settings icon
share icon

Maswali kuhusu nyakati za mwisho

Unyakuzi utatokea lini ukiambatana na matezo?

Ufalme wa miaka elfu moja, na wastahili kueleweka juju?

Unyakuzi wa kanisa ni nini?

Ni ishara gani za nyakati za mwisho?

Ni nini kurudi kwa Yesu mara ya pili?

Ni kitu gani kitaenda kutendeka kulingana na unabii wa nyakati za mwisho?

Matezo ni nini? Tutawezaje kujua kuwa matezo yatadumu miaka saba?

Ni akina nani hawa 144,000?

Chukizo la uharibifu ni nini?

Vita vya Magedoni ni gani?

Je, siku ya Bwana ni?

Je, kuna tofauti gani kati ya unyakuzi na kurudi mara ya pili?

Ni nani hawa wapanda farasi wanne wa Ufunuo?

Je, tunafaa kuishi maisha yetu namna gani katika mwanga wa kurudi kwa Kristo?

Alama ya mnyama (666) ni nini?

Mihuri saba na tarumbeta saba katika kitabu cha Ufunuo ni nini?

Ni jinsi gani mimi ninaweza kuelewa kitabu cha Ufunuo?

Adui wa Kristo ni nani?

Ufunuo ni nini?

Wazee ishirini na wanne (24) katika Ufunuo wao ni nani?

Mwisho wa dunia?

Je! Nini jukumu la Israeli katika nyakati za mwisho?

Nani nabii wa uongo wa nyakati za mwisho?

Ni nini kitakachotokea katika hukumu ya mwisho?

Je! Kuna mambo yoyote ya unabii wa nyakati za mwisho yaliyotimizwa?

Je! Dhiki kuu ni nini?

Je! Mpinga Kristo ni Kiislamu? Je! Mpinga Kristo atakuwa Mwislamu?

Ni wakati gani wa shida ya Yakobo?

Je, inawezekana kujua wakati Yesu atakaporudi?

Ninawezaje kuwa tayari kukutwa katika Unyakuo?

Ndoa ya ndoa ya Mwana-Kondoo ni nini?

Je! Ni nguvu gani na udhaifu wa mtazamo wa unyakuzi wa katikati ya dhiki (katikati ya udhiki)?

Ni nani atamiliki Ufalme wa Milenia?

Je, Papa, au Papa anayefuata, ni Mpinga Kristo?

Je! Ni nguvu gani na udhaifu wa maoni ya Unyakuzi baada ya Dhiki (baada ya Udhiki)?

Je! Ni nguvu gani na udhaifu wa mtazamo wa Unyakuo kabla ya Dhiki (kabla ya udhiki)?

Ufunuo wa sura ya 12 una maana gani?

Je, kutakuwa na nafasi ya pili ya wokovu baada ya Unyakuo?

Makanisa saba katika Ufunuo yanasimama nini?

Kuokoka wakati wa mwisho — nahitaji kujua nini?

Ina maana gani kwamba Yesu atarudi kama mwizi usiku?

Yesu alimaanisha nini aliposema, 'Kizazi hiki hakitapita?'

Abadoni/Apolioni ni nani au ni nini?

Je udanganyifu wa miungu unaweza kuwa sehemu ya nyakati za mwisho?

Tunawezaje kuamini kwamba unabii wa Bibilia unaweza kweli kutabiri baadaye?

Kwa nini Eliya atarudi kabla ya nyakati za mwisho (Malaki 4: 5-6)?

Je, kutakuwa na hekalu la mwisho katika Yerusalemu?

Ninawezaje kushinda hofu yangu ya siku za mwisho?

Je, kizazi kilichoona Israeli ikiundwa tena kama taifa bado wakuwa hai kwa ajili ya kuja kwa pili?

Gogu na Magogu ni nani?

Je! Tunaishi katika nyakati za mwisho?

Ni nini maana ya 666?

Je! Biblia inatabiri serikali moja ya ulimwengu na sarafu moja ya ulimwengu katika nyakati za mwisho?

Katika nyakati za mwisho ni dini gani moja itakuwa ya ulimwengu?

Je, preterist wa sehemu wanaamini nini? Je, preterism ya sehemu ni ya kibiblia?

Je, kuna unyakuzi wa sehemu?

Kwa nini Mungu ataenda kumfungulia Shetani baada ya utawala wa miaka 1,000?

Je! Kurudi kwa Kristo kwa kweli kunasemekana kuwa karibu?

