settings icon
share icon
Swali

Je, ushirika usio wa kiroho katika nyakati za mwisho ni nini?

Jibu


Mbinu ya kawaida ya Shetani ni kuiga au kudanganya mambo ya Mungu ili kujifanya kuwa kama Mungu. Kinachorejelewa kuwa "ushirika usio wa kiroho," ilivyoelezwa katika Ufunuo 12 na 13, ni mfano mkuu. Ushirika wa kiroho una Mungu Baba, Mwana (Yesu Kristo), na Roho Mtakatifu. Ushirika usio wa kiroho unajumuisha Shetani, Mpinga Kristo, na nabii wa uwongo. Wakati Ushirika wa kiroho una sifa ya ukweli usio na mwisho, upendo, na wema, ushirika usio wa kiroho huonyesha sifa za kinyume za udanganyifu, chuki, na uovu usiojisi.

Ufunuo 12 na 13 zina vifungu vya unabii vinavyoelezea baadhi ya matukio makuu na idadi zilizohusika wakati wa nusu ya pili ya dhiki ya miaka saba. Shetani anaelezewa katika Ufunuo 12: 3 kama "joka kubwa nyekundu yenye vichwa saba na pembe kumi na taji saba juu ya vichwa vyake." Rangi nyekundu inaonyesha sifa yake mbaya na ya kuua. Vichwa saba vinaashiria falme saba mbaya Shetani ametumia katika historia kwa jaribio la kuzuia mpango wa Mungu kuendelea. Falme tano tayari zilikuwa zimepita wakati Yohana aliandika unabii huu-Misri, Ashuru, Babeli, Medo-Persia, na Ugiriki. Ufalme mmoja ulikuwa mamlakani wakati wa Yohana-Roma. Na ufalme wa mwisho utakuwa ule wa Mpinga Kristo. Taji saba zinawakilisha sheria halisi, na pembe kumi zinawakilisha mgawanyiko mara kumi wa ufalme wa Mpinga Kristo, kama ilivyoonyeshwa na vidole kumi juu ya sanamu katika ndoto ya Nebukadineza (Danieli 2: 41-43) na pembe kumi juu ya Mnyama unaotisha katika Danieli 7: 7, 24.

Ufunuo 12 inaonyesha mambo mengi muhimu kuhusu Shetani, kando na asili yake kama joka. Kwanza, ufafanuzi wa kiidadi wa "theluthi ya nyota" zilizopigwa nje ya mbinguni inaonyesha kuwa theluthi moja ya malaika walitupwa kutoka mbinguni wakati wa uasi wa Shetani (Ufunuo 12: 4; tazama Isaya 14: 12-14 na Ezekieli 28: 12¬-18). Wakati mwingine wakati wa dhiki, malaika mkuu Mikaeli na mwenyeji wa malaika watakatifu wanapigana na Shetani na pepo zake katika hali za mbinguni, na Shetani anazuiliwa kutoka mbinguni milele (Ufunuo 12: 7-9). Katika jaribio lake la kuzuia utimilifu wa Mungu wa ufalme wake wa kidunia, Shetani atajaribu tena kuwaangamiza Wayahudi, lakini Mungu atawalinda kiajabu waliosalia mahali fulani nje ya Israeli kwa miezi 42 iliyopita (miaka mitatu na nusu) ya dhiki (Ufunuo 12: 6, 13-17; Mathayo 24: 15-21).

Mshirika wa pili wa ushirika usio wa kiroho ni Mnyama-au Mpinga Kristo-ulioelezewa katika Ufunuo 13 na Danieli 7. Katika maono ya Yohana, mnyama unatoka baharini, ambayo Biblia hutumia kwa kurejelea mataifa ya Wayahudi. Anaelezwa kuwa na vichwa saba na pembe kumi-kama vile joka-inayoonyesha uhusiano wake na Shetani. Pembe kumi zinawakilisha viti kumi vya serikali za ulimwengu ambazo zitatoa nguvu kwa Mpinga Kristo (tazama Danieli 7: 7, 24). Serikali hii moja ya ulimwengu itakuwa ni uasi, wa kiu ya damu, tamaa ya utawala wa ufalme ujao wa Kristo.

Ufunuo 13: 3, 12, na 14 zinaonyesha kwamba Mpinga Kristo atajeruhiwa vibaya takribani nusu ya dhiki, lakini Shetani ataweza kumponya jeraha lake kwa kimuujiza. Baada ya muujiza huu wa udanganyifu, ulimwengu utakuwa umetekwa nyara kabisa na Mpinga Kristo na utamwabudu yeye na Shetani (Ufunuo 13: 4-5). Mpinga Kristo atakuwa na ujasiri, na, akiwa anajifanya kuwa mtawala wa amani, atavunja mkataba wake na Wayahudi, kwa wazi kumtukana Mungu, kushambulia watakatifu, na kudanganya hekalu la Kiyahudi lililojengwa upya (Danieli 9:27; Ufunuo 13: 4-7; Mathayo 24:15).

Mtu wa mwisho wa ushirika usio wa kiroho ni nabii wa uwongo, aliyeelezwa katika Ufunuo 13: 11-18. Mnyama huyu wa pili unatokea duniani, sio baharini, ukionyesha kwamba utakuwa Myahudi mwaasi kutoka Israeli. Yohana anamwona kama mwana-kondoo mwenye pembe na sauti ya joka (mstari wa 11). Ingawa atajionyesha kama mtu mpole, mwenye kiasi, na mwenye huruma, pembe zinaonyesha nguvu zake. Na hotuba yake ni ya shetani. Nabii wa uongo ataongea kwa ushawishi na kwa udanganyifu kuwageuza watu mbali na Mungu na kukuza ibada ya Mpinga Kristo na Shetani (Ufunuo 13: 11-12). Nabii wa uongo atakuwa na uwezo wa kuzalisha ishara kubwa na maajabu, ikiwa ni pamoja na kuitisha moto kutoka mbinguni (Ufunuo 13:13). Atasimamisha sanamu ya Mpinga Kristo, atoe uhai kwa sanamu, na kutaka ibada ya sanamu kutoka kwa watu wote (Ufunuo 13: 14-15). Sanamu ya mnyama, iliyowezeshwa na nabii wa uongo, itasababisha wote ambao walikataa kuiabudu sanamu kuuawa. (mstari wa 15).

Nabii wa uongo pia atamlazimisha kila mtu kupokea alama ya aina fulani ili kuonyesha kujitolea kwa Mpinga Kristo. Wale wanaopata alama watamtambua Mpinga Kristo kama mungu na kujitolea kwa ajenda ya Mpinga Kristo. Kuchukua alama itakuwa sharti la kushiriki katika biashara katika uchumi wa dunia. Maandiko yanasema kuwa kupokea alama ya mnyama kutakupa kifo cha milele (Ufunuo 14: 9-10). Watakatifu wa dhiki watakataa alama na watateswa hatimaye.

Shetani ni mpinga-Mungu, Mnyama ni mpinga-Kristo, na nabii wa uongo ni Mpinga-Roho. Huu ushirika usio wa kiroho utawatesa waumini na kuwadanganya wengine wengi. Lakini ufalme wa Mungu utashinda. Danieli 7: 21-22 inasema, "Nikatazama, na pembe iyo hiyo ilifanya vita na watakatifu, ikawashinda; hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake Aliye Juu wakapewa hukumu; na majira yakawadia watakatifu waumiliki ufalme."

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, ushirika usio wa kiroho katika nyakati za mwisho ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries