settings icon
share icon
Swali

Biblia inasema nini kuhusu mwisho wa dunia?

Jibu


Tukio la kawaida linalojulikana kama "mwisho wa dunia" limelezewa katika 2 Petro 3:10: "Siku hiyo, mbingu zitatoweka kwa kishindo kikuu; itu vyake vy asili bitateketewa kwa mot, nayo dunia itatoweka pamoja na kila kitu kilichomo ndani yake." Hii ndiyo mwisho wa mfululizo wa matukio unayoitwa "siku ya Bwana," wakati ambapo Mungu ataingilia kati katika historia ya wanadamu kwa ajili ya kusudi la hukumu. Wakati huo, yote ambayo Mungu ameumba, "mbingu na dunia" (Mwanzo 1: 1), Yeye ataziharibu.

Muda wa tukio hili, kulingana na wasomi wengi wa Biblia, ni mwishoni mwa kipindi cha miaka 1000 kinachoitwa milenia. Katika miaka hii 1000, Kristo atatawala duniani kama Mfalme kutoka Yerusalemu, akiwa ameketi juu ya kiti cha Daudi (Luka 1: 32-33) na kutawala kwa amani lakini kwa "fimbo ya chuma" (Ufunuo 19:15). Mwishoni mwa miaka 1000, Shetani ataachiliwa huru, na atashindwa tena, kisha atatupwa katika ziwa la moto (Ufunuo 20: 7-10). Kisha, baada ya hukumu ya mwisho ya Mungu, mwisho wa ulimwengu uliotajwa katika 2 Petro 3:10 utatokea. Biblia inatuambia mambo kadhaa kuhusu tukio hili.

Kwanza, kutakuwa na ugomvi katika upeo. "Mbingu" inahusu ulimwengu tunamoishi — nyota, sayari, na mkusanyiko wa sayari-ambazo zitamezwa na aina fulani ya mlipuko mkubwa, labda wa nukilia au atomiki ambao utameza vitu vyote vile tunavyojua. Vipengele vyote vinavyotengeneza ulimwengu vitayeyushwa katika "joto kali" (2 Petro 3:12). Hii pia litakuwa tukio la kelele, lililoelezewa katika matoleo tofauti ya Biblia kama "sauti" (NIV), "mlio mkubwa" (KJV), "sauti kubwa" (CEV), na "ajali ya radi" (AMP). Hakutakuwa na shaka juu ya kile kinachotokea. Kila mtu ataona na kusikia kwa sababu tunaambiwa pia kwamba "dunia na kila kitu kilicho ndani yake kitaharibiwa."

Kisha Mungu ataumba "mbingu mpya na dunia mpya" (Ufunuo 21: 1), ambayo itajumuisha "Yerusalemu Mpya" (mstari wa 2), mji mkuu wa mbinguni, mahali pa utakatifu kamili, ambao utashuka kutoka mbinguni hadi nchi mpya. Huu ndio mji ambapo watakatifu-wale ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha "Mwanakondoo wa uzima" (Ufunuo 13: 8) — wataishi milele. Petro anaelezea uumbaji huu mpya kama "nyumba ya haki" (2 Petro 3:13).

Pengine sehemu muhimu zaidi ya maelezo ya Petro ya siku hiyo ni swali lake katika mstari wa 11-12: "Maadamu kila kitu kitaharibiwa namna hiyo, je, nyinyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani? Mnapaswa kuishi kitakatifu na kumcha Mungu, mkiingojea siku ile ya Mungu na kuifanya ije upesi-siku ambayo mbingu zitateketezwa kwa moto na kuharibiwa, na vitu vyake vya asili vitayeyushwa kwa joto." Wakristo wanajua chenye kitaenda kutokea, na tunapaswa kuishi kwa njia inayoonyesha ufahamu huo. Uhai huu utatoweka, na lengo letu linapaswa kuwa katika mbingu mpya na ulimwengu ujao. Maisha yetu "takatifu na ya kiungu" yanapaswa kuwa ushuhuda kwa wale ambao hawamjui Mwokozi, na tunapaswa kuwaambia wengine kuhusu Yeye ili waweze kuepuka maafa yanayowatishia na ambayo yanawasubiri wale wanaomkataa. Tunasubiri kwa hamu kubwa kurejea "na sasa mwamngojea Mwanae ashuke kutoka mbinguni, yaani Yesu, ambaye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu na ambaye anatuokoa katika ghadhabu ya Mungu inayokuja" (1 Wathesalonike 1:10).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inasema nini kuhusu mwisho wa dunia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries