settings icon
share icon
Swali

Je! Watakatifu wa dhiki ni nini?

Jibu


Watakatifu wa dhiki ni, hasa tu, watakatifu wanaoishi wakati wa dhiki. Tunaamini kwamba kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki, lakini Biblia inaonyesha kuwa idadi kubwa ya watu wakati wa dhiki wataweka imani yao kwa Yesu Kristo. Katika maono yake ya mbinguni, Yohana anaona idadi kubwa ya hawa watakatifu wa dhiki ambao wameuawa na Mpinga Kristo: "Baada ya hayo nikaona, na tazama, mkutano mkumbwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa, na kabila, na jamaa, na luhga, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi, na mbele za Mwana-Kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ta mitende mikononi mwao"(Ufunuo 7:9). Wakati Yohana anauliza wao ni nani, anaambiwa, "Hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao, na kuyafanya meupe katika damu ya Mwana-Kondoo "(mstari wa 14).

Dhiki itakuwa wakati wa shida kubwa kwa waovu, kwa sababu ya hukumu za Mungu. Pia itakuwa wakati wa mateso makubwa kwa waumini-au watakatifu-kwa sababu ya mateso ya Mpinga Kristo (Ufunuo 13:7). Danieli alimwona Mpinga Kristo "ilifanya vita na watakatifu, ikawashinda" (Danieli 7:21). Bila shaka, wokovu wa milele wa watakatifu ni salama: Danieli pia aliona kwamba "hata akaja huyo mzee wa masiku, nao watakatifu wake Aliye juu wakapewa hukumu; na majira yakawadia watakatifu waumiliki ufalme" (Danieli 7:22; tazama Ufunuo 14:12-13).

Watakatifu wa dhiki wataisikia injili kutoka kwa vyanzo kadhaa vinavyowezekana. Ya kwanza ni Biblia; kutakuwa na nakala nyingi za Biblia zilizobaki ulimwenguni, na wakati hukumu za Mungu itaanza kuanguka, watu wengi huenda wakaitikia kwa kutafuta Biblia ili kuona ikiwa unabii unatimizwa. Watakatifu wengi wa dhiki pia wamesikia injili kutoka kwa mashahidi wawili (Ufunuo 11:1-13). Biblia inasema watu hawa wawili "watatabiri kwa siku 1,260 [miaka mitatu na nusu]" (mstari wa 3) na kufanya miujiza mikubwa (mstari wa 6). Na kisha kuna wamisionari wa Kiyahudi 144,000 ambao wamekombolewa na kupigwa muhuri na Mungu wakati wa dhiki (Ufunuo 7:1-8). Mara tu baada ya maelezo ya kupigwa muhuri kwao katika Ufunuo 7, tunasoma juu ya idadi kubwa ya watakatifu wa dhiki ambao wanaokolewa kutoka kila pembe ya dunia (mistari 9-17).

Watakatifu wa dhiki watamtumikia Bwana wao Yesu Kristo katikati ya mazingira ya kukata tamaa. Waaminifu mpaka mwisho, wengi wa waumini hawa watakufa kwa ajili ya imani yao. Lakini katika kifo chao, wanashinda; "Nao wakamshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao; ambao hawakupenda maisha yao hata kufa"(Ufunuo 12:11). Na Mungu atawapa thawabu: "Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, nay eye aketiye katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo Mwana-Kondoo, aliye katikati ya kiti cha enzi, atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao"(Ufunuo 7:15-17).

Tunamtukuza Bwana kwamba siku kubwa ya taabu pia itakuwa siku kubwa ya neema. Hata kama Mungu anagawa adhabu yake juu ya ulimwengu usioamini, atakuwa akirejesha Israeli kwa imani na kupanua neema kwa wote wanaoamini, wote Wayahudi na Mataifa. Mungu daima amekuwa katika biashara ya kuokoa watu, na kwamba wokovu utakuwa bado inapatikana wakati wa dhiki. Usisubiri hadi wakati huo, hata hivyo; mpokee Yesu sasa (Yohana 1:12).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Watakatifu wa dhiki ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries