben" (2Timóteus 1:13).

Az egészséges tanítás azért fontos, mert az amit hiszünk, befolyásolja azt, amit teszünk. A viselkedés a teológiánk kiterjesztése, és közvetlen kapcsolat van a gondolkozásunk és tetteink között. Például két ember áll a híd tetején. Az egyik azt hiszi, hogy tud repülni, a másik azt, hogy nem tud. A következő lépésük meglehetősen eltérő lesz. Ugyanígy az, aki azt hiszi, hogy nincs jó és rossz, természetszerűen másképp fog viselkedni mint az, aki jól meghatározott erkölcsi mércékben hisz. A Biblia egyik bűnlajstroma ilyesmiket említ: lázadás, gyilkosság, hazugság és rabszolga-kereskedelem. A lista így zárul: minden, „ami csak ellenkezik az egészséges tanítással" (1Timóteus 1:9-10). Más szóval, az igaz tanítás igazságosságot eredményez, a bűn pedig ott virágzik, ahol „az egészséges tanítással" szembeszállnak.

Az egészséges tanítás azért fontos, mert meg kell találnunk az igazságot egy hamisságokkal teli világban. „...sok hamis próféta jött el a világba" (1János 4:1). A búza között konkoly is van, és a nyájban farkas is (Máté 13:25, ApCsel 20:29). Úgy tudjuk leginkább megkülönböztetni az igazságot a hamisságtól, ha ismerjük az igazságot.

Az egészséges tanítás azért fontos, mert az egészséges tanítás életet eredményez. „Legyen gondod önmagadra [némely angol fordításban: az életedre, ford. megj.] és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is" (1Timóteus 4:16). Ezzel szemben az egészségtelen tanítás pusztulásba vezet. „Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják" (Júdás 1:4). Isten kegyelmi üzenetének megváltoztatása „istentelen" dolog, és egy ilyen tett súlyos büntetést von maga után. Ha valaki egy másik evangéliumot hirdet („pedig nincsen más"), anatémát von maga után: az ilyen „átkozott legyen" (ld. Galata 1:6-9)!

Az egészséges tanítás azért fontos, mert bátorítást nyújt a hívőknek Az Isten igéje iránti szeretet „nagy békességet" eredményez (Zsoltárok 119:165), és az, aki [b]ékességet,... szabadulást hirdet", az valóban „szép" (Ézsaiás 52:7). A lelkipásztornak ragaszkodnia kell „a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket" (Titusz 1:9).

A bölcsesség szava így szól: „Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki" (Példabeszédek 22:28)! Az egészséges tanításra alkalmazva, ez az üzenet: őrizzük meg azt érintetlenül. Soha ne távolodjunk el „a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől" (2Korinthus 11:3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért fontosak az egészséges bibliai tanok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries