Pitanja o anđelima i demonima


српски
Šta Biblija kaže o anđelima?

Šta Biblija kaže o demonima?

Ko je Satana?

Šta Biblija kaže o opsednutosti demonima / demonskoj opsednutosti?

Da li hrišćanin može da bude opsednut demonima?

Ko su bili sinovi Božiji i ćerke čovečije prema Prvoj Mojsijevoj 6:1-4?

Šta su serafimi? Da li su serafimi anđeli?

Zašto je Bog dozvolio sotoni i demonima da zgreše?

Ko je anđeo Gospodnji?

Da li su anđeli muškog ili ženskog roda?

Šta su arhanđeli?

Da li postnanemo anđeli pošto umremo?

Šta su heruvimi? Da li su heruvimi anđeli?

Da li hrišćani danas mogu da obavljaju egzorcizam?

Da li su demoni pali anđeli?

Da li imamo anđele čuvare?

Ko i šta su nefilimi (vrsta divova)?

Kako, zašto i kada je Satana ispao iz raja?

Da li je pogrešno imati figure anđela?

Da li postoji „anđeo smrti"?

Šta je angeologija?

Da li se anđeli pojavljuju ljudima danas?

Kako anđeli izgledaju?

Zašto Bog ne pruža priliku palim anđelima da se pokaju?

Šta je hrišćanska demonologija?

Da li hrišćani imaju autoritet da zapovedaju anđelima?

Da li postoji aktivnost demonskih duhova danas u svetu?

Šta Biblija kaže o demonskom ugnjetavanju?

Da li demoni/ zli duhovi mogu da se prikače na nežive predmete?

Da li je đavo/Satana osoba ili sila/personifikacija zla?

Da li Bog voli Satanu?

Šta su familijarni duhovi?

Bog protiv Satane – ako je Bog svemoćan, zašto ne ubije Satanu?

Da li se proročanstvo o kralju Tira u Jezekilju 28 odnosi na Satanu?

Zašto su se Mihajlo i Satana prepirali oko Mojsijevog tela (Juda 9)?

Da li je moguće da još anđela zgreši?

Da li Biblija ohrabruje ili zabranjuje molitvu anđelima?

Na koji način je Satana bog ovog sveta (2. Korinćanima 4:4)?

Šta je satanizam?

Da li je moguće prodati dušu đavolu?

Šta su teritorijalni duhovi?

Šta Biblija govori o prelaznim duhovima?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o anđelima i demonima