Makanisa saba katika Ufunuo yanasimama nini?


Swali: "Makanisa saba katika Ufunuo yanasimama nini?"

Jibu:
Makanisa saba yaliyotajwa katika Ufunuo 2-3 ni makanisa ya kweli saba wakati Yohana Mtume aliandika Ufunuo. Ingawa yalikuwa makanisa halisi wakati huo, kuna maana ya kiroho kwa makanisa na waamini hii leo. Madhumuni ya kwanza ya barua hizo ni kuwasiliana na makanisa halisi na kukidhi mahitaji yao wakati huo. Kusudi la pili ni kufunua aina saba za watu / makanisa katika historia na kuwafundisha ukweli wa Mungu.

Kusudi la tatu linalowezekana ni kutumia makanisa saba kuashiria vipindi saba tofauti katika historia ya Kanisa. Tatizo na mtazamo huu ni kwamba kila makanisa saba huelezea masuala ambayo yanaweza kuunganisha Kanisa wakati wowote katika historia yake. Kwa hiyo, ingawa inaweza kuwa na kweli kuwa makanisa saba yanayowakilisha misimu saba, kuna uvumilivu sana katika suala hili. Lengo letu linapaswa kuwa kwa ujumbe Mungu anatupa kupitia makanisa haya saba. Makanisa saba ni

(1) Efeso (Ufunuo 2: 1-7) — kanisa lililoacha upendo wake wa kwanza (2: 4).
(2) Smurna (Ufunuo 2: 8-11) — kanisa ambalo litapitia mateso (2:10)
(3) Pergamumu (Ufunuo 2: 12-17) — kanisa ambalo lilihitaji kutubu (2:16).
(4) Thuatira (Ufunuo 2: 18-29) — kanisa lililokuwa na nabii wa uongo (2:20).
(5) Sarde (Ufunuo 3: 1-6) — kanisa lililokuwa limelala (3: 2).
(6) Filadelfia (Ufunuo 3: 7-13) — kanisa ambalo lilikuwa la uvumilivu (3:10).
(7) Laodikea (Ufunuo 3: 14-22) — kanisa lenye imani si baridi wala si moto (3:16).

English
Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Makanisa saba katika Ufunuo yanasimama nini?

Jua jinsi ya ...

kutumia milele na MunguPata msamaha kutoka kwa Mungu