Je, ni nini wiki sabini/sabini saba ya Daniel?

Je! Watakatifu wa dhiki ni nini?

Je, mashahidi wawili katika kitabu cha Ufunuo ni akina nani?

Je, ushirika usio wa kiroho katika nyakati za mwisho ni nini?

Je, vita mbinguni katika Ufunuo 12 vinaelezea asili ya kuanguka kwa Shetani au vita vya malaika vya nyakati za mwisho?

Ni nani au ni nini usherati wa Babeli / siri Babiloni?

Je, unabii wa Biblia unatabiri kwamba kutakuwa na Vita Kuu vya Dunia kabla ya nyakati za mwisho?

Je! Israeli yote itaokolewa katika nyakati za mwisho?

Je! Ni nini maana ya tumaini lenye baraka?

Je! Mkristo anapaswa kuitikia aje utabiri wa siku ya mwisho ambo unatolewa?

Je! Majira ya nyakati za mwisho ni gani?

Eskatolojia ya Kikristo ni nini?

Je! Kutakuwa na uasi mkuu/kuanguka wakati wa kipindi cha nyakati za mwisho?

Je! Njama ya Iluminati ni gani?

Je! Ni nini maana ya eskatolojia zinduzi?

Je! Inamaanisha nini kuwa Yesu atakuja mawinguni (Ufunuo 1:7)?

Je! Ni nini maana ya siku ya hukumu?

Je! Ni nani mtu mwaasi sheria katika 2 Wathesalonike 2:1–12?

Je! Kutakuwa na dhabihu ya mnyama wakati wa ufalme wa milenia?

Je! utaratibu mpya wa ulimwengu ni nini?

Je! Kauli ya Yesu kwa wanafunzi wake katika Luka 9:27 (ona pia Mathayo 16:28; Marko 9:1) haikuwa sahihi?

Je! Kuna umuhimu gani na udhaifu wa mtazamo wa unyakuo kabla ya ghadhabu?

Je! Watoto watanyakuliwa katika unyakuzi?

Je! Ndama mwekundu ni ishara ya nyakati za mwisho?

Je! Ni nani mzuizi katika 2 Wathesalonike 2:6?

Je! Mabakuli saba ya ghadhabu ni nini katika Ufunuo?

Je! Mihuri saba katika ufunuo ni gani?

Tarumbeta saba za Ufunuo ni gani?

Kusudi la utawala wa Kristo kwa miaka elfu ni gani?

Je, ina maana gani kuwa kutakua na vita na fununu za vita kabla ya nyakati za mwisho?

Kumpinga Kristo ni nini?

Je! Kuna uwezekano mtu kupata alama ya mnyama hii leo?

Ni nini maana kuwa Eskatolojia ishafanyika?

Ina maana gani kwamba kutakuwa na watu wenye kudhihaka katika siku za mwisho?

Ni nini roho ya mpinga Kristo?

Ufalme wa Kirumi uliofufuo ni gani?

Je, Nini kitakachotokea Yesu atakaporudi?

Ni kwa nini Mungu anaenda kutuma udanganyifu mkubwa katika nyakati za mwisho?

Ni nini maana ya uchungu katika Kitabu cha Ufunuo?

Mnyama katika Ufunuo ni nani?

Ni unabii gani wa biblia uliotimizwa kitika mwaka wa AD 70 (baada ya Yesu kuzaliwa AD70)?

Je! Ni nini umuhimu wa lango la Mashariki la Yerusalemu?

Je! Daudi atatawala pamoja na Yesu katika kipindi cha miaka elfu moja?

Je! umuhimu wa hekalu la Ezekieli ni gani?

Je! Inamaanisha nini kuwa kutakuwa na kristo wa uongo katika nyakati za mwisho?

Je! inamaanisha nini kuwa mbingu na nchi zitapita?

Je! Yesu yuaja hivi Karibuni?

Je! Sanamu ya mnyama ni gani?

Je! ina maana gani kuwa upendo wa wengi utapoa (Mathayo 24:12)

Je! Kuna uwezekano wa kuokolewa/kusamehewa baada ya kuwa na alama ya mnyama?

Je! Agano la Kale linatabiri ujio wa Kristo mara ya pili?

Je! Mingurumo saba katika kitabu cha Ufunuo 10:1-7 ina maana?

Je! Ole tatu za Ufunuo ni gani?

Je! nyakati za watu wa Mataifa ni gani?Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Maswali kuhusu nyakati za mwisho
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